Nástroje pro usnadnění přístupu

VYHLÁŠKY

platné vyhlášky města

Vyhlaška č. 1/2017 - zrušovací - o zákazu kouření

M Ě S T O  L I T O M Ě Ř I C E

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017,

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2015,
o zákazu kouření na veřejně přístupných místech určených nebo vyhrazených osobám mladším 18 let

 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 27.04.2017 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o zákazu kouření na veřejně přístupných místech určených nebo vyhrazených osobám mladším 18 let, ze dne 10. 12. 2015.

Čl. 2
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31.05.2017.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta


Mgr. Karel Krejza
místostarosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.4. 2017

Sejmuto z úřední desky dne: 14.5. 2017

 

 Přílohy:

OZV č. 1/2017 (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu