Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

8. zasedání zastupitelstva 23. září 1999

USNESENÍ

z 8. jednání Městského zastupitelstva v Litoměřicích konaného
dne 23. září 1999 od 16.05 hod. v zasedací síni v MěÚ v Litoměřicích


Počet přítomných členů MZ: 21 členů městského zastupitelstva

Městské zastupitelstvo projednalo:


I. a schválilo:

1) prodej pozemku č. 3839/4 o výměře 10 m2 a pozemku č. 3839/5 o výměře 19 m2 v k.ú. Litoměřice manželům Václavu a Zuzaně Froňkovým, bytem V. Krajská 8, Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku ve výši 3.000,- Kč a cenu oddělovacího geometrického plánu ve výši 2.625,- Kč.

2) prodej pozemku č. 3839/2 o výměře 47 m2 a pozemku č. 3839/3 o výměře 72 m2 v k.ú. Litoměřice panu Janu Šupovi, bytem Křepkova 11, Litoměřice. Pozemek č. 3839/2 za cenu dle znalec. posudku ve výši 4.855,- a pozemek č. 3839/3 za smluvní 32.400,- Kč v celkové výši 37.255,- Kč.

3) prodej pozemku č. 4118/6 o výměře 18 m2 a pozemku č. 4118/16 o výměře 125 m2 v k.ú. Litoměřice manželům Oldřichu a Vlastě Svobodovým, bytem Fillova 1, Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku ve výši 14.770,- Kč a cenu oddělovacího geometrického plánu ve výši 2.625,- Kč.

4) prodej pozemku č. 4118/15 o výměře 106 m2 v k.ú. Litoměřice žadatelům panu Josefu Hucovičovi paní Daně Kainkové, bytem Škrétova 4, Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku ve výši 10.950,- Kč a cenu oddělovacího geometrického plánu ve výši 2.625,- Kč.

5) prodej pozemku č. 4118/2 o výměře 133 m2 v k.ú. Litoměřice manž. Dostálovým, bytem Škrétova 2, Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku ve výši 13.740,- Kč a cenu oddělovacího geometrického plánu ve výši 2.625,- Kč.

6) změnu metody prodeje pozemků na Macharově cestě parc.č. 3864/41 a 3864/32 a to metodou veřejné dražby (prodej schválen MZ 1.2. 96). Ceny již dřívějším zastupitelstvem schválené se stávají cenami vyvolávacími (450,- Kč/m2):

- parcela č. 3864/41 o výměře 535 m2 240.750,- Kč 
- parcela č. 3864/32 o výměře 516 m2  232.200,- Kč.

7) bezúplatný převod zdravotnického zařízení ” budova č.p.106 v Pekařské ul. č. 23 v Litoměřicích ze státu na město Litoměřice za podmínek stanovených v bodě II/1 d),e) usnesení vlády č. 411/1999. Usnesení MZ ze dne 7.6. 99 zůstává nezměněno a toto usnesení se doplňuje.

8) úpravu nájemného z nebytových prostor na Mírovém náměstí:

přízemí - vchod z náměstí 800,- Kč/m2/rok
přízemí - dvorní trakt 600,- Kč/m2/rok
1. patro 600,- Kč/m2/rok
2. patro 400,- Kč/m2/rok

Sklepní prostory jsou při stanovení nájemného považovány za přízemí s vchodem z náměstí, půdní prostory za 2. patro s tím, že budou zachovány úlevy dle původních pravidel.

9) odklad splátky na dům v Tolstého ulici 9/1650 ve výši 68.303,40 Kč manželům Kubištovým na dobu 12 měsíců, t.j. nejpozději do 23.10.2000.

10) předložené znění návrhu vyhlášky 5/99 o místních poplatcích, kterou se mění vyhláška č. 4/94.

11) koncepci rozvoje Lesního hospodářství Města Litoměřice.

12) zásady pro prodej obytných domů v majetku města .

13) uložení finančních prostředků ve výši 19,072.100,- Kč z rozpočtové rezervy města do podílových listů otevřených podílových fondů SIS, a.s. SPOROINVEST a ŽB-TRUST, a.s. SPOROKONTO v každém jednou polovinou.

14) prodej akcií za minimální cenu 170,- Kč/1 akcii a nejvýhodnějších podmínek pro město.


II. a rozhodlo:

1) o prominutí poplatků z prodlení na dluhu z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu nájemníkům, kteří uhradí své nedoplatky v termínu do 31.3. 2000.

III. a ruší:

1) rozhodnutí městské rady ze dne 2.9.1999 o odklad splátky na dům v Tolstého ulici 9/1650 ve výši 68.303,40 Kč manželům Kubištovým na dobu 12 měsíců, t.j. nejpozději do 23.10.2000.

2) případná platná odlišná rozhodnutí MR v dřívějším období, týkající se prominutí poplatků z prodlení na dluhu z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu nájemníkům, kteří uhradí své nedoplatky v termínu do 31.3. 2000


ing. M. Kadeřábková
zástupce starosty

p. A. Terber
zástupce starosty


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu