Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

6. zasedání zastupitelstva 1. července 1999

USNESENÍ

6. zasedání Městského zastupitelstva v Litoměřicích, konaného dne 1.července 1999 od 16,00 hodin 
v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích.


Přítomno: 25 členů


Městské zastupitelstvo projednalo

I.) a rozhodlo:

1.

a) o prodeji pozemku č. 2994 o výměře 31 m2 v k.ú. Litoměřice žadateli ing. Běloubkovi, bytem Vrchlického 248, Litoměřice, za smluvní cenu 8.640,- Kč.

b) o prodeji pozemku č. 3864/27 o výměře 101 m2 v k.ú.Litoměřice žadateli p.J. Strnadovi, bytem Schweizerova 1, Praha, za smluvní cenu 45.450,- Kč.

c) o prodeji pozemku č. 563 o výměře 86 m2 v k.ú. Litoměřice žadatelům manž. Kinským, bytem Zahradnická č. 57, Ltm, za cenu dle znaleckého posudku 6.750,- Kč + úhrada za oddělovací plán 2.625,- Kč s břemenem vylučujícím jakoukoli činnost porušující statiku hradeb.

d) o prodeji pozemku č. 316 o výměře 36 m2 v k.ú. Litoměřice žadateli p. J. Svobodovi, bytem Jezuitská 3/6, Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku 47.494,- Kč + úhrada za oddělovací plán 2.625,- Kč.

e) změnu kupní smlouvy za koupený podíl nemovitosti pro manž. Pancnerovi, bytem Tylova č. 14, Litoměřice.

f) nevyhovět žádosti o přiznání slevy za koupenou nemovitost v ul. Topolčianská č. 400/2,4, Litoměřice žadatelům – majitelům domu.

g) o přímém prodeji kina Beseda a to zájemcům :

Pavel Vais, Dykova 40, Litoměřice
Martin Harcuba, Švermova 25, Litoměřice

variantu b) výchozí cena 3.500.000,- Kč
Při podepsání prodejní smlouvy hotově (převodem 2.000.000,-Kč)

k 31.12. 1999 splátka 500.000,- Kč

k 31.12. 2000 splátka 500.000,- Kč

k 31.12. 2001 splátka 500.000,- Kč

II.) a schvaluje:

1) půjčku MPaČ s.p. v likvidaci v celkové částce 600.000,- Kč.

2) hospodaření města za rok 1998.

3) předloženou úpravu finančního rozpočtu na rok 1999.

4) zařazení městského monitorovacího kamerového systému do komplexního programu prevence kriminality.

5) zařadit doplněk progr. prohlášení z oblasti zdravotnictví do ”Programového prohlášení městského zastupitelstva v Litoměřicích”

6) předložené znění návrhu Vyhlášky č. 4/99, kterou se mění a doplňuje Vyhláška č. 13/95 o spádových obvodech základních škol.

7) návrh p. starosty, aby se Město Litoměřice ucházelo o pořádání Zahájení Dnů evropského dědictví v r. 2001 a zároveň schvaluje záměr spojit tuto akci s Hasičskými slavnostmi.

 

III.) a ukládá:

1) starostovi zajistit zpracování podkladů pro žádost o státní příspěvek na projekt prevence kriminality na rok 2000 (Městský monitorovací kamerový systém).

IV.) a přijalo:

1) ”Programové prohlášení městského zastupitelstva v Litoměřicích.”

V.) a potvrzuje:

1) usnesení MR ze dne 18.3. 99 o připočtení vynaložených nákladů na opravy v jednotlivých bytech k ceně jednotlivých podílů na domech v ul. Dobrovského 234, 235, 236 v Litoměřicích. 


Antonín Terber
ing. Margita Kadeřábková 

zástupci starosty

Jiří Landa
starosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu