Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

02. usnesení z mimoř. jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 7.2.2012

USNESENÍ

2. mimořádného jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 7.2. 2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Litoměřicích, se sídlem Mírové nám. 15/7

Počet přítomných členů ZM:  26

Z a s t u p i t e l s t v o   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   2.  m i m o ř á d n é m   j e d n á n í

projednalo pod usnesením č:

29/2/2012

Dotace na činnost sportovních oddílů a schválení vzorové smlouvy

ZM schvaluje

a)       předložený návrh RM na rozdělení dotací pro sportovní oddíly na jejich činnost (příloha viz orig. zápisu)

b)       uzavření smluv o dotacích dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotací na činnost pro sportovní

      oddíly (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

30/2/2012

Založení společné obchodní společnosti na provozování areálu výstaviště Zahrada Čech

ZM schvaluje založení společné obchodní společnosti mezi Městem Litoměřice a firmou EXPO CZ s.r.o. Litoměřice dle zadávací dokumentace zveřejněné na úřední desce a na webových stránkách města dne 2.11.2011.

……………………………

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

……………………………..

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala:  Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu