Nástroje pro usnadnění přístupu

Aktuality

Klasická úřední deska je umístěna v podloubí budovy úřadu na Mírovém náměstí

Úřední deska je členěna do podkategorií, ve kterých jsou další dokumenty.
Seznam podkategorií je v menu a na konci této stránky.

ÚŘEDNÍ DESKA

Dražební vyhlášky


ÚŘEDNÍ DESKA

Informace podané dle zákona 106/199 Sb.


ÚŘEDNÍ DESKA

Výroční zprávy o podaných informacích


ÚŘEDNÍ DESKA

Výběrová řízení

ÚŘEDNÍ DESKA

Prodeje a pronájmy městského majetku


ÚŘEDNÍ DESKA

Dotace


Smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci jsou v souladu s § 8 odst. 5 písm. a) zákona č. 340/2015 Sb. od 1.2.2017 zveřejňovány v Registru smluv.

Vypsané dotační programy

2024


ÚŘEDNÍ DESKA

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace/ návratné finanční výpomoci dle zákona č. 250/2000Sb.

Ve zveřejněných smlouvách jsou znepřístupněny informace, které nelze poskytnout při postupu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (např. údaje chráněné zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci jsou v souladu s § 8 odst. 5 písm. a) zákona č. 340/2015 Sb. od 1.2.2017 zveřejňovány v Registru smluv.

ÚŘEDNÍ DESKA

Veřejnoprávní smlouvy


ÚŘEDNÍ DESKA

Informace zveřejněné dle zákona


ÚŘEDNÍ DESKA

Rozpočet a hospodaření města

ÚŘEDNÍ DESKA

Rozpočet a hospodaření organizací města


ÚŘEDNÍ DESKA

Volby

Členové Rady města

Ing. Radek Löwy

ANO 2011

radek.lowy@litomerice.cz

Alena Rožcová

Naše Litoměřice

alena.rozcova@litomerice.cz

Mgr. Jiří Adámek

ANO 2011

jiri.adamek@litomerice.cz

Mgr. Petr Panaš

Naše Litoměřice

petr.panas@litomerice.cz

MUDr. Ondřej Štěrba

ANO 2011

ondrej.sterba@litomerice.cz

Ing. Marek Kocánek

ANO 2011

marek.kocanek@litomerice.cz

Tomáš Sarnovsky

ANO 2011

tomas.sarnovsky@litomerice.cz

Zdeněk Hofman

Naše Litoměřice

zdenek.hofman@litomerice.cz

Bc. Pavel Koňařík

Naše Litoměřice

pavel.konarik@litomerice.cz

Termíny jednání Rady Města

15.5.

29.5.

12.6.

26.6.

17.7.

7.8.

28.8.

11.9.

25.9.

9.10.

23.10.

6.11.

20.11.

4.12.

18.12.

Dokumenty

Seznam zastupitelů pro volební období 2022-2026

ANO 2011

MUDr. Ondřej Štěrba

ondrej.sterba@litomerice.cz

Ing. Radek Löwy

radek.lowy@litomerice.cz

Mgr. Jiří Adámek

jiri.adamek@litomerice.cz

Tomáš Sarnovsky

tomas.sarnovsky@litomerice.cz

Ing. Marek Kocánek

marek.kocanek@litomerice.cz

Ing. Vladimír Matys

vladimir.matys@litomerice.cz

Ing. Josef Douša

josef.dousa@litomerice.cz

Naše Litoměřice

Alena Rožcová

alena.rozcova@litomerice.cz

MUDr. Miroslav Jiránek

miroslav.jiranek@litomerice.cz

Mgr. Petr Panaš

petr.panas@litomerice.cz

Vladislav Liška

vladislav.liska@litomerice.cz

Ing. Radim Studený

radim.studeny@litomerice.cz

Bc. Pavel Koňařík

pavel.konarik@litomerice.cz

Zdeněk Hofman

zdenek.hofman@litomerice.cz

ODS

Ing. Lukáš Korbel

lukas.korbel@litomerice.cz

PhDr. Filip Hrbek

filip.hrbek@litomerice.cz

MUDr. Petr Kubec

petr.kubec@litomerice.cz

Ing. Jan Fišera MPA

jan.fisera@litomerice.cz

Roman Kozák

roman.kozak@litomerice.cz

Ing. Petr Pinka

petr.pinka@litomerice.cz

Severočeši Litoměřice

Jan Dostal

jan.dostal@litomerice.cz

Lukas Wünsch

lukas.wunsch@litomerice.cz

Více pro Litoměřice

Mgr. Martin Hrdina

martin.hrdina@litomerice.cz

PhDr. Lenka Simerská

lenka.simerska@litomerice.cz

SPD

MUDr. Ilja Baudyš

ilja.baudys@litomerice.cz

Ing. Bc. Dominik Hanko

dominik.hanko@litomerice.cz

Josef Čech

josef.cech@litomerice.cz

Termíny jednání Zastupitelstva Města

20.6.

19.9.

12.12.

Dokumenty

Úřad územního plánování vykonává ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Litoměřice v přenesené působnosti územně plánovací činnosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Činnost úřadu územního plánování Litoměřice

  • pořizuje územní plán (a regulační plán) pro území města Litoměřic,
  • pořizuje územně plánovací podklady,
  • pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu,
  • pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu,
  • je dotčeným orgánem při rozhodování o změnách v území,
  • podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti,
  • vykonává další činnosti podle stavebního zákona.
ISPOP

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) umožňuje zpracování a příjem vybraných hlášení (ohlašovacích povinností) z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy.

https://www.ispop.cz 


Logo SEPNO

Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů

Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

https://www.sepno.cz 


Kontaktní osoba

Ing. Zlatuše Řepíková
tel. +420 416 916 174
e-mail zlata.repikova@litomerice.cz 

Vyhláška č. 1/2015 - Systém nakládání s odpady

Mapa rozmístění kontejnerů na separovaný odpad

V této kategorii jsou pouze platné vyhlášky města

Čerstvě schválené vyhlášky jsou nejprve po dobu 15ti dní zveřejněny na úřední desce

V této kategorii jsou pouze platná nařízení rady města

Čerstvě schválená nařízení rady města jsou nejprve po dobu 15ti dní zveřejněny na úřední desce

Pokud chcete být uveden(a) v našem adresáři kontaktujte prosím paní Terezu Nebeskou

Kontakt

Bc. Tereza Nebeská, e-mail: tereza.nebeska@litomerice.cz

Adresa
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Aktuality


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu