Nástroje pro usnadnění přístupu

NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

Stěhování ZUŠ

Město usiluje o vznik „Kulturně kreativního centra“ v objektu VUSS

Zbytek armády definitivně opouští prostory objektu bývalé Vojenské ubytovací a stavební správy (VUSS naproti tržnici). Projekt stěhování základní umělecké školy (ZUŠ), jejíž tři současné objekty již kapacitně nestačí, se i s ohledem na tuto skutečnost posouvá do další fáze.

Město ho právě v těchto dnech upravuje tak, aby zde vzniklo „Kulturně kreativní centrum“, které vhodným způsobem propojí kulturní dění s uměleckým vzděláváním reprezentovaným ZUŠ.   

Stane se tak ovšem v případě, že Litoměřice podpoří stát. Na realizaci náročného projektu rozpočet města nestačí. Příležitost získat vhodné zdroje financování se naskytla až nyní. Ministerstvo kultury se totiž chystá vypsat dotační program podporující zakládání regionálních kulturních a kreativních center, která mohou vzniknout i přestavbou stávajících objektů. „Budova VUSS je přitom tak rozlehlá, že vhodnou přestavbou poskytne dostatek zázemí pro všechny obory ZUŠ, pro pořádání řady významných kulturních akcí, koncertů, představení, výstav, workshopů, přehlídek i soutěží. Získali bychom zde kromě jiného i zázemí pro rozvoj spolupráce s řadou organizací a kulturních spolků, jež jsou významnými aktéry kulturního dění v Litoměřicích,“ vyzdvihl smysluplnost projektu místostarosta Karel Krejza.

V nové budově by mohla být k dispozici řada sálů: koncertní, multifunkční, divadelní a taneční, dále orchestrální zkušebny, sborová zkušebna a dostatek učeben nejen pro ZUŠ, která má aktuálně 989 žáků a pro své akce si musí pronajímat prostory, ale i pro ostatní subjekty působící ve městě. „Například pro místní kapely, které postrádají zkušebny i koncertní sály, stejně jako amatérské divadelní soubory, pěvecké sbory apod.,“ uvedla konkrétní příklady vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče městského úřadu Andrea Křížová.

Novinkou pro všechny podtrhující inovativnost projektu má být i pořízení nadměrné LED obrazovky, jejíž velikost lze modifikovat až do rozměru 20 x 6 metru. Uplatní se jak pro potřeby ZUŠ, tak i Městských kulturních zařízení, která jsou partnerem projektu. „Zatímco ZUŠ využije obrazovku hlavně na podporu moderního vzdělávání  (interaktivní kulisa pro dramatický kroužek, vizuální znázornění pro výtvarníky, kulisa pro hudební představení apod.), my ji využijeme především na výstavišti k organizaci  on-line konferencí a akcí obdobného typu,“ uvedla ředitelka MKZ Michaela Mokrá.

Stát dosud rozvoj zájmové umělecké činnosti nepodporoval. Propojení kulturního dění s uměleckým vzděláváním je nyní velkou příležitosti nejen pro zkvalitnění zázemí a další rozvoj ZUŠ, ale i pro záchranu objektu, který má díky svému strategickému umístění velký potenciál pro rozvoj života v centru města.  

V programu MK je alokováno 2,7 miliardy korun na vznik alespoň 15 obdobných center. Přímo do Ústeckého kraje má jít cca 180 milionů korun. Spoluúčast může dosáhnout až 75 procent celkových nákladů na realizaci. Náklady na realizaci litoměřického projektu jsou odhadovány na zhruba 100 milion korun, nicméně nutná bude aktualizace odrážející změnu cen ve stavebnictví.

O tom, zda bude litoměřický projekt podpořen, rozhoduje v prvním kole Regionální stálá konference  Ústeckého kraje a následně v kole druhém Ministerstvo kultury. Výsledek by měl být znám na konci letošního roku.

Autor: Eva Břeňová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu