Nástroje pro usnadnění přístupu

NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

Vysokorychlostní trať

Jednání o vysokorychlostní trati pokračují

Jednání o vysokorychlostní trati, která se přímo dotýkají i města Litoměřice, pokračují. V prosinci proběhlo za účasti vedení města, zastupitele pro územně plánovací činnost a odboru územního rozvoje jednání s bývalým ústeckým politikem Martinem Hausenblasem a zástupcem společnosti CEDOP (Centrum pro efektivní dopravu).

Novému vedení města bylo představeno alternativní vedení návrhu vysokorychlostní trati, které je umísťováno západně od města Litoměřice. Řeku Labe překonává zhruba na hranici katastru s obcí Žalhostice, aby následně vstoupilo do tunelu pod masiv Českého středohoří. Pro tuto trasu se vžilo označení „varianta H“. Tento návrh obsahuje variantní napojení obou stávajících konvenčních železničních tratí.

„Je nutné konstatovat, že se jedná o vlastní a soukromou iniciativu pana Hausenblase, která nekoresponduje se třemi variantami vedení vysokorychlostní trati, které jsou již několik měsíců projednávány v procesu aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje.  Tyto tři varianty z návrhu Správy železnic jsou umísťovány východně od Litoměřic. Všechny tři nyní projednávané varianty z dílny Správy železnic poskytují městu Litoměřice přímé vysokorychlostní napojení ve směru na Prahu,“ konstatoval v této souvislosti místostarosta Litoměřic Jiří Adámek.

Po seznámení s variantou H považuje i nové vedení města za nutné vyjádřit obavy z hlediska její proveditelnosti. Zejména napojení na stanici Litoměřice horní nádraží nijak nereflektuje místní poměry, protože by vyvolalo koncentraci dopravy ve zklidněné rezidenční a školní části města a obecně by mělo významný negativní vliv na dosavadní koncepci rozvoje města. Napojení zastávky Litoměřice město, kam jsou již mnoho let směřovány všechny dostupné módy dopravy, se ve variantě H naopak jeví jako technicky velmi obtížně realizovatelné z důvodu blízkosti mostu generála Chábery, řeky Labe coby mezinárodní vodní cesty, čistírny odpadních vod a také samotné železniční trati 072. Problémem varianty H je také umístění vysokorychlostní trati do blízkosti stávajícího úložiště radioaktivního odpadu Richard, protože umístění dvou staveb kritické infrastruktury blízko sebe může znamenat významné bezpečnostní riziko, zvlášť v souvislosti s nevyjasněným rozsahem bývalé podzemní továrny Richard s nejistými geologickými poměry.

„Město Litoměřice má i nadále zájem o napojení na systém vysokorychlostních tratí, nicméně varianta H se po jejím prostudování a ve srovnání s aktuálně projednávanými variantami Správy železnic v návrhu aktualizace zásad územního rozvoje jeví jako obtížně realizovatelná,“ prezentoval stanovisko vedení města Litoměřice místostarosta Adámek.

Autor: Rada města Litoměřice
Foto: Zdroj: www.pixabay.com


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu