Nástroje pro usnadnění přístupu

NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

Město Litoměřice

Část uprchlíků se již vrátila na Ukrajinu, část se začleňuje do společnosti

Litoměřice se od vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině postaraly o více než pět set lidí, kteří ze země uprchli a azyl našli právě v našem městě. Po zhruba pěti měsících lze konstatovat, že část z nich se již domů vrátila, část se domů vrátit chce a zhruba třetina z nich si přeje v Česku zatím zůstat. I proto je nutné myslet na návazné kroky v podobě začleňování. 

Charita Litoměřice v rámci svého Terénního programu v současné době pečuje o přibližně 180 lidí z Ukrajiny. Jsou ubytováni ve třech budovách, které krizový štáb města odsouhlasil jako vhodné a důstojné. Patří mezi ně ubytovna v Želeticích, bývalá vojenská ubytovna v Purkyňově ulici a Hostel U svatého Štěpána. Všichni mají řádně vyřízené doklady k dočasnému pobytu a zajištěný legální pohyb na našem území.

Ředitelka Charity Litoměřice Karolína Wankovská přiblížila, že uprchlíkům je zajišťováno odborné sociální poradenství, duchovní podpora, tlumočení, doprovod na potřebné úřady či k lékaři, pomoc s orientací v regionu a v neposlední řadě také pomoc s hledáním zaměstnání.

„Velká část dětí plní řádnou školní docházku v rámci vzdělávacího systému. Několik jich pokračuje v on-line výuce ve své mateřské zemi. Výuku češtiny a volnočasové kroužky zajišťují školy,“ uvedla Karolína Wankovská s tím, že většina dospělých si už našla zaměstnání. Mezi těmi, kteří nepracují, převládají maminky na mateřské a starobní důchodci.

Pracovní uplatnění našli zájemci z řad uprchlíků například v zemědělství, lesnictví, zdravotnictví a sociálních službách nebo také ve výrobě, a to buď v průmyslové nebo potravinářské.

„Snažili jsme se jim pomoci vybrat obor, který je jim vzhledem ke vzdělání blízký. To se v některých případech povedlo,“ doplnila Karolína Wankovská.

O zaměstnání mohou občané Ukrajiny žádat i prostřednictvím úřadu práce. Podle ředitelky kontaktního pracoviště v Litoměřicích Aleny Křtěnové, zaměstnavatelé nejčastěji projevují zájem o servírky, manipulační dělníky, pracovníky v zahradnictví, zemědělství či v úklidu.

„Zaměstnavatelé měli zpočátku o ukrajinské pracovníky velký zájem. Nyní si své kapacity již naplnili. Důležitou roli zde také hraje jazyková bariéra, například po servírkách je velká poptávka, požadavkem je ale alespoň částečná znalost češtiny,“ sdělila Alena Křtěnová a doplnila, že v květnu bylo v celém okrese Litoměřice zaměstnáno 391 občanů z Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou.

Nepotvrdily se ani obavy z toho, že ukrajinské děti zahltí školy a školky. Do prvních ročníků litoměřických základních škol bylo po červnových zápisech přijato dohromady sedm dětí z Ukrajiny.

Zápisy měly stejný průběh jako ty dubnové pro české děti, kdy rodiče do sedmi základních škol přivedli celkem 360 předškoláků. Oproti minulým letům je to méně a školy tak disponují dostatečnou kapacitou.

„Může se stát, že se uchazeč nedostal na školu, na kterou by chtěl. Důvodem je skutečnost, že se do stejné školy hlásí více dětí, než je její kapacita. Ten převis je tam už z dubnového kola zápisů, kdy některé školy musely uchazeče odmítat,“ vysvětlila Andrea Křížová, vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Městského úřadu v Litoměřicích.

Také u mateřských škol provozovaných městem může dojít k naplnění kapacity některé z celkem jedenácti provozoven. 

„Rodičům je v takových případech nabídnuto místo v jiné školce, kterou si v žádosti o přijetí zvolili jako druhou,“ vysvětlila Andrea Křížová

Ukrajinské děti však mateřinky v Litoměřicích navštěvují jen minimálně. Vyplývá to z informací Moniky Mejtové, ředitelky Mateřských škol Litoměřice. Ještě před květnovými zápisy bylo do mateřských škol přijato jedenáct dětí z Ukrajiny.

„K zápisům se dostavilo dalších šest dětí. Dvěma ukrajinským dětem bylo přerušeno správní řízení z důvodu doočkování dětí. Všem se dostává předškolního vzdělávání stejně jako našim českým dětem,“ uvedla Monika Mejtová s tím, že v současné době jsou mateřské školy naplněné.

Děti, ale také dospělí mají ve městě možnost jazykových kurzů. Pořádají se zejména na vybraných školách. Děti zároveň mohou navštěvovat také zájmové kroužky organizované Domem dětí a mládeže Rozmarýn, přičemž první tři měsíce mají kroužky bez úplaty a po uplynutí této doby za ně už musí standardně platit.

„Ačkoliv válka na Ukrajině ještě zdaleka nekončila, počet uprchlíků v Litoměřicích již řadu dní významně neroste. Těší mě, že město ve spolupráci s Charitou Litoměřice, dalšími neziskovými organizacemi a subjekty a za podpory desítek dobrovolníků dokázalo poskytnout lidem prchajícím před válečným konfliktem azyl a zajistit jim důstojné podmínky k životu. Všem za pomoc děkuji,“ uvedl jako velitel krizového štábu města starosta Ladislav Chlupáč.


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu