Nástroje pro usnadnění přístupu

NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

Závěry z národní konference VENKOV 2016 budou předány Vládě ČR

venkov2mpRozšířit podporu obcí a spolků prostřednictvím Programu rozvoje venkova. Zvrátit spirálu poklesu obyvatelstva na venkově, mimo jiné podporou rodin, rodinných farem, dobrovolnictví, občanské pospolitosti apod. To jsou definované oblasti, které získaly mezi zhruba třemi sty účastníky Národní konference Venkov 2016 při diskusi u kulatých stolů a v následné anketě nejvyšší podporu. Již 8. ročník národní konference VENKOV se od 20. do 21. října konal tentokráte v Ústeckém kraji. Hostitelským městem se staly Litoměřice. „Průběh konference a přijaté závěry ukázaly, že řešení celé problematiky rozvoje venkova nelze řešit pouze na centrální nebo jen lokální úrovni, ale spoluprací všech zúčastněných aktérů,“ uvedl Eduard Kavala (na snímku), předseda Spolku pro obnovu venkova, jenž byl pořadatelem akce. Předseda Kavala pozdravil účastníky dvoudenní akce hned v jejím úvodu, stejně jako starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč, litoměřický biskup Jan Baxant a hejtman Oldřich Bubeníček. Večer dorazil do Litoměřic také ministr zemědělství Marián Jurečka.

„Hlavním tématem konference byl člověk, bez něhož venkov ztrácí význam. Diskutovali jsme proto o otázkách rozvoje venkova a zaměřili se přitom na aplikaci závěrů druhého Evropského venkovského parlamentu do našeho prostředí,“ uvedl ředitel konference Václav Bešta, jinak též starosta Brozan nad Ohří. Náměstek ministra zemědělství Pavel Sekáč pak kromě jiného poukázal na fakt, že je třeba podpořit vzdělávání mladých lidí v oborech zemědělského, lesnického a potravinářského charakteru. Vyzdvižen byl význam rodinných farem pro rozvoj venkova, často zaznívaly otázky sociálního zemědělství.

Po plenárním zasedání diskutovali účastníci konference u kulatých stolů o oblastech života obyvatel venkova, tak jak je před rokem přijal Evropský venkovský parlament. Vyslechli řadu přednášek věnovaných politice a Programu rozvoje venkova, legislativě, diskutovalo se o stavu a ochraně půdy i o způsobech jak udržet lidi na venkově.

Litoměřický region se prezentoval zkušenostmi v oblasti životního prostředí a kulturního dědictví. Vedoucí odboru životního prostředí litoměřického městského úřadu Pavel Gryndler hovořil o energetické soběstačnosti obcí, ředitel Zemědělského družstva Klapý Otakar Šašek o budování protierozních pásů zeleně, starosta Malých Žernosek Petr Liška o zkušenostech se svozem a likvidací bioodpadu. Na téma zefektivnění přeneseného výkonu státní správy hovořil místostarosta Štětí Miroslav Andrt.

Během dne účastníci vyplňovali anketní lístky, aby tak společně definovali největší problémy českého venkova. Ty byly oznámeny na závěr konference, kterou zpestřily i čtyři exkurze na Podřipsko, Lounsko, Úštěcko a Lovosicko. Součástí cest po regionu s cílem předvést příklady dobré praxe byla návštěva rodinných farem, vinařství apod.

Předáním celkem třinácti závěrů předsedovi vlády a jeho prostřednictvím Vládě České republiky byl konferencí zmocněn její organizátor, tedy Spolek pro obnovu venkova České republiky. Z doporučení konference hodlají v následujícím období vycházet partneři – Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Národní síť MAS ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR. Rovněž se stanou podkladem pro přípravu národní pozice na jednání Evropského venkovského parlamentu v roce 2017.

Závěry konference – doporučení důležitá pro kvalitu života obyvatel venkova:

1. Rozšířit podporu obcí a spolků v Programu rozvoje venkova.
2. Dobrá škola - tradiční venkovské dovednosti, občanská odpovědnost, centrum obecního života, výuka lokální historie.
3. Podpora tradiční přirozené rodiny.
4. Všemi možnými způsoby zachycovat a chránit vodu - v krajině, v sídlech, v podzemí i na povrchu.
5. Podporovat takové typy hospodaření subjektů, které v prostoru venkova přímo žijí a podnikají.
6. Výchova k občanské angažovanosti začíná v rodinách a ve škole (výchova příkladem, dobrovolnictví).
7. Spustit velký program výsadby ovocných stromů v krajině a v sídlech.
8. Podporovat takové způsoby hospodaření na zemědělské půdě, které vedou k zlepšení její kvality.
9. Navýšení RUD snížením mandatorních výdajů státu ve prospěch rozvoje venkova a posílení samostatnosti obcí.
10. Posílit prestiž venkova.
11. Zajistit nárokové financování komunitních sociálních pracovníků do všech obcí za účelem poskytování individuálních konzultací potřebným.
12. Změnit koeficienty v rozpočtovém určení daní (RUD) s cílem odstranit extrémní rozdíly mezi jednotlivými obcemi (např. zrušení přepočítávacích koeficientů čtyřech největších měst + hazard).
13. Posílení respektování demokratických hodnot.


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu