Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

4. zápis z mimořádného jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 8.7.2021

Z Á P I S


4. mimořádného jednání Zastupitelstva města Litoměřic
konané dne 8. 7. 2021 od 16:00 hod.
v Kulturní a konferenční centrum v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis zachycuje přítomné osoby, přijatá usnesení a výsledky hlasování.

Přítomni: Mgr. Jiří Adámek, Mgr. Václav Červín, Ing. Josef Douša, Ing. Ivo Elman, Jan Fišera Ing., Mgr. Petr Hermann, Mgr. Petr Hošek, PhDr. Filip Hrbek, MUDr. Miroslav Jenček, Ing. Marek Kocánek, Roman Kozák, Mgr. Karel Krejza, Ing. Radek Lončák MBA, Ing. Vladimír Matys, Mgr. Petr Panaš, Jaroslav Růžička, Tomáš Sarnovsky, PhDr. Lenka Simerská, Jiří Skřivánek, Lukas Wünsch

Omluveni: Ing. Jan Hrkal, Mgr. Ladislav Chlupáč, MUDr. Petr Kubec, Ing. Radek Löwy, Aleš Stibal, MUDr. Ondřej Štěrba, MUDr. Leoš Vysoudil MBA
Přítomno zastupitelů: 20

Jméno zapisovatele: Eva Šimková

A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu - předkládá: Mgr. Krejza
Místostarosta Mgr. Krejza jmenoval složení pracovního předsednictva:
Ing. Matys, Ing. Fišera, Mgr. Adámek

 

usnesením č. 98/4/2021
ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání:
Mgr. Panaš, Ing. Lončák, MBA, Jaroslav Růžička

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

usnesením č. 99/4/2021
ZM volí ověřovatele zápisu z dnešního jednání:
PhDr. Hrbek a MUDr. Jenček

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0


2 - Schválení zápisu minulého jednání
Vzhledem k tomu, že k zápisu ze 3. jednání ZM dne 22.6. 2021 nebyla podána námitka, prohlásil místostarosta zápis za schválený.

 

3 - Doplnění/stažení bodů programu
Žádný příspěvek

 

4 - Hlasování o programu

usnesením č. 100/4/2021
ZM schvaluje program dnešního jednání.
A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Doplnění/stažení bodů programu
4 - Hlasování o programu
B) Odbor ekonomický
5 - Poskytnutí finančního daru pro obce zasažené tornádem
C) Procesní body 2
6 - Informace
7 - Interpelace
8 - Diskuze
9 - Závěr

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0B) Odbor ekonomický
5 - Poskytnutí finančního daru pro obce zasažené tornádem - předkládá: Mgr. Krejza
Diskuze:
PhDr. Simerská – apelovala na upřesnění účelu finančního daru pro část obce Stebno.
Mgr. Skoková – v darovací smlouvě není možné závazně vymezit účel poskytnutí daru jako např. ve smlouvě o dotaci, kde jsou dány jiné smluvní podmínky (např. vyúčtování finančních prostředků apod).
Mgr. Červín – finanční dar je nezištná pomoc a neopravňuje dárce určovat do čeho peníze musí či nesmí investovat.
Mgr. Krejza – návrh, na co mají být prostředky využity lze doplnit do průvodního dopisu formou nezávazného doporučení. Požádal PhDr. Simerskou, aby svůj návrh zaslala emailem.

usnesením č. 101/4/2021
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru pro obce zasažené tornádem:
a) ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru pro pomoc lidem a komunitám postiženým ničivým tornádem ve výši 500 tis. Kč pro město Kryry (postiženou část Stebno), se sídlem Hlavní 1, 43981 Kryry, IČO: 00265080 (viz příloha orig. zápisu).
b) ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru pro pomoc lidem a komunitám postiženým ničivým tornádem ve výši 500 tis. Kč pro obec Mikulčice, se sídlem Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice, IČO: 00285102 (viz příloha orig. zápisu).
c) ZM schvaluje rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 


C) Procesní body 2
6 - Informace
Mgr. Krejza – informoval o podpoře geotermálního výzkumného projektu RINGEN.
7 - Interpelace
Žádný příspěvek
8 - Diskuze
Žádný příspěvek

9 – Závěr


Místostarosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast.
Příští zasedání se koná dne 16. září 2021 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.

……………………
Mgr. Karel Krejza
místostarosta města 

…………………………………………………
PhDr. Filip Hrbek a MUDr. Miroslav Jenček
ověřovatelé zápisu

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16:15 hodin
Zápis byl vyhotoven 9. 7. 2021

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu