Nástroje pro usnadnění přístupu

NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

Litoměřice od 19. do 21. října hostí národní konferenci VENKOV 2016

mestompPořadatelství národní konference VENKOV se po Zlínském kraji letos chopil Ústecký kraj, reprezentující zájmy celkem 354 sídel. Již 8. ročník celorepublikové akce se ve dnech 20. a 21. října uskuteční ve městě Litoměřice, známém jako Zahrada Čech a označovaném za vstupní bránu do Českého středohoří.

V průběhu úvodního dne zazní v litoměřickém domě kultury a s ním propojeném hradu (hlavní místa konání) v rámci plenárního zasedání řada příspěvků na aktuální témata, jako je například politika rozvoje venkova, Program rozvoje venkova nebo sociální zemědělství. Odpoledne se uskuteční workshopy podle vybraných témat Manifestu Evropského venkovského parlamentu přijatého v loňském roce v Schärdingu. Například v rámci prvního workshopu nazvaného „Zemědělství a rodinné podniky v souvislostech“ bude zmíněna problematika rodinných farem, spekulativní nákupy zemědělské půdy, příčiny negativních dopadů současného zemědělského hospodaření na kvalitu půd, ale také dotační politika ministerstva zemědělství.

„Program plenárního zasedání i workshopů zaměříme na člověka, bez kterého by venkov se svými ostatními atributy venkovem nemohl být. Zástupci veřejných, neziskových i soukromých organizací celostátní, regionální i místní úrovně a jednotlivci se zájmem o rozvoj venkova budou letos nově u kulatých stolů hledat pro náš venkov řešení nejdůležitějších témat vymezených manifestem,“ informoval Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR, který je hlavním pořadatelem akce.

Odbornost jednotlivých seminářů je garantována jak vědeckými pracovníky, tak zkušenými odborníky státní a veřejné správy i zástupci úspěšných podnikatelských subjektů, kteří jednotlivé semináře povedou.

"Druhý den konference se její účastníci seznámí s konkrétními příklady dobré praxe vztahující se k udržitelnému rozvoji zemědělství,“ informoval ředitel konference Václav Bešta, který je zároveň předsedou Spolku pro obnovu venkova Ústeckého kraje a starostou Brozan nad Ohří. Volit budou ze čtyř exkurzí, přičemž každá z nich povede do jiné oblasti – na Podřipsko (návštěva pštrosí farmy, rodinné farmy apod.), Lounsko (Nechranická přehrada jako zásobárna vody nejen pro zemědělce, protierozní opatření atd.), Litoměřicko a Úštěcko (kozí farma, Kalvárie Ostré atd.) a na Lovosicko (vinařství, těžba českého granátu, ekosad, rodinné centrum apod.).

Konference je každoročně pořádána na podporu udržitelného a soběstačného venkova. Setkávají se zde zástupci veřejného a neziskového sektoru, podnikatelé i zájemci z řad veřejnosti, kteří se na jednotlivých úrovních profesně či laicky zabývají rozvojem venkova. Pozvání na osmý ročník konající se v Litoměřicích přijaly zhruba tři stovky účastníků, hostů a přednášejících.
Záštitu nad akcí převzali ministr zemědělství Marián Jurečka, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč.

Mediálními partnery jsou Litoměřický deník, Litoměřicko 24 a Institut pro památky a kulturu, o.p.s. (provozovatel portálu Propamátky).


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu