Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

08. usnesení z mimoř. jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 26.11.2013

USNESENÍ

8. mimořádného jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 26.11.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Litoměřicích, se sídlem Mírové nám. 15/7

Počet přítomných členů ZM:  21

Z a s t u p i t e l s t v o   m ě s t a   L i  t o m ě ř i c   n a   s v é m   8.  mimořádném  z a s e d á n í

projednalo pod usnesením č:

230/8/2013

Schválení předložení žádostí o dotaci na projekty „Modernizace stravovacího provozu Městské nemocnice v Litoměřicích“ a „Modernizace centrálních operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích“

a)      ZM schvaluje podání žádosti Městskou nemocnicí v Litoměřicích o dotaci z ROP v rámci 44. výzvy na projekt „Modernizace stravovacího provozu Městské nemocnice v Litoměřicích“. Celkové náklady projektu činí cca 35 mil. Kč.

b)      ZM schvaluje podání žádosti Městskou nemocnicí v Litoměřicích o dotaci z ROP v rámci 44. výzvy na projekt „Modernizace centrálních operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích“. Celkové náklady projektu činí cca 60 mil. Kč.

231/8/2013

Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích"

a)   ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu Severozápad, oblasti podpory 1.2 – Revitalizace a regenerace malých a středních měst, na projekt „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“ o celkových nákladech projektu 20,738.881,89,- Kč vč. DPH.

b)   ZM schvaluje zajištění předfinancování projektu ze strany města Litoměřice ve výši 20,738.881,89,- Kč vč. DPH, tj. 100 % celkových nákladů projektu.

c)   ZM schvaluje zajištění spolufinancování projektu ze strany města Litoměřice ve výši 3,110.833,- Kč vč. DPH, tj. 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

232/8/2013

Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Litoměřice - modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa“

a)   ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu Severozápad, oblasti podpory 1.2 – Revitalizace a regenerace malých a středních měst, na projekt „Litoměřice - modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa“ o celkových nákladech projektu 60,143.740,- Kč vč. DPH.

b)   ZM schvaluje zajištění předfinancování projektu „Litoměřice - modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa“ ze strany města Litoměřice ve výši 60,143.740,- Kč vč. DPH, tj. 100 % celkových nákladů projektu.

c)   ZM schvaluje zajištění spolufinancování projektu „Litoměřice - modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa“ ze strany města Litoměřice ve výši 8,991.795,- Kč vč. DPH, tj. 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu a nezpůsobilých výdajů ve výši 198.440,- Kč vč. DPH.

233/8/2013

Uzavření darovací smlouvy č. 14/2013 se SONO Čížkovice

ZM schvaluje uzavření Darovací smlouvy č. 14/2013 mezi Městem Litoměřice a Sdružením obcí pro nakládání s odpady Čížkovice. Finanční prostředky budou městem použity na ekologické účely.

234/8/2013

Rozpočtová opatření

ZM schvaluje rozpočtová opatření (viz příloha orig. zápisu)

235/8/2013

Finanční pomoc Filipínám

ZM schvaluje poskytnutí finanční pomoci Filipínám, postiženým v listopadu r.2013 tajfunem Haiyan, ve výši 50 tis. Kč. Částka bude uhrazena z rozpočtové rezervy města a bude zaslána na konto sbírky SOS Filipíny 37893789/0300, kterou vyhlásila charitativní organizace Člověk v tísni.

 

…………………………

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

………………………….

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala:  Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu