Tento web používá pro přihlašování uživatelů a k analýze návštěvnosti soubory cookie.

ÚŘEDNÍ DESKA

Smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci jsou v souladu s § 8 odst. 5 písm. a) zákona č. 340/2015 Sb. od 1.2.2017 zveřejňovány v Registru smluv.

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace/ návratné finanční výpomoci dle zákona č. 250/2000Sb. do 31.1.2017

Dotační program Zdravého města Litoměřice

 

Oprávněný žadatel: fyzická nebo právnická osoba
Termín podání žádosti: od 2. 1. do 5. 2. 2017

Pravidla poskytování podpory (.pdf)

Metodická příručka pro medializaci a publicitu (.pdf)

Žádost o poskytnutí dotace

Více na http://zdravemesto.litomerice.cz/granty-a-dotace/aktualni-info.html

Program podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích

 

Oprávněný žadatel: fyzická nebo právnická osoba
Termín podání žádosti: od 20. 1. 2017 do 10. 2. 2017

Program podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti (.pdf)

Žádost o poskytnutí dotace

Více na http://komplan.litomerice.cz/

Program podpory "Sport pro zdraví/sport pro všechny" pro rok 2017

 

Oprávněný žadatel: fyzická nebo právnická osoba
Termín podání žádosti: od 20. 1. do 15. 2. 2017

Pravidla poskytování podpory (.pdf)

Žádost o poskytnutí dotace

Program podpory v oblasti volného času dětí pro rok 2017

 

Oprávněný žadatel: fyzická nebo právnická osoba
Termín podání žádosti: od 20. 1. do 15. 2. 2017

Pravidla poskytování podpory (.pdf)

Žádost o poskytnutí dotace

Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu "Litoměřické kulturní léto"

 

Oprávněný žadatel: fyzická nebo právnická osoba
Termín podání žádosti: od 20. 1. do 15. 2. 2017

Pravidla poskytování podpory (.pdf)

Žádost o poskytnutí dotace

Žádost o proplacení dotace - Finanční vypořádání

Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích

 

Žadatelé jsou subjekty působící v oblasti KULTURY se sídlem v Litoměřicích
Žádosti přijímá Město Litoměřice od 20.1. do 3.2.2017

Pravidla poskytování podpory (.pdf)

Žádost o poskytnutí dotace (.doc)

Finanční vypořádání (.doc)

Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích

 

Oprávněný žadatel: sportovní spolek se sídlem nebo působící v Litoměřicích
Konečný termín podání žádosti: od 2.1. do 12.1. 2017

 Pravidla poskytování podpory (.pdf)

 Žádost o poskytnutí dotace (.doc)

 Finanční plán (.doc)

Dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2017

 

Oprávněný žadatel: fyzické nebo právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území ČR, které poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v aktuálním znění. Oprávněným žadatelem nejsou příspěvkové organizace zřízené městem Litoměřice.

Přehled přidělených dotací (pdf)

Přehled nepřidělených dotací (pdf)

Termín podání žádosti od 16.1. 2017 do 31.1. 2017

 Dotační program Podpora soc. služeb (.pdf)

 Žádost o dotaci na soc. služby (.doc)

 Příloha č. 1 Zdroje financování služby (.xls)

 Příloha č. 2 Provozní a mzdové náklady (.xls)

 Vzor smlouvy o dotaci (.pdf)

 Závěrečná zpráva soc. služby (.docx)

 Finanční vypořádání dotace 2017 (.xlsx)

Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2017

 

Oprávněný žadatel: - fyzická nebo právnická osoba
Termín podání žádosti od 1.2.2017 - 28.2.2017

 Pravidla dotačního programu (.pdf)

 Žádost o o poskytnutí dotace

Titulek Datum zveřejnění
 Schválané dotace 2017 - Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu "Litoměřické kulturní léto" 23.05.2017
 Schválené dotace 2017 - Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích 18.05.2017
 Schválené dotace 2017 - Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2017 20.04.2017
  Schválené dotace 2017 - Program podpory v oblasti volného času dětí 06.04.2017
  Vyhlášení výsledků programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP pro rok 2017 06.04.2017
 Schválené dotace 2017 - Program podpory "Sport pro zdraví/sport pro všechny" 23.03.2017
 Schválené dotace 2017 - Dotační program Zdravého města Litoměřice 03.03.2017
 Schválené dotace 2017 - sportovní spolky 21.02.2017
 Vyhlášení programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP na rok 2017 27.01.2017
 Výsledky programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP pro rok 2015 20.01.2017
 Schválené dotace - Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2016 17.05.2016
 Schválené dotace 2016 - Program podpory v oblasti kultury 25.04.2016
 Vyhlášení výsledků programu Podpora obnovy kulturních památek pro rok 2016 06.04.2016
 Schválené dotace 2016 - Program podpory fairtradových aktivit v Litoměřicích 06.04.2016
 Schválené dotace 2016 - Dotační program Zdravého města Litoměřice 06.04.2016
 Schválené dotace 2016 - Program podpory Sport pro zdraví/sport pro všechny 05.04.2016
 Schválené dotace 2016 - Program podpory v oblasti volného času dětí 05.04.2016
 Schválené dotace 2016 - Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích 19.02.2016
 Schválené dotace 2016 - Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích 19.02.2016
 Vyhlášení programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2016 28.01.2016
 Schválené dotace v kultuře 2015 30.06.2015
 Schválené dotace 2015 - Program podpory Sport pro zdraví 03.06.2015
 Dotační program na solární ohřev teplé užitkové vody 26.05.2015
 Schválené dotace 2015 - Dotační systém na podporu realizace jednotlivých návrhových opatření 4.KPSS 21.05.2015
 Schválené dotace 2015 - Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice 20.05.2015
NAHORU