Nástroje pro usnadnění přístupu

RELIZOVANÉ PROJEKTY

ve městě Litoměřice

Projekt MISTRAL

Popis projektu

Litoměřice patří již řadu let k samosprávám, které aktivně usilují o zvýšení kvality řízení svého úřadu, zavádějí prvky strategického řízení v duchu principů good governance a udržitelného rozvoje, hospodaří s vyrovnaným rozpočtem a aktivně komunikují se svými obyvateli. Pro zajištění takto rozsáhlé činnosti využívá město z velké části finanční prostředky z EU i domácích zdrojů. I díky těmto zdrojům byly vytvořeny podmínky pro zavedení strategického řízení. Město disponuje řadou analýz a koncepčních materiálů - v roce 2012 byl schválen nový Strategický plán rozvoje města Litoměřice (dále jen SPRM), zaměstnanci prošli základním školením k metodám kvality veřejné správy atd. Aby město mohlo dále rozvíjet proces strategického a finančního řízení a efektivně využilo výstupů předchozích projektů, je nezbytné zajistit odborné metodické vedení, aktualizovat či vytvořit vybrané koncepce a metodiky, sestavit a řídit kvalitní a motivovaný strategický tým a posílit lidskou kapacitu na MěÚ prostřednictvím cíleného rozvoje vzdělávání a klíčových dovedností.

Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00066
Oblast podpory: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Prioritní osa: 4 - Veřejná správa a veřejné služby
Celkové způsobilé výdaje na projekt: 2 519 819,20,- Kč
Výše dotace: 2 141 846,32,- Kč
Doba realizace projektu: 1. leden 2013 - 31. prosinec 2014

Klíčové aktivity projektu

 • Strategické řízení na MěÚ Litoměřice - tato aktivita spočívá v implementaci strategického řízení na MěÚ Litoměřice a v realizaci vybraných doporučení Plánu zlepšování (výstup předchozího projektu Zvýšení kvality řízení na MÚ Litoměřice). Implementace strategického řízení zahrnuje odborné konzultace k nastavení a zavedení systému strategického a finančního řízení, včetně vytvoření ucelené metodiky zohledňující praktické zkušenosti během procesu zavádění strategického řízení, zpracování podrobné metodiky pro propojení rozpočtového procesu a SPRM a následně vytvoření Akčního plánu SPRM na roky 2014 a 2015, nastavení a rozběhnutí strategického týmu. Realizace vybraných doporučení Plánu zlepšování spočívá ve zpracování metodiky k nastavení jednotného grantového systému města, metodiky pro sjednocený plán aktivit města a zpracování personální strategie.
 • Zapojování veřejnosti a otevřenost MěÚ - v rámci této aktivity budou realizovány veřejné diskuze nad problémy města a projektové dny k projednání vybrané investice s dotčenou veřejností.
 • Vzdělávací a školící akce spočívají v realizaci úvodního školení (seznámení zaměstnanců MěÚ s projektem) a 3 workshopů:
  Workshop I. - Strategické a finanční řízení
  Workshop II. - Klíčové kompetence, práce s veřejností, práce a organizace projektového dne
  Workshop III. - Vyhodnocení roku 2013 z hlediska zavádění strategického řízení do MěÚ

Cílové skupiny

 • politici územních samosprávných celků včetně volených zástupců územních samosprávných celků
 • územní samosprávné celky a úřady územních samosprávných celků, jejich orgány a jejich zaměstnanci

Kontaktní osoba

Hana Tobiášová

ekonomicko-administrativní pracovník
MěÚ Litoměřice - Oddělení projektů a strategií
tel.: 416 916 443
e-mail: hana.tobiasova@litomerice.cz

egon banner


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu