Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

7 zasedání rady 2.4.2002

USNESENÍ

ze 7. jednání Rady města Litoměřic, které se konalo dne 2. dubna 2002 od 13:35 hod.

v kanceláři starosty města Litoměřice

Přítomno  7 členů rady města.

Rada města Litoměřic po projednání:

I. schvaluje

1.         na základě dosažených výsledků v r. 2001 řediteli TSM Litoměřice mimořádnou odměnu za rok 2001 dle předloženého návrhu.

2.         zábor veřejného prostranství pro firmu European Touch, Paříská 11, Praha 1, za účelem natáčení reklamy na vozidla Toyota dne 3.4.2002 s poplatkem ve výši celkem 230 tis. Kč.

3.         zábor veřejného prostranství pro p. Rážka, bytem Odboje 1767/53, Litoměřice, na Dlouhé ulici za účelem prodeje zmrzliny v období od 3.4. do 30.10.2002.

4.         vyhrazení 1 parkovacího místa v lokalitě na rohu Dlouhé ul. a Mírového nám u vinárny           A- Tropic  pro Taxislužbu Lahovský za poplatek 5.000,- Kč/ 1 auto/1 rok.

5.         pronájem pozemku p.č. 1218/1 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 389 m2 nájemníkům domu Šaldova 602/9, zast. majitelkou domu L. Pošvicovou, bytem Horova 24, Litoměřice za  cenu 2,-Kč/m2/rok bez možnosti jakékoli stavby.

6.         rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Centra- Srdíčko za rok 2001 do FO ve výši 70.975 Kč a do FR ve výši 283.900,99 Kč.

7.         prodloužení nájemní smlouvy na půl roku pro paní Moniku Zemanovou, bytem č. 1 v ul. Revoluční 1834/8, Litoměřice a zpětvzetí žaloby.

8.         uzavření nájemní smlouvy s panem Jaroslavem Tvrdíkem na NP v ul. Kosmonautů 16, Litoměřice na dobu neurčitou s 6-ti měsíční výpovědní lhůtou a s výší nájemného 200,- Kč/m2/rok a ročním inflačním přírůstkem a zároveň uzavření nájemní smlouvy s Klubem důchodců na NP v ul. Alšova 880/8 do 31.7.2002.

9.         výměnu bytů mezi p.Janem Tůmou, bytem Stavbařů 2003/4, Litoměřice a p. Petrem Hanuskou, bytem Seifertova 1880/6, Litoměřice.

10.       znění Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ pod č. 01/2002 „Uzavírání smluv, jejich ukládání a archivace, vymezení podpisového práva“.

11.       vyplacení navržených mimořádných čtvrtletních odměn pro vedoucí pracovníky a velitele MP.

12.       program jednání ZM konaného dne 11.4.2002

I.  Zvolení návrhové komise, ověřovatelů a jmenování prac. předsednictva

II. Hlasování o doplnění programu

III.Schválení programu jednání

Majetkové záležitosti

Záměry :

1. Smlouva o smlouvě budoucí na směnu pozemků  pro realizaci výstavby západní komunikace

2. prodej pozemku parcely číslo 4447/2 o výměře 587 m2 v k.ú. Litoměřice

Žadatel : Hájková Hana, Březinova cesta 21

3. Prodej části parcely 92/1 cca 4 m2 v k.ú. Litoměřice  -Žadatel : Dana  Liegrtová, 5. května 7

4. Prodej  pozemku parcely číslo  2661/5 o výměře 1 m2 a 2657/6 o výměře 3 066 m2 v k.ú. Litoměřice ( areál ČOV )

Žadatel : Severočeská vodárenská společnost a.s. Liberec

5. Prodej pozemku parcely číslo 4368/2 o výměře 22 m2 v k.ú. Litoměřice

Žadatel : Pulgret Milan, Bojská 7

Prodeje :

6. Prodej pozemku parcely číslo 3989/31 o výměře 19 m2 v k.ú. Litoměřice

Žadatel : Komárek Jiří, Dukelská 2

7. Prodej pozemku 278/4 o výměře 200 m2 v k.ú. Litoměřice

Žadatel : PVT a.s. Kovackého 30 Praha

8.Prodej  VZP st.parcela 565 o výměře 607 m2, pozemek parcela číslo 564 o výměře 1 366 m2 a parcela 566 o výměře 1 157 m2

Žadatel : Všeobecná zdravotní pojišťovna, Svatojířská 32

9. Darovací smlouva parcely 220 o výměře 338 m2 v k.ú. Litoměřice

Žadatel : ČR Okresní veterinární správa Litoměřice

10. Určení vlastnických vztahů k pozemkům (žaloba)

Žadatel : PF ČR

11. Prodej pozemku parcely číslo 2843 o výměře 1 050 m2 v k.ú. Litoměřice

Žadatel  : Ing. František Chaloupka, Žitenice 9

12. Prodej  domů Pokratická 1847/91, 93, čp. 1848/87, 89 a čp. 1850/77, 79

13. Přehodnocení ceny bytu v ul. Rooseveltova 29

Žadatel : Jakubec Vlastimil, Rooseveltova 29

14. Prodej pozemku parcely číslo 23/2 o výměře 81 m2 a pozemku 22 o výměře 337 m2 v k.ú. Pokratice

Žadatel : Jana a Milan Štěpánkovi, U Kapličky 5

15. Prodej pozemku parcely 23/3 o výměře 32 m2 v k.ú. Pokratice

Žadatel : Martin Janák, Pokratická 134

16. Prodej pozemku parcely číslo 193/2 o výměře  199 m2 v k.ú. Pokratice

Žadatel : Jäger Jiří a Jiřina, Sadová 341

17. Prodej pozemku parcely číslo 194/30 o výměře 132 m2 v k.ú. Pokratice

Žadatel : Mríšová Marie, Jabloňová 2

18. Prodej pozemku parcely číslo 198/18 o výměře 246 m2, p.č. 172/1 o výměře 49 m2,

p.č. 198/3 o výměře 31 m2 a par.č. 34/3 o výměře 32 m2 v k.ú. Pokratice

Žadatel : Smetáček Jan a Marie, Jabloňová 28

19. Informace o prodeji bytů a nebyt.prostoru veřejnou nabídkou (obálkovou metodou)

20. Prodej bytů dle seznamu

21.       Pojištění majetku města                                              

22.       Nájezdy na chodníky pro invalidní občany          

23.       Příkaz starosty a tajemníka MěÚ č. 1/2002        

24.       Obecně závazná vyhláška – prapor, znak          

25.       Zpráva finančního výboru

a) Rozpočtové změny

b) Příspěvek města na ekolog. autobusy

c) Finanční prostředky na oslavu předání městského praporu

d) Financování investic města prostřednictvím úvěru

e) Zápočet pohledávek mezi Městem Ltm a TSM  Ltm                                        

26.       Udělení Čestných občanství                                                     

27.       Delegování zástupce města  k účasti na čl.schůzi SONO, SVS  

28.       Hospodářská a sociální rada Litoměřicka                                  

29.       Účast na výroční VH Pioneer Investments s.r.o. v Dublinu             

30.       Přísedící Krajského soudu Ústí nad Labem a Okresního soudu Litoměřice

II. neschvaluje

1.         prodej uzenin a masných výrobků z pojízdného karavanu firmě České maso a.s. na Dlouhé ul.

v termínu od 8.4. do 30.5.2002.

2.         odklad odvodu výtěžku firmy COBRA plus, s.r.o.Tlumačovská 1237/32, Praha 5 ve výši 415.692,- Kč do 30.9.2002. 

3.         odklad odvodu výtěžku firmy LIBERTY PLAY, s.r.o., Mikuleckého 1314, Praha 4 ve výši 70.572,- Kč do 30.9.2002.

III. bere na vědomí

1.         zprávu likvidátora MěPaČ s.p. v likvidaci Litoměřice za období od 16.11.2001 do 20.03.2002.

2.         rozbor hospodaření TSM Litoměřice za rok 2001.

IV. revokuje

1.         své usnesení č. I./5 ze dne 21.3. 2002 týkající se rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Centra Srdíčko.

V. doporučuje

1.         ZM schválit znění Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ pod č. 01/2002 „Uzavírání smluv, jejich ukládání a archivace, vymezení podpisového práva“.

                       

 

Jiří Landa

starosta

 

Antonín Terber

místostarosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu