Nástroje pro usnadnění přístupu

VYHLÁŠKY

platné vyhlášky města

Vyhláška č. 5/2021, kterou se mění OZV č. 2/2016, o místním poplatku za užívání veřej.prostranství

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E
Zastupitelstvo města Litoměřice

 

Obecně závazná vyhláška města č. 5/2021,
kterou se mění obecně závazná vyhláška města č. 2/2016,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 9. prosince 2021 usnesením č. 166/7/2021 usneslo vydat na základě § 14 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1
Změnové ustanovení

Obecně závazná vyhláška města č. 2/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 21. dubna 2016, se v Článku 6 „Osvobození od poplatku“, v odst. 2, doplňuje o písm. f), které zní:

f) za užívání jakýmkoliv zpoplatněným způsobem, pokud je na užívání pozemku, který je veřejným prostranstvím a je ve vlastnictví města Litoměřice uzavřena smlouva1.   

Čl. 2
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta

 

1 např. nájemní smlouva podle § 2201 a násl. OZ

 

Vyvěšení

Vyvěšeno : 13.12.2021
Sejmuto: 29.12.2021

Zpracoval: Bc. Martina Skoková
Vyvěsil: Vladimíra Malá

Přílohy:

 Vyhláška č. 5/2021 (.pdf)


 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu