Nástroje pro usnadnění přístupu

NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

Zaměstnanci městského úřadu nejsou genderově diskriminováni

xmestskyuradmp jpg pagespeed ic ma bnzf97lMěstský úřad Litoměřice je zaměstnavatelem, který vytváří prostředí rovných příležitostí pro ženy a muže, které zaměstnává. Vyplynulo to z genderového auditu, který pro úřad v období od listopadu loňského roku do dubna 2018 realizovala společnost Rentel. Audit ukázal, že v oblasti rovných příležitostí městský úřad usiluje o jejich průběžné zlepšování, je schopen reagovat na potřeby zaměstnaných osob a je v tomto ohledu dobrým a kvalitním zaměstnavatelem s potenciálem pro další rozvoj oblasti rovných příležitostí.

 

Cílem auditu bylo analyzovat, zda úřad uplatňuje principy rovného zacházení vůči zaměstnaným mužům a ženám a zda nedochází k diskriminaci například na základě pohlaví, věku, rodinného stavu, či situace. V první etapě projektu proběhl sběr a analýza relevantních interních dokumentů, internetových stránek úřadu a dalších dostupných zdrojů.   V druhé etapě se uskutečnilo dotazníkové šetření mezi všemi zaměstnanci úřadu. V třetí se pak konaly skupinové diskuze se zaměstnanci, vedoucími zaměstnanci a vedením úřadu. Poslední etapa se věnovala finální analýze a zpracování všech získaných poznatků.

Z celkem 186 zaměstnanců se do ankety zapojilo 151 respondentů, což představuje 81% z celkového počtu zaměstnaných. Do pracovních skupin a rozhovorů se zapojilo celkem 35 zaměstnanců, tedy 19% všech lidí v pracovním poměru, a 23% z osob, které vyplnily dotazník. Rozhovory v rámci skupin probíhaly se zaměstnanci a zaměstnankyněmi spadajícími do různých kategorií z hlediska věku, délky pracovního poměru, rodinného stavu, nutnosti péče o dítě a jiného člena rodiny, vzdělání a náplně práce. Cílem bylo získat skupinu představující průřez horizontální strukturou zaměstnavatele.

„Pokud se zaměstnavatel ve své vizi přihlásí k zásadě prosazování genderové rovnosti, dává veřejnosti i svým potencionálním pracovníkům najevo, že je zaměstnavatelem, který podporuje slaďování rodinného a pracovního života, odměňuje na základě odvedené práce a vytváří rovnocenné podmínky a prostor pro kariérní rozvoj a růst žen i mužů. Praktické naplňování genderové rovnosti ve zmiňovaných oblastech má dopad na celkové prostředí v rámci zaměstnavatele a spoluutváří firemní kulturu,“ uvedl tajemník úřadu Milan Čigáš.

Audit byl spolufinancován z finančních zdrojů ESF a státního rozpočtu ČR. Prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost. Proto byl audit pro úřad realizován zdarma.


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu