Nástroje pro usnadnění přístupu

NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

Cílem Programu prevence kriminality je předcházet i drogám a šikaně

den policiempUpozorňovat na riziko šikany ve školách a předcházet mu pomocí osvětových akcí je kromě jiného cílem radními města právě schváleného Programu prevence kriminality města Litoměřice pro rok 2016.

Partnery města je přitom několik subjektů. „Jedním z nich je i Pedagogicko – psychologická poradna, která již od roku 2014 organizuje přednášky pro žáky pátých tříd základních škol.
K-centrum zase realizuje Program primární prevence v azylovém domě v Želeticích a letos i na Základní škole speciální, Základní škole praktické a Praktické škole v Šaldově ulici,“ uvedla v reakci na nedávné úmrtí žáky šikanované učitelky manažerka projektu prevence kriminality Městského úřadu v Litoměřicích Miroslava Najmanová. Mezi diskutovanými tématy přitom není jen šikana, ale například i drogy a další sociálně-patologické jevy.

Na realizaci Programu prevence kriminality je v letošním roce vyčleněno v rozpočtu města celkem 953 tisíc korun. Největší částka (760 tisíc korun) je určena na rozšíření a zkvalitnění městského kamerového systému. Obnova stávajícího systému si vyžádá 440 tisíc korun. „Nová kamera pak vyjde na 320 tisíc korun a monitorovat bude prostor dolního vlakového a autobusového nádraží,“ informoval velitel městské policie Ivan Králik.

Program prevence kriminality pro letošní rok je koncipován na základě současné situace v oblasti kriminality, statistik a vychází z aktuálních zjištění a analýz. Klade si za cíl zvyšovat pocit bezpečí občanů. Jsou v něm navržena opatření, která vedou ke snižování rizik a výskytu protiprávní činnosti ve vývoji počtu spáchaných trestných činů na území města a omezení příležitosti a znesnadnění k spáchání trestné činnosti.

„Většina dílčích aktivit a projektů v Programu prevence kriminality pro rok 2016 je zaměřena na děti, mládež a rodiny s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby se specifickými potřebami, občany města z oblasti sociální, situační prevence a informování občanů,“ upřesnila Miroslava Najmanová.

Výčet aktivit realizovaných v rámci Programu prevence kriminality 2016:

• Žáci v bezpečí
• Jak se nestát závislákem
• Přátelé
• Program prevence v azylovém domě
• Senior linka
• Bezpečnost v Domově pro matky s dětmi
• Pozor na zloděje
• Městský kamerový systém
• Monitorování problémových veřejných prostranství ve městě
• Chraň sebe i svůj majetek
• Den policie (na Mírlvém náměstí se v rámci tohoto dne pravidelně prezentuje i městská policie - viz úvodní foto)
• Auto není trezor


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu