Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

1. zasedání zastupitelstva 27. ledna 2000

USNESENÍ
z 1. jednání Městského zastupitelstva v Litoměřicích konaného dne 27. ledna 2000 od 16,oo hodin v zasedací síni MěÚ v Litoměřicích


Počet přítomných členů MZ: 25

Městské zastupitelstvo projednalo a


I. schválilo:

1. pravidla pro pronajímání bytů v majetku města formou veřejné dražby dle předloženého návrhu (viz originál zápisu)

2. prodej pozemku č.2472/34 o výměře 357 m2 v k.ú. Litoměřice žadateli p. Jiřímu Černému, bytem Luční 1, Litoměřice za smluvní cenu ve výši 450 Kč/ m2

3. bezúplatný převod pozemku č. 2464/1 v k.ú. Litoměřice o výměře 2.618 m2 a zastavěných pozemků č. 2464/2 o výměře 363 m2, 2464/3 o výměře 366 m2 v k.ú. Litoměřice od Ministerstva vnitra - Policie ČR, územní pracoviště Ústí nad Labem na Město Litoměřice

4. prodej části domu v ul. Ostrovní 3/539 v k.ú. Litoměřice od Města Litoměřice p. J. Škobisovi, bytem ul. Lucemburská 3, Praha 3 za cenu dle znaleckého posudku z roku 1997

5. úhradu 27.000 Kč získaných výběrem nájemného z podílu nemovitosti v ul. Ostrovní 3/539 za roky 1998 - 1999 p. J. Škobisovi, Lucemburská 3, Praha 3

6. návrh viničních tratí v k.ú. Litoměřice pro zařazení do seznamu novely zákona 115/95 Sb. o vinohradnictví a vinařství dle předloženého návrhu

7. bezplatný převod pozemků č. 4869/6, 4870 a 4871 v k.ú. Litoměřice a staveb na nich od Ministerstva financí ČR do majetku Města Litoměřice

8. návrh rozpočtu Města Litoměřice na rok 2000 dle předloženého návrhu


II. neschválilo:

1. poskytování bezúročných půjček všem žadatelům, kteří vyhoví podmínkám uvedeným v dopisu MF ČR ze dne 3. ledna 2000 č.j. 124/100647/1999


III. rozhodlo:

1. o stažení bodu o prodeji nemovitosti - areálu bývalého zahradnictví v Žernosecké ulici čp. 1982 výměře 1.185 m2 (provozovna TSM Litoměřice) z programu jednání a vrátit se k němu po náležitém zveřejnění prodeje na některém dalším jednání městského zastupitelstva

2. o stažení návrhu na přehodnocení prodeje budovy v ul. Palackého 1/730, Litoměřice společně se stavební parcelou č. 3138/1 o výměře 506 m2 v k.ú. Litoměřice (usnesení ze dne 16. 12. 1999 pod č. I./1) a tím zůstává v platnosti rozhodnutí ze dne 16.12.1999

3. o stažení návrhu prodeje p.č. 815 p. Štefanu Warenitzovi, bude projednáno po důkladném připravení podkladů, případně po předložení návrhu smlouvy s p. Warenitzem

4. o přistoupení ke sdružení obcí Prackovice n. L., Velemín, Chotiměř, Libochovany za účelem sdružení finančních prostředků pro realizaci plynofikace některých lokalit Města Litoměřice

5. o úhradě vstupního poplatku "do sdružení pro realizaci plynofikace obcí" ve výši 100.000 Kč z položky 05019 - plynovod Dolní Rybářská


IV. pověřilo:

1. vedoucí odborů MěÚ Litoměřice, aby v případě nutnosti a po dohodě s příslušným zástupcem starosty realizovali přesun finančních prostředků mezi jednotlivými položkami v rámci jednoho účelového zdroje do max. objemu 50. tis. Kč. Ostatní rozpočtové změny budou schvalovány běžným způsobem.

2. ing. Kadeřábkovou a ing. Brunclíkovou k zastupování Města Litoměřice ve sdružení.obcí Prackovice n. L., Velemín, Chotiměř, Libochovany za účelem sdružení finančních prostředků pro realizaci plynofikace těchto obcí


ing. M. Kadeřábková 
zástupce starosty

p. Jiří Landa
starosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu