Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

7. zasedání rady 5. dubna 2001

USNESENÍ
ze 7. jednání rady města, které se konalo dne 5. dubna 2001 od 13,45 hod. v objektu příspěvkové organizace Technických služeb Litoměřice

Přítomno: 7 členů rady města

Rada města projednala a

I. schvaluje:

1. poskytnutí příspěvku ve výši 10.000 Kč z rozpočtové rezervy pro členy oddílu basketbalu na reprezentaci na Mistrovství republiky v košíkové pro žáky do 11 let

2. realizaci stavebních úprav v prvním patře kuchyně restaurace Babylon a vybudování kanceláře v prostorách vinárny Babylon na náklady nájemce

3. rozšíření nájemní smlouvy na nebytový prostor v 2.NP na Mírovém náměstí 18/10,  Litoměřice s paní Olgou Chocholovou, bytem Siefertova ul. 12, Litoměřice a paní Bittnerovou, bytem Družstevní ul. 36, Litoměřice. Nebytový prostor bude nadále užíván jako úpravna a šití oděvů. Cena pronájmu 600,-Kč/m2/rok. 4. výměnu bytů a to tak, že p. Pětík Petr se nastěhuje do bytu č. 23 v ul. U kapličky 445/6, Litoměřice a pí. Hájková Alexandra se nastěhuje do bytu č. 12 v ul. M.Majerové 1828/17, Litoměřice

5. výměnu bytů a to tak, že pí Vodičková Lenka se nastěhuje do bytu ve Škroupově ul. 8, Litoměřice a pí Šarlota Siváková se nastěhuje do bytu č.12 v ul. E. Krásnohorské, 
Litoměřice. Podmínkou výměny je schválení vlastníkem domu ve Škroupově ulici /Agentura REPRE/

6. přidělení bytu I. kategorie 1+1, Mírové nám. 42/20, Ltm panu Mgr. Františku Stiborovi za podmínky, že byt v ul. Stránského 35 bude vrácen. Dispoziční právo obsazovat tento byt má Okresní státní zastupitelství, Litoměřice za předběžného souhlasu rady města.

7. přidělení bytů v ul. Liškova 64, byt I. kategorie, 2+0 o výměře 35 m2, Litoměřice a ul. Pa-lachova 26, byt I. kategorie, 1+0 o výměře 42 m2, Litoměřice pro MěN Litoměřice jako náhradu za demolici bývalé márnice v ul. Zahradnická

8. složení výběrové komise a seznam oslovených firem pro akci "Rekonstrukce střechy, 
Sovova ul. 4, Litoměřice:
Výběrová komise: p. Antonín Terber
paní Věra Šlegrová
ing. Karel Fogl
p. Eduard Hamele
ing. Jitka Jindrová
Sekretář: Eva Březinová

Oslovené firmy: HETSTAV s.r.o. Velká Krajská 1, Litoměřice
Stavební firma Hlaváček Tomáš, Dómské nám.12, Litoměřice
Klempířství Šimáček, Velká Dominikánská 39, Litoměřice

9. pronájem pozemků p. č. 569/6, 571/2,5 71/3, 571/34, 571/5 a 567 v k.ú. Litoměřice (dle oddělovacího geometrického plánu č. 2417 - 466/2000 ) na dobu určitou do 31. prosince 2020, jako dodatek k nájemní smlouvě ze dne 28. 9. 1998 - Sdružení pro založení a podporu Hospice Litoměřice, za dohodnutou částku nájemného ve výši 1,-- Kč/rok

10. návrh dodatku ke Smlouvě o provádění prací na úseku údržby a čistoty města a ploch veřejné zeleně v Litoměřicích ze dne 1.4.2000 (viz příloha orig. zápisu)

11. předložený ceník za pronájem hrobového místa a služeb s nájmem spojených na Městském hřbitově v Litoměřicích s platností od 1. 4. 2001(viz. příloha orig. zápisu)

12. vypracování ideového záměru na využití prostor areálu "Vodní cvičiště", z hlediska potřeb TSM Litoměřice ve spolupráci s odborem rozvoje města MěÚ Litoměřice. Dále RM schvaluje demontáž a likvidaci staré nepoužívané betonárky SB 20.1 v uvedeném areálu.

II. stanovuje:

1. pohyblivou složku platu průvodce ve výši 65% z vybraného vstupného za jím provedené osoby v daném měsíci

III. revokuje:

1. své usnesení č.1/2 ze dne 23. ledna 2001 o přidělení náhradního bytu Tomeszovým, s poukazem na skutečnost, že se RM ohlásil vážný zájemce o koupi nemovitosti č.p. 257 na Lodním nám., Litoměřice. (Jednání se osobně zúčastnil p. Kora, aby vysvětlil svůj záměr.)

IV. bere na vědomí:

1. podání oznámení o podezření ze spáchání trestného činu na základě zjištěných skutečností. Podání je v současné době šetřeno orgány Policie ČR v Litoměřicích.

ing. M. Kadeřábková
zástupce starosty

p. Jiří Landa
starosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu