Nástroje pro usnadnění přístupu

NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

Dlouhá ulice

Dlouhou ulici čeká zásadní revitalizace, budoucí podobu můžete ovlivnit i vy

Dlouhou ulici, která je vstupní branou do historického jádra města, čeká zásadní revitalizace. Majitelé inženýrských sítí totiž oznámili městu, že se v roce 2023 chystají na kompletní rekonstrukci plynových rozvodů, vodovodu i kanalizace.

Radnice tento fakt vnímá jako příležitost k zásadní změně tváře ulice představující významný veřejný prostor. Zvažuje více vodních prvků, instalaci nového mobiliáře, předláždění chodníků a mnoho dalšího. V té souvislosti ji zajímají i názory veřejnosti, která své nápady může do konce dubna zasílat na e-mail dlouha@litomerice.cz. Následně budou předány architektovi. Procházka s architektem Dlouhou ulicí určená veřejnosti se uskuteční zhruba v polovině roku.

Autor: Eva Břeňová

Dlouhá ulice je významným veřejným prostranstvím

Ulice Dlouhá, kterou čeká v příštím roce zcela zásadní revitalizace související s kompletní rekonstrukcí inženýrských sítí, stále patří k nejvýznamnějším veřejným prostranstvím celého města. V minulosti byla spojnicí východního vstupu do města - Dlouhé brány a hlavního veřejného prostranství – dnes Mírového náměstí. Také v současnosti je důležitou součástí urbanistické struktury města a jeho spádové oblasti - mikroregionu Litoměřicko. Je frekventovanou spojnicí centra s nádražím, východní částí města a také Střeleckým ostrovem.

Dlouhá je zhruba 350 m. Mírně se svažuje od náměstí až po místo bývalé vstupní brány do historického jádra. Výškový rozdíl je zhruba devět metrů! Ulici po obou stranách vymezuje kompaktní a hodnotná dvou a tří podlažní zástavba, na severní straně ji obohacují prostory loubí. Šířka ulice je proměnlivá (severní a jižní strana nejsou rovnoběžné) a je cca 20 - 25 metrů. Příčný profil ulice je výrazně členěn stromořadím po obou stranách vozovky široké 7,5 m. Vzdálenost stromů (spon) je pouhých 8 – 8,5 m. Mezi kmeny stromů jsou umístěny sloupy veřejného osvětlení, které výrazně ovlivňují obraz ulice, zejména při pohledu ve směru k náměstí. Na vozovku, stromořadí a sloupy veřejného osvětlení navazují různě široké chodníky.

Architektonicky je členitější severní (osluněná) strana ulice. Podílí se na tom nejen loubí ale také fasády jednotlivých domů. Jižní strana je naopak kompaktnější a výrazově skromnější.

Ulici také obohacují navazující ulice Dominikánská, Anenská a z jižní strany pak ulice Jezuitská a Mostecká, Vavřinecká a také Kapucínské náměstí s kostelem sv. Ludmily. V blízkosti hradeb je to ještě jedno prostranství (slepá ulice) zatím bez pojmenování, která zpřístupňuje přilehlé objekty a plochy přiléhající k hradbám.

Kompoziční a pohledovou součástí ulice také charakteristické dominanty města – kostel Všech svatých s městskou věží a věž Kalich na budově radnice. Naproti tomuto pohled východním směrem nepřispívá k obohacení obrazu města. Chybí zde pohledový cíl, kterým až do poloviny 20. století byl soubor objektů „Dlouhé brány“. V současnosti se ulice doslova rozpadá do prostranství, na jehož obrazu se podílí především výškové bytové domy při ulici Na Kocandě, drobnější starší zástavba při ulici Marie Pomocné, roztříštěné plochy zeleně a provozně frekventované motorové komunikace (silnice I/15).

Pozornost je třeba věnovat také vybavení prostranství, jako jsou stánky, reklamní sloupy, vodní prvky, lavičky, stojany na kola, reklamní zařízení, dále také povrchům vozovky, pojízdných ploch, chodníků, přechodů pro pěší atd.

Doc. Ing. Jan Mužík, městský architekt


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu