Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

3. zasedání zastupitelstva 8. dubna 1999

USNESENÍ

ze 3. jednání Městského zastupitelstva v Litoměřicích konaného
dne 8. dubna 1999 od 16.00 hod. v zasedací síni v MěÚ v Litoměřicích


Městské zastupitelstvo projednalo :

I. a rozhodlo

1) o prodeji pozemku č. 600/2 o výměře 63 m2 v k.ú. Ltm žadatelům manželům Markétě a Jiřímu Ceé, bytem Svatováclavská 22, Litoměřice za smluvní cenu ve výši 9.765,- Kč

2) o prodeji pozemku č. 1387/2 o výměře 18 m2 a pozemku č. 1387/3 o výměře 24 m2 v k.ú. Ltm žadateli MUDr. Z.Drahorádovi, bytem Dykova 16, Litoměřice za smluvní cenu ve výši 5.460,- Kč

3) o bezplatném převodu pozemku č. 1139/31 v k.ú. Pokratice s vybudovanou komunikací, veřejným osvětlením a vodovodem do majetku Města Litoměřice od Hany Kühnové, Brozany 390, manželů Pleyerových, U Medulánky 8, Litoměřice a Moniky Rychtaříkové, Sadová 339/8, Litoměřice

4) o započtení nákladů ve výši 98.195,- Kč na trvalé stavební úpravy ve sklepních prostorech Okresního vlastivědného muzea Litoměřice pro firmu INCORP, s.r.o., Ltm

5) o bezúplatném převodu parcely č. 4858/7 o výměře 139 m2 a parcele č. 4858/8 o výměře 86 m2 v k.ú. Ltm od Stavebního podniku s.p. Litoměřice v likvidaci

6)

  • a) zrušit výsledky výběrového řízení na prodej kina “Beseda” ze dne 25.2.1999 pod bodem usnesení MZ 2 a)
  • b) o přímém prodeji kina “Beseda” firmě Interturboservis s.r.o. Praha za cenu 3,2 mil. Kč splatnou při podpisu smlouvy ( s termínem 15.5.1999 )

7)

  • a) neprominout celé penále pí Aleně Flochové, bytem Nezvalova 1822/25, Litoměřice
  • b) o snížení hodnoty dlužného penále z plné částky 48.544,- Kč na částku ve výši dříve dlužného nájemného, tj. 25.195,- Kč s tím, že pí Alena Flochová, bytem Nezvalova 1822/25, Litoměřice tuto částku uhradí do 31. 12. 2001

8) o uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě se zájemci o přidělení bytu v bytovém domě v ulici Karla IV.

9) nepřijmout přidružené členství Města Litoměřice v Národní síti Zdravých měst ČR ( s podmínkami seznámil ing. Švec )

10) o tom, že starší kategorie nejlepších sportovců Litoměřic bude odměněna publikacemi “Dějiny měst Litoměřic”, zakoupenými za částku 13.600,- Kč z rozpočtu města, a mladší kategorie nejlepších sportovců Litoměřic bude odměněna knihou “Oxford encyklopedie – Slavné osobnosti”, zakoupenou z prostředků poskytnutého sponzorského daru od p. J. Betlama ( 10.000,- Kč )

11) o pověření ing. Margity Kadeřábkové k jednání o nabídce v dalších peněžních ústavech (ČOB, KB, se Živnostenskou bankou již jednání bylo zahájeno) na uložení a zhodnocení prostředků Fondu budoucnosti

12) o případném prodeji akcií energetických podniků a pověřuje komisi ve složení: starosta p. Landa, zástupce starosty ing. Kadeřábková a člen městského zastupitelstva ing. Bezděka, aby v duchu tohoto souhlasu jednala v souladu s aktivitami EPSMOČR (Elektráren. a plynárenské sdružení měst a obcí ČR)

II. schválilo

1) předložené znění Příkazu starosty a tajemníka č. 2/99, který řeší účel, tvorbu a použití sociálního fondu Městského úřadu Litoměřice

2) znění vyhlášky č. 1/99, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/97 o veřejných dražbách, a č. 2/99, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/97 Požární řád

3) doplnění § 7 odst. 1 Jednacího řádu městského zastupitelstva v Litoměřicích o povinnost vyvěšovat usnesení z jednání MZ na úřední desce v budově MěÚ Litoměřice

4) pravidla pro čerpání prostředků z Fondu budoucnosti

III. bere na vědomí

1) zprávu o hospodaření města za rok 1998


p. A. Terber
ing. M. Kadeřábková

zástupci starosty

p. Jiří Landa
starosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu