Nástroje pro usnadnění přístupu

NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

katastrální mapa

Vedení města řešilo obavy lidí z Miřejovické stráně z výstavby bytových domů

Vedení města rozumí obavám obyvatel Miřejovické stráně v Litoměřicích z případné bytové výstavby. Vlastníci rodinných domů situovaných v centrální části lokality, vycházejí z objektové studie, kde jsou navrženy čtyř až pětipatrové bytové domy. Vyrůst by měly na pozemcích, jež jsou v soukromém vlastnictví.

V žádosti doručené vedení města, se obyvatelé proti těmto plánům vymezují a požadují, aby případné stavby bytových domů byly v souladu s okolní zástavbou rodinných domů. Domnívají se, že vyšší bytové domy zásadním způsobem naruší výhled a celkový vzhled dotčené části lokality. Obavy mají také ze zvýšení dopravní zátěže, navazujících problémů s parkováním a dalších negativ. (Dotčené pozemky jsou vyznačeny na přiložené katastrální mapě černě).

„Naším cílem není stavby bytových domů zastavit, ale dosáhnout takového stavu, který by splňoval předpoklady pro pohodové bydlení a zajistil udržitelný rozvoj lokality,“ stojí mimo jiné v dopisu zaslanému vedení města.

Zastupitelé Litoměřic na svém posledním zasedání vzali skutečnosti, názory a požadavky obyvatel Miřejovické stráně k budoucí výstavbě na dotčených pozemcích na vědomí a zároveň odboru územního rozvoje uložili, aby písemně seznámil se stanovisky obyvatel Miřejovické stráně při prvním jednání každého potenciálního investora a stavebníka staveních záměrů na stanovených pozemcích. Stanoviska obyvatel z Miřejovické stráně obdržel na vědomí také Stavební úřad, kterému zastupitelé doporučili, aby rovněž o námitkách k výstavbě bytových domů informoval potenciální investory či stavebníky.  

Místostarosta Litoměřic Petr Panaš uvedl, že usnesení je výsledkem společných schůzek zástupců radnice a obyvatel Miřejovické stráně.

„Toto usnesení dává obyvatelům Miřejovické stráně větší jistotu. Jeho cílem je zároveň snaha předejít případným sporům při eventuální výstavbě bytových domů. Obyvatele Miřejovické stráně jsme mimo jiné informovali také o možnosti vyjádření v rámci řízení z pozice účastníka jednání,“ uvedl místostarosta Litoměřic Petr Panaš, který za vedení města s obyvateli Miřejovické stráně jednal.

Za obyvatele Miřejovické stráně shrnul výsledek schůzky jeden z jejich zástupců Martin Škrdleta.

„Oceňujeme, že nám byl umožněn dialog a aktivní přístup města a pana místostarosty. Jednání bylo konstruktivní, obě strany jsme si řekly svůj pohled na situaci. Chtěl bych ale dodat, že naše angažovanost v této záležitosti případné výstavby nekončí,“ řekl na posledním zasedání zastupitelstva města Martin Škrdleta.  


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu