Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

08. usnesení z mimořádného jednání Rady města Litoměřic - 1.4.2019

Usnesení z mimořádného jednání Rady č. 8/2019
města Litoměřice, které se uskutečnilo dne 01.04.2019
od 9:00 hodin v kanceláři starosty
________________________________________

195/8/2019
Zadání znaleckého posudku na ocenění Nemocnice Litoměřice a.s.

a) RM revokuje své usnesení č. 153/6/2019 písm. c) ze dne 11.3.2019 a pověřuje společnost Pražská znalecká kancelář s.r.o., Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1, IČO: 48910660, oceněním 100 % akcií společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. pro případný prodej dle zaslané nabídky (viz příloha orig.zápisu).
b) RM rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518 a přijímá toto rozhodnutí:
1. RM ukládá představenstvu a dozorčí radě společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. poskytnout dokumenty, podklady a další informace potřebné pro vypracování znaleckého posudku na ocenění 100 % akcií společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., které si zhotovitel znaleckého posudku společnost Pražská znalecká kancelář s.r.o., Hybernská 1009/24, 11000 Praha 1, IČO: 48910660, vyžádá.
2. RM ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti valné hromady Rozhodnutí jediného akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s. o výše uvedeném usnesení.


196/8/2019
VZ/016/2019 s názvem „Multifunkční hala na výstavišti Zahrada Čech“ - schválení zadání VZ a složení komise

RM schvaluje způsob zadání zakázky a složení komisí pro provádění úkonů v rámci zadávacího řízení, jejichž činnost bude spočívat v otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/016/2019 s názvem „Multifunkční hala na výstavišti Zahrada Čech“ (viz příloha orig. zápisu).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne 1.4.2019

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu