Nástroje pro usnadnění přístupu

VYHLÁŠKY

platné vyhlášky města

Vyhláška č. 7/2013 o zrušení místního poplatku ze vstupného

M Ě S T O    L I T O M Ě Ř I C E

Obecně závazná vyhláška č.7/2013

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.11/2011 o místním poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 19.9.2013 usnesením č. 180/6/2013 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 11/2011, o místním poplatku ze vstupného ze dne 4.8.2011.

Čl. 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.

.......................................

..........................................

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

                 

Vyvěšeno na úřední desce dne:    27.9. 2013

Sejmuto z úřední desky dne:       15.10. 2013

 

Vyhláška (PDF)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu