ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

6. usnesení mimořádného jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 10.11.2021

USNESENÍ


6. mimořádné jednání Zastupitelstva města Litoměřic
konané 10. 11. 2021 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

 
 
usnesení č. 135/6/2021
Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání:
MUDr. Petr Kubec, Mgr. Jiří Adámek, MUDr. Miroslav Jenček
 
 
usnesení č. 136/6/2021
Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
ZM volí ověřovatele zápisu dnešního jednání:
Tomáš Sarnovský, Mgr. Petr Hošek
 
 
usnesení č. 137/6/2021
Hlasování o programu
ZM schvaluje program dnešního mimořádného jednání:
PROGRAM JEDNÁNÍ:
A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu
B) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
6 - Žádost o poskytnutí dotace - Vánoční trhy 2021 - MKZ v Litoměřicích
C) Odbor správy nemovitého majetku města
7 - Majetkoprávní vypořádání pozemků „Litoměřice, Českolipská-přechod pro chodce“
D) Procesní body 2
8 - Informace
9 - Interpelace
10 - Diskuze
11 - Závěr
 
usnesení č. 138/6/2021
Žádost o navýšení účelového příspěvku - MKZ v Litoměřicích - Vánoční trhy 2021
ZM schvaluje:
a) navýšení účelového příspěvku zřizovatele ve výši 300 000 Kč PO Městským kulturním zařízením v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 na uskutečnění projektu Rozsvícení vánočního stromu a Vánoční trhy 2021, které se budou konat ve dnech 26. 11. - 28. 11. 2021, 3. 12. - 5. 12. 2021 a 10. 12. - 23. 12. 2021.
b) rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).
 
 
usnesení č. 139/6/2021
Majetkoprávní vypořádání pozemků „Litoměřice, Českolipská-přechod pro chodce“
ZM schvaluje směnu pozemků v k.ú. Litoměřice (dle nezapsaného GP č. 4901-331/20), a to parc.č. 2881/3, 2943/12, 4011/14 a 4011/15 z vlastnictví města Litoměřice do vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 546/56, Praha-Nusle, IČO: 65993390 (dále jen „ŘSD“), za pozemky parc.č. 2897/14, 2897/15, 2897/16, 2897/17, 2897/18, 2897/19 a 2897/20 z vlastnictví ŘSD do vlastnictví města Litoměřice, s tím, že město Litoměřice doplatí ŘSD rozdíl ceny směňovaných pozemků určené dle znaleckého posudku č. 40/833/21 ve výši 186 410 Kč , ½ ceny za znalecký posudek ve výši 5 445 Kč a ½ správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí ve výši 1 000 Kč.
 
 
Mgr. Ladislav Chlupáč
Starosta města
 
 
Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města
 
Vyhotoveno dne 15.11.2021
 

 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu