Nástroje pro usnadnění přístupu

RELIZOVANÉ PROJEKTY

ve městě Litoměřice

Diakonie ČCE – Rekonstrukce Centra denních služeb

Partnerský projekt Diakonie ČCE v Litoměřicích podpořený z ROP Severozápad byl úspěšně ukončen po roce budování ve zkráceném termínu 2. 7. 2015. Rekonstrukcí podkroví a stavbou výtahu ve farním domě v Rooseveltově ulici v Litoměřicích získala sociální služba Centrum denních služeb nový a větší prostor. Důvodem celé velké a nákladné rekonstrukce nebyla jen nedostatečná kapacita Centra, ale i zlepšení kvality prostoru tak, aby více odpovídal potřebám lidí s handicapem – klientům služby. Podkroví je zcela bezbariérové, světlé a dostatečně členité. A tak vzniklo místo pro společnou i individuální práci, pro učení, pracovní trénink i relaxaci. Nový bezbariérový prostor nyní slouží až 25 klientům denně. Stavba byla dále podpořena ze zdrojů italské Valdenské církve Otto per Mille, Purkyňovy nadace, Svatodušní sbírky ČCE, Konta Bariéry – Nadace Charty 77, Výboru dobré vůle, Nadace Archa Chantal a také z darů mnoha přátel Diakonie, zejména z výtěžků tradičních benefičních aukcí.

Diakonie přátelsky děkuje za pomoc při této náročné investiční akci jak dárcům a partnerům, tak i všem ostatním, kteří ji nejrůznějším způsobem po dobu stavby podporovali.

 

Fotogalerie

Důležitá čísla projektu

Termíny:

 • 2 / 2010 zpracována architektonická studie na řešení výtahu a rekonstrukce podkroví – arch. studio GEM, Praha
 • 12 / 2010 vybrán dodavatel na zpracování projektové dokumentace – ArchPRO Děčín
 • 8 / 2011 uděleno stavební povolení na akci
 • 12 / 2013 podána žádost o podporu ze zdrojů ROP Severozápad
 • 4 / 2014 projekt doporučen ROP Severozápad k realizaci
 • Výběrové řízení na stavební firmu
 • 1. 6. 2014 zahájení stavby – Metall Quatro spol. s r.o.
 • 30. 6. 2014 ukončení 1. etapy stavebních prací
 • 4. 6. 2015 předání stavby dodavatelem
 • 30. 6. 2015 ukončení 2. etapy stavebních prací
 • 31. 7. 2015 vyúčtování projektu řídícímu orgánu ROP SZ
 • 1. 9. 2015 zvýšení denní kapacity Centra denních služeb na 25 uživatelů v 1 dni

Finanční spoluúčast Diakonie ČCE na projektu: 15% celkových způsobilých výdajů

Zdroje finanční spoluúčasti

 500 000,00 Kč  Purkyňova nadace
 200 000,00 Kč   Svatodušní sbírka
 1 000 000,00 Kč  Otto per Mille (dar Valdenské církve, Itálie)
 50 000,00 Kč  Výbor dobré vůle Olgy Havlové
 50 000,00 Kč  Konto Bariéry – Nadace Charty 77
 100 000,00 Kč  Nadace Archa Chantal
 127 616,71 Kč  ostatní dary (výtěžky z benefičních aukcí v rámci Společenských večerů Diakonie za poslední 3 roky)
 Mimo projekt byly z těchto zdrojů hrazeny např. architektonická studie, vizualizace, statické posouzení, autorský dozor stavebního řízení, projektová dokumentace.

Vybavení nového Centra denních služeb je hrazeno z

59 000 Kč Nadace ČEZ
241 000 Kč ostatní dary (výtěžky z benefičních aukcí a benefičních večeří Diakonie ČCE)

Celkové skutečné výdaje: 8 725 317,32 Kč vč. DPH

Celkové náklady na stavbu: 7 042 957,17 Kč vč. DPH
5 820 625,76 Kč bez DPH

1. etapa: 1 159 134,72 Kč bez DPH
2. etapa: 4 661 491,04 Kč bez DPH

logo EU proj

Město Litoměřice je partnerem projektu Diakonie ČCE v Litoměřicích „Rekonstrukce Centra denních služeb pro klienty se zdravotním postižením“. Investiční projekt probíhal v Litoměřicích, Rooseveltova 7 v období od 1.10.2012 do 2.7.2015 a byl podpořen ze zdrojů ROP Severozápad, který je spolufinancován ERDF pod reg. č. CZ.1.09/1.3.00/69.01140.


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu