Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

02. usnesení z mimořádného jednání Zastupitelstva města Litoměřic -19.2.2009

USNESENÍ

z 2. mimořádného jednání Zastupitelstva města Litoměřic

konaného dne 19.2. 2009 od 16:00 hod.

v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích se sídlem Mírové nám. 15/7

Počet přítomných členů ZM:   25

Zastupitelstvo města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         rozpočtové opatření –  uvolnění finančních prostředků ve výši 2,6 mil. Kč z rozpočtové rezervy města (ÚZ 1001/1000)  na úhradu I. etapy zateplení fasády ZŠ Ladova (ÚZ 3328/3500) do doby proplacení dotace ze Státního fondu životního prostředí.

2.         měsíční odměnu členů zastupitelstva dle přílohy prováděcího předpisu - ve výši         

souhrnu odměn za jednotlivé funkce, přičemž příplatek podle počtu obyvatel se poskytne ke každé funkci zvlášť/jako dosud/ - s platností od 1.3.2009.

3.         a) předložení žádosti o dotace z Integrovaného operačního programu na projekt: Typový projekt-Czech POINT-Kontaktní místo (Upgrade) a schvaluje zajištění spolufinancování výše uvedeného projektu ze strany obce ve výši 10 281,- Kč (tj. 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu). 

b) Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou přílohou žádosti o finanční podporu  v rámci Integrovaného operačního programu - "E-government v obcích - Czech POINT".

4.         uzavření Dohody o partnerství se společností Partnerství, o.p.s., v předloženém znění (viz příloha orig.zápisu).

5.         uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro HC Stadion Litoměřice na úhradu pronájmů ledových ploch (viz příloha orig.zápisu).

II.         pověřuje:

1.         pracovní skupinu řídícího výboru a starostu ke všem jednáním v rámci Geotermálního projektu Litoměřice a k předložení zkrácené verze žádosti o dotaci z Operačního programu ŽP na jednání ZM dne 12.3.2009.

III.        ukládá:

1.         řídícímu výboru, pracovní skupině řídícího výboru a starostovi postupovat dle navrženého harmonogramu Geotermálního projektu Litoměřice.

IV.        bere na vědomí:

1.         informaci o stavu Geotermálního projektu Litoměřice.

Mgr. Václav Červín                                                                                           Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta  města                                                                                       starosta města

                                                                                                             

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost: Bc. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu