Nástroje pro usnadnění přístupu

NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

Litoměřice mají první vyhlášku o veřejném pořádku

mestompSvou první vyhlášku řešící veřejný pořádek má město Litoměřice. Zastupitelé ji schválili na svém včerejším zasedání v konferenčním sále hradu. Město totiž dosud nemělo obecně závaznou vyhlášku řešící veřejný pořádek, jež by zároveň specifikovala výjimky úpravy doby nočního klidu, který je dle zákona stanoven od 22 do 6 hodin. Se zákonem proto bylo třeba sladit tradiční a návštěvníky oblíbené akce, jako je vinobraní či pivobraní, kterým nová vyhláška uděluje výjimku z nočního klidu.

Obdobných výjimek však nesmí být dle výkladu Ministerstva vnitra moc. Zatímco dříve o nich mohla rozhodnout rada nebo městský úřad, dnes je to dle novely, jež vstoupí v platnost 1. října letošního roku, výlučně v pravomoci zastupitelů. „Ministerstvo vnitra rozeslalo v této souvislosti metodické doporučení a vzor vyhlášky, kde reagovalo nejen na novelu zákona, ale i na nález Ústavního soudu ve věci vyhlášky obce Chrastava, který vyjadřuje stanovisko, že ke zkrácení či zrušení nočního klidu by mělo docházet jen ve výjimečných případech,“ informovala vedoucí kanceláře starosty Martina Skoková.

„Pořadatelé akcí s přesahem do nočních hodin, například Litoměřický kořen, tímto upozorňujeme, aby včas žádali zastupitele o udělení výjimky,“ vyzývá starosta Ladislav Chlupáč, kterému se nelíbí fakt, že do počtu udělených výjimek zasahuje stát. Jak koaliční, tak opoziční zastupitelé jsou v Litoměřicích v tomto směru zajedno. „O těchto věcech by měla rozhodovat pouze obec,“ domnívá se zastupitel Tomáš Sarnovský.

V této souvislosti je třeba zmínit i novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, účinnou od 1. prosince loňského roku, kterou byly z působnosti krajské hygienické stanice vyjmuty venkovní hudební produkce a hlasové projevy osob. Toto se týká nejen výše uvedených slavností a koncertů pod širým nebem, ale zejména předzahrádek restaurací, kde se také konají hudební produkce, které někteří občané vnímají jako rušení nočního klidu. Jako příklad lze uvést stížnosti na Kostelní náměstí, terasu u Shaker baru nebo klub Habanero. KHS nově řeší pouze hluk v budově. Například provoz venkovních zahrádek by se měl řídit zákonem vymezujícím noční klid. Za jeho nedodržení může městská nebo státní policie uložit pokutu ve výši 10 tisíc korun, v opakovaných případech až 15 tisíc korun.

Nová vyhláška zároveň zakazuje žebrání na vybraných veřejných prostranstvích. Zákaz platí na celém území památkové rezervace, na autobusovém nádraží a vlakovém nádraží Litoměřice - město. „S přihlédnutím k obecnému prospěchu, místním zvykům a jejich povaze jsou stanoveny činnosti, které se za žebrání nepovažují, například poslední zvonění nebo veřejné sbírky,“ upozornila Martina Skoková.

Současně z podnětu městské policie došlo ke zrušení obecně závazné vyhlášky
č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích,
a to z důvodu nevymahatelnosti zákazu stanoveného touto vyhláškou. „Víme, že někteří občané popíjejí vodku v plastové lahvi od vody. Nemůžu však strážníka nutit, aby ochutnáním zjišťoval, zda tomu tak opravdu je,“ konstatoval v té souvislosti velitel Městské policie v Litoměřicích Ivan Králik.


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu