Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

9. zasedání zastupitelstva 7. října 1999

 

USNESENÍ

z 9. mimoř. zasedání Městského zastupitelstva v Litoměřicích, které se konalo
dne 7. října 1999 od 16,05 hodin v zasedací síni MěÚ v Litoměřicích.


počet přítomných: 24 členů městského zastupitelstva

Městské zastupitelstvo projednalo:

I. a schválilo:

1. smlouvu, která je přílohou originálu tohoto zápisu, o podmínkách ukončení provozu čerpací stanice v Daliborově ul. a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

2. smlouvu s katastrálním úřadem, která je přílohou originálu tohoto zápisu, o poskytnutí hromadných výstupů z katastru nemovitostí a pověřuje starostu k jejímu podpisu.


II. a neschválilo:

1. zadání změny územně plánovací dokumentace pro pozemky 4005/3, 4005/12, 4005/17, 4005/18 a 4005/19 v k.ú. Litoměřice z pozemků určených pro tělovýchovu a sport a pro pozemek 4005/2 v k.ú. Litoměřice z plochy veřejné zeleně na pozemky pro celoměstskou vybavenost s tím, že náklady spojené s pořízením změny územně plánovací dokumentace ponese navrhovatel, tj. společnost Sallerova výstavba.


p. Antonín Terber a ing. Margita Kadeřábková
zástupci starosty

p. Jiří Landa
starosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu