ÚŘEDNÍ DESKA

Smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci jsou v souladu s § 8 odst. 5 písm. a) zákona č. 340/2015 Sb. od 1.2.2017 zveřejňovány v Registru smluv.

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace/ návratné finanční výpomoci dle zákona č. 250/2000Sb. do 31.1.2017

Vypsané dotační programy


filtr
Titulek Datum zveřejnéní
 Vyhlášení programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP na rok 2021 11.01.2021
 Schválené dotace 2020 - Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků 26.02.2020
 Schválené dotace 2019 - Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích 26.02.2019
 Schválené dotace 2019 - Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků 26.02.2019
  Schválené dotace 2019 - Program podpory v oblasti volného času dětí 10.04.2019
 Schválené dotace 2019 - Program podpory "Sport pro zdraví/sport pro všechny" 10.04.2019
 Schválané dotace 2019 - Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích 10.05.2019
 Schválené dotace 2018 - Program podpory "Sport pro zdraví/sport pro všechny" 24.04.2018
  Schválené dotace 2018 - Program podpory v oblasti volného času dětí 24.04.2018
 Schválené dotace 2018 - Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích 02.05.2018
 Schválané dotace 2018 - Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu "Litoměřické kulturní léto" 02.05.2018
 Vyhlášení programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP na rok 2018 06.02.2018
 Schválené dotace "Program podpory sociálních služeb 2020" - 2. kolo 08.10.2020
 Schválené dotace 2020 - Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2020 03.07.2020
 Schválené dotace 2020 - Program podpory v oblasti kultury 13.05.2020
 Schválené dotace 2020 - Program podpory v oblasti volného času dětí 13.05.2020
 Schválené dotace 2020 - Program podpory "Sport pro zdraví/sport pro všechny" 13.05.2020
 Schválené dotace 2020 - Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti kultury v Litoměřicích 13.05.2020
 Přidělené dotace "Program podpory sociálních služeb 2020" 05.05.2020
 Tvoříme Litoměřice - participativní rozpočet Města Litoměřice 2020 13.12.2019
 Dotační program Zdravého města Litoměřice a MA21 pro rok 2020 10.12.2019
 Schválené dotace z "Programu podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2019" 29.04.2019
 Schválené dotace 2019 - Program podpory sociálních služeb 25.04.2019
 Schválené dotace 2019 - dotační program Zdravého města Litoměřice 03.04.2019
 Přehled přidělených dotací - Program podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích 2019 25.03.2019
NAHORU