Nástroje pro usnadnění přístupu

NOVINKY A TISKOVÉ ZPRÁVY

Budova bývalé ubytovny

Azylové bydlení i klasické byty vybuduje město v bývalé ubytovně v Želeticích

Unikátní model prostupného bydlení na jednom místě. To je cíl chystaných projektů na kompletní rekonstrukci ubytovny v Želetické ulici v Litoměřicích, kterou má město ve svém majetku. V každém z celkem tří podlaží tam má vzniknout odlišný typ bytů. 

V přízemí je počítáno se šesti menšími bezbariérovými byty určenými pro muže v bytové nouzi nebo bez přístřeší se sníženou mobilitou, pro které je jiné pobytové zařízení sociální péče nedostupné. Kapacita azylového bydlení bude 10 lidí. Zároveň s tímto projektem vznikne i projekt sociálního bydlení. Ten se týká prvního patra budovy, kde je plánováno dohromady šest menších bytů. Cílovou skupinou jsou v tomto případě lidé v bytové nouzi nebo jí bezprostředně ohrožení, kteří se dostali do mimořádně složité sociální situace, ale jsou schopni plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Může se jednat například o osoby ohrožené domácím násilím, mladé dospělé opouštějící dětský domov nebo rodiny z azylového bydlení, které si vytvořily podmínky ke standardnějšímu bydlení. Ve druhém patře budovy město počítá s výstavbou šesti standardních bytů s tržním nájemným.  

Místostarosta Petr Panaš vysvětlil, proč je přestavba objektu v Želetické ulici rozdělena na tři části. „Náklady na projekt azylového bydlení v přízemí budovy a na projekt sociálního bydlení v prvním patře budou z větší části kryty z dotací, avšak každý z jiného titulu a s jinými podmínkami čerpání. Realizaci bytů ve druhém patře uhradí město ze svého,“ přiblížil místostarosta.  

Projekt je předběžně vyčíslený na přibližně 54 milionů korun. Náklady na vznik azylového bydlení jsou odhadnuté na 19 milionů korun, z toho 16 milionů pokryje dotace, kterou město získalo. Také náklady na projekt sociálního bydlení budou z větší části hrazeny z dotace. Celkem má vyjít na zhruba 18 milionů, dotace v tomto případě činí 16 milionů. Realizace standardních bytů s tržním nájemným vyjde přibližně na 17 milionů korun. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

„Ačkoli Litoměřice patří mezi města s nejrozvinutější sítí sociálních služeb a ročně do této oblasti investují bezmála 20 milionů korun, takzvané prostupné bydlení tu chybí. Jeho prostřednictvím chce město lidem ohroženým bytovou nouzí poskytnout bydlení a zároveň pomoci postavit se „na vlastní nohy“,“ vysvětlila vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Litoměřicích Renáta Jurková.

V budově proto bude přítomný sociální pracovník, který lidem v nouzi pomůže řešit jejich problémy a postupně si najít i vlastní bydlení. Provozovatel těchto sociálních služeb vzejde z výběrového řízení. Služby a náklady na pracovní místa si následně uhradí z prostředků získaných z ministerstva práce a sociálních věcí. Město poskytne pouze dotaci na provoz v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví.  

Od loňského jara byli v objektu ubytováváni ukrajinští uprchlíci, kteří ze své země odešli z obav před válečným konfliktem. Podle informací Karolíny Wankovské, ředitelky Charity Litoměřice, která provoz ubytovaní koordinuje, by poslední zhruba desítka lidí měla objekt opustit nejpozději do konce července.

„O tom, že se z důvodu chystané rekonstrukce budou muset odstěhovat, věděli všichni s dostatečným předstihem. Někteří z nich už odešli na ubytovnu v Dykově ulici nebo se přestěhovali do bytů. Další se vrátili zpět do své země,“ doplnila Karolína Wankovská.

Prostupné bydlení: 
Tento systém patří mezi metody pomoci lidem v bezdomovectví. Jedná se o komplexní hierarchicky uspořádaný model různých forem sociálního bydlení, jehož jednotlivé stupně se liší komfortem, režimem, podmínkami přidělení bytu a jsou provázány s doprovodnými sociálními službami.  


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu