Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

07.výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 20.9.2007

 

USNESENÍ

výpis

z 7. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 20.9.2007 od 16:00 hod.

v jídelně Základní školy Litoměřice, Ladova 5

Počet přítomných členů ZM:   19           

Zastupitelstvo města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         rozpočtová opatření dle doporučení FV při ZM (viz příloha orig. zápisu).

2.         zařazení do rozpočtu Města Litoměřic na rok 2008 finanční prostředky finanční spoluúčasti na realizaci projektu „ZŠ Litoměřice, Ladova 5 – zateplení objektu“ ve výši 6 mil. Kč.

3.         uzavření smlouvy o dotaci mezi Městem Litoměřice jako poskytovatelem dotace a Hospicem sv. Štěpána, IČ:65081374 jako příjemcem dotace (viz příloha orig.zápisu)

4.         uzavření smlouvy o dotaci mezi Městem Litoměřice jako poskytovatelem dotace a Biskupstvím litoměřickým, IČ:00445126 jako příjemcem dotace (viz příloha orig. zápisu).

5.         prominutí aktuálních poplatků z prodlení, které se vážou  na dlužné nájemné od února 2005 do června 2007, pro Gabriela Baloga, Litoměřice za podmínky, že dluh na nájemném za toto období bude v plné výši uhrazen.

6.         uzavření dohody o splátkách splatného dluhu s paní Martinou Nkemetahovou, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu) a prominutí aktuálních poplatků z prodlení, které se vážou na dlužné nájemné od prosince 2004 do června 2007 výše uvedené žadatelce za podmínky, že bude dodržen schválený splátkový kalendář.

7.         uzavření dohody o splátkách splatného dluhu s panem Alexem Šmídů, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu) a prominutí všech poplatků z prodlení, které se vážou na dlužné nájemné, které činí 25.394,-Kč výše uvedenému žadateli za podmínky, že bude dodržen schválený splátkový kalendář.

8.         záměr prodeje části pozemku p.č. 899/7 o v k.ú. Pokratice (nutný odděl.geomet.plán).

9.         záměr bezúplatného převodu na části pozemku p.č. 1345/6 o výměře cca 1430 m2 v k.ú. Pokratice od spoluvlastníků (každý ½) Hokra Václava, Litoměřice a Hokra Milana, Lom u Mostu, z důvodu umístění místních komunikací na Miřejovické stráni, formou smlouvy o budoucí darovací smlouvě.

10.       prodej pozemku p.č. 595/2 o výměře 46 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu dle znal.posudku 56.900,-Kč paní Jiřině Horejskové, Litoměřice  s možností dvou splátek (jedna ½ kupní ceny bude uhrazena při podpisu smlouvy a druhá do 6 kalendářních měsíců).

11.       prodej pozemku p.č. 2512/12 o výměře 65 m(zahrada) v k.ú. Litoměřice za cenu dle znal.posudku ve výši 22.315,- Kč manželům Krupkovým, Litoměřice a náklady za odděl.geomet.plán ve výši 1.190,- Kč a 500,- Kč znal.posudek.

12.       prodej pozemku p.č. 2512/11 o výměře 300 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice za cenu dle znal.posudku ve výši 92.896,- Kč manželům Procházkovým, Litoměřice a náklady  za odděl.geomet.plán ve výši 1.190,- Kč a 500,- Kč znal.posudek.

13.       prodej pozemku p.č. 4116/36 o výměře 20 mv k.ú. Litoměřice manželům Dubovickým, Litoměřice za cenu dle znal.posudku 7.876,- Kč a náklady odděl.geomet.plán 3.570,- Kč a znal.posudek 1.500,- Kč.

14.       prodej domů v ul. Stavbařů 2002/2, 2003/4 a U Katovny 2005/4 v k.ú. Litoměřice dle předložených nabídek (viz příloha orig.zápisu).

II.         pověřuje:

1.         odbor územního rozvoje města přípravou zadání studie pro zbudování „chráněných cyklotras“ na území města Litoměřice a s tím spojené propojení stávajících cyklostezek v okolí města.

III.        bere na vědomí:

1.         informaci o zhodnocení volných finančních prostředků (viz příloha orig. zápisu).

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Jiří Landa

místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu