Nástroje pro usnadnění přístupu

VYHLÁŠKY

platné vyhlášky města

Vyhláška č.5/2010 - stejnokroje strážníků MP

MĚSTO LITOMĚŘICE
Obecně závazná vyhláška č. 5/2010,

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2006, o podrobnostech stejnokroje strážníků Městské policie v Litoměřicích a o jeho nošení

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 15.4.2010 usnesením č. II/1 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2006, o podrobnostech stejnokroje strážníků Městské policie v Litoměřicích a o jeho nošení, ze dne 26.1.2006.

Článek 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

Václav Červín
místostarosta města

vyvěšeno na úřední desce dne: 22.4.2010
sejmuto z úřední desky dne: 10.5.2010

 

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu