Nástroje pro usnadnění přístupu

NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

kampaň pěstouni

Pěstounů ubývá. Ústecký kraj hledá nové náhradní rodiny

V České republice stále vyrůstá mnoho dětí, které nemohou žít ve své biologické rodině, a které se i díky malému množství aktivních pěstounů v tom nejzranitelnějším věku, kdy potřebují individuální láskyplnou péči blízké osoby, ocitají v zařízeních ústavní péče.  Cílem Ústeckého kraje i města Litoměřice je počet takto umístněných dětí co nejvíce snižovat.

Tomu by měla pomoci chystaná novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, díky které má být od 1. 1. 2022 značně omezena možnost umísťování dětí do 3 let věku do ústavních zařízení.

„Potřeba pěstounské péče tak výrazně získá na významu. Počet podaných žádostí o dlouhodobou, ale i o přechodnou pěstounskou péči je však každoročně velmi nízký,“ upozornil za odbor sociálních věcí Ústeckého kraje Karel Giampaoli.

V Ústeckém kraji se v roce 2020 u dlouhodobé pěstounské péče jednalo pouze o 12 žádostí, z nich přibylo 9 pěstounů na Litoměřicku, tři však zároveň ubyli. V tomto roce bylo v celém našem kraji dosud podáno 10 žádostí. „Za rok 2020 evidoval Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Litoměřice pro spádovou oblast obce s rozšířenou působností (ORP)Litoměřice celkem 71 pěstounů, kteří mají alespoň jedno dítě svěřeno do dlouhodobé náhradní rodinné péče. Pro srovnání, v roce 2016 to bylo 84 pěstounů, 69 pěstounů v roce 2017, 61 v roce 2018, pro rok 2019 evidoval odbor 75 pěstounů,“ sdělila vedoucí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu v Litoměřicích Renata Gazsi.

V případě přechodné pěstounské péče je situace ještě svízelnější. V roce 2020 bylo v Ústeckém kraji podáno pouhých 7 žádostí, v letošním roce teprve 5. Počet dětí nahlášených do evidence náhradní rodinné péče se přitom v našem kraji každoročně pohybuje okolo 200 dětí, pro drtivou většinu z těchto dětí hledá krajský úřad dlouhodobou pěstounskou péči.

Město Litoměřice péči pěstounů podporuje. „Uvědomujeme si potřebu této náhradní rodinné péče i její specifika. Proto několikrát do roka pořádáme setkání pěstounských rodin a víkendové pobyty s různými sportovními aktivitami, workshopy či exkurzemi. Přestože se snažíme dělat maximum, počet pěstounských rodin je stále nedostačující,“ dodala Renáta Jurková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví litoměřického městského úřadu.

Co je pěstounská péče

Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče. Do pěstounské péče jsou svěřovány děti, které nemohou z různých důvodů vyrůstat ve své biologické rodině (děti týrané, zneužívané, děti, které rodiče zanedbávali, děti rodičů, kteří nemají dostatečné rodičovské kompetence z důvodů zhoršeného zdravotního stavu nebo užívání návykových látek, děti rodičů, kteří páchají trestnou činnost a jsou opakovaně ve výkonu trestu odnětí svobody).

Do pěstounské péče jsou děti svěřovány soudem. Pěstoun je oprávněn a povinen o dítě osobně a řádně pečovat, vychovává ho a stará se o něj stejně jako v běžných rodinách. Pěstoun však není zákonným zástupcem dítěte, nemá rodičovskou odpovědnost, práva a povinnosti rodičů vykonává pouze přiměřeně a nemá ani vyživovací povinnost vůči svěřenému dítěti.

V České republice je pěstounská péče realizována dvěma formami. Jako dlouhodobá pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu (tzv. profesionální pěstounská péče).

Pěstounem se může stát každý, kdo má dost sil a chce pomoci potřebnému dítěti a je ochoten projít odborným posouzením krajského úřadu, který rozhoduje o zařazení do evidence.

V případě, že vás téma pěstounské péče oslovilo a přemýšlíte o tom, že byste se chtěli stát pěstouny, neváhejte a zeptejte se na vše, co vás v souvislosti s tímto typem náhradní rodinné péče zajímá. Obraťte se na Krajský úřad Ústeckého kraje, kde vám příslušné pracovnice vaše otázky rády zodpoví (tel. č. 475 657 976, Markéta Davidová).


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu