Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

07. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 21.3.2022

USNESENÍ
V Ý P I S
ze 7. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 21. 3. 2022
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

usnesení č. 116/7/2022
Účetní závěrka 2021 / plán činnosti 2022 - ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 za rok 2021. (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 do rezervního fondu ve výši 98.229,03 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2022. (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí, že částka 65.798,16 Kč z rezervního fondu bude opět použita na financování potřeb školní družiny.
d) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2022 s ohledem na rozdělení HV 2021; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2022 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 117/7/2022
Účetní závěrka 2021 / plán činnosti 2022 - ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2 se sídlem v Litoměřicích, ul. B. Němcové 2, IČO: 46773312 za rok 2021. (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2021 příspěvkové organizace Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem v Litoměřicích, ul. B. Němcové 2, IČO: 46773312 do rezervního fondu ve výši 95.193,25 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2022. (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí, že částka 37.382,25 Kč z rezervního fondu bude opět použita na financování potřeb školní družiny.
d) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2022 s ohledem na rozdělení HV 2021; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2022 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2 se sídlem v Litoměřicích, ul. B. Němcové 2, IČO: 46773312 za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).


usnesení č. 118/7/2022
Účetní závěrka 2021 / plán činnosti 2022 - Masarykova základní škola Litoměřice
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 za rok 2021. (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2021 příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 do rezervního fondu ve výši 33.431,85 Kč; plán pořízení a oprav majetku na rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2022 s ohledem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2022 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 119/7/2022
Účetní závěrka 2021 / plán činnosti 2022 - ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 za rok 2021. (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 do rezervního fondu ve výši 46.540,34 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2022. (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2022 s ohledem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2022 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 120/7/2022
Účetní závěrka 2021 / plán činnosti 2022 - ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 za rok 2021(viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 do rezervního fondu ve výši 32.663,60 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2022 s ohledem na rozdělení HV 2021; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2022 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 121/7/2022
Účetní závěrka 2021 / plán činnosti 2022 - ZŠ Litoměřice, Ladova 5
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, IČO: 46773380 za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, IČO: 46773380 do rezervního fondu ve výši 206.954,94 Kč a do fondu odměn 10.000Kč a plán pořízení a oprav majetku na rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí, že částka 118.617 Kč z rezervního fondu bude opět použita na financování činnosti školní družiny.
d) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2022 s ohledem na rozdělení HV 2021; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2022 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, IČO: 46773380 za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 122/7/2022
Poskytnutí dotace CK Slavoj Terezín - ZMJ
RM schvaluje
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 45.000 Kč Cyklistickému klubu Slavoj Terezín, zapsaný spolek, IČO: 432 25 675, Akademická 409, 411 55 Terezín na pořádání cyklistického etapového závodu 50. ročníku Závodu míru juniorů – Terezín – 2022, který se bude konat ve dnech 5. 5. - 8. 5. 2022
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/046/2022 mezi Cyklistickým klubem Slavoj Terezín, zapsaný spolek, IČO: 432 25 675, Akademická 409, 411 55 Terezín a městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).


usnesení č. 123/7/2022
Stravování žáků partnerské školy Alpnach v PO CŠJ Litoměřice
RM ukládá PO Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, se sídlem Svojsíkova 2027/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 poskytnout stravování žákům a učitelům z partnerské školy Alpnach během návštěvy Základní školy Litoměřice, U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 ve dnech 25. 4. – 29. 4. 2022 za sníženou cenu 40 Kč/oběd.

 


usnesení č. 124/7/2022
Užití prostor konferenčního sálu Hradu Litoměřice - Den učitelů
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141 technicko-organizační zajištění akce včetně potřebné techniky za účelem konání společenského setkání pedagogických pracovníků při příležitosti Dne učitelů, které se bude konat v prostorách konferenčního sálu Hradu Litoměřice dne 8. 4. 2022.

 

usnesení č. 125/7/2022
VZ/042/2020 s názvem „Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích“ – schválení uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích“ uzavřené s dodavatelem - Sdružení Radnice Litoměřice tvořené společností Gardenline s.r.o., sídlem Na Vinici 948/13, Litoměřice, IČO: 27263827 a HARTEX CZ s.r.o., sídlem Českolipská 325/20, Litoměřice, IČO 25048902 HARTEX CZ s.r.o., se sídlem: Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice, IČO: 25048902 (viz příloha orig. zápisu)

 

usnesení č. 126/7/2022
VZ/008/2022 s názvem „Litoměřice, Mírové náměstí, městská věž - oprava fasády“ - schválení zadání VZ a složení hodnotící komise
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/008/2022 s názvem „Litoměřice, Mírové náměstí, městská věž - oprava fasády“ (viz příloha orig. zápisu)

 

usnesení č. 127/7/2022
Informace o postupu rekonstrukce parku Václava Havla
RM bere na vědomí informace o postupu prací při rekonstrukci parku Václava Havla podané odborem ŽP.

 

usnesení č. 128/7/2022
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí s příspěvkovou organizací Technické služby Litoměřice
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitých věcí mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČO: 00263958 a příspěvkovou organizací Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace, Technická 2335/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 00080128 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 129/7/2022
Smlouva o bezúplatném převodu movitých věcí do vlastnictví PO TSM
RM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí mezi městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČO: 00263958 a příspěvkovou organizací Technické služby města Litoměřice, Technická 2335/1,412 01 Litoměřice, IČO: 00080128 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 130/7/2022
Veřejnoprávní smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Ústeckého kraje
RM schvaluje uzavření smlouvy s Ústeckým krajem o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Ústeckého kraje (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 131/7/2022
Pronájem pozemku parc. č. 2751 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc. č. 2751, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví společnosti Garmax trade s.r.o., se sídle Žižkova 1696/15, 586 01 Jihlava, IČO: 09717919 za roční nájemné ve výši 180 Kč.

 

usnesení č. 132/7/2022
Pronájem pozemku parc. č. 2750 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc. č. 2750, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví společnosti Garmax trade s.r.o., se sídle Žižkova 1696/15, 586 01 Jihlava, IČO: 09717919 za roční nájemné ve výši 180 Kč.

 

usnesení č. 133/7/2022
Pacht pozemku parc. č. 156 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje pacht pozemku parc. č. 156, zahrada, o výměře cca 848 m2 v k.ú. Pokratice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k využití prostoru jako zahrada, paní Jxxx Fxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice za roční nájemné ve výši 4.240 Kč.

 

usnesení č. 134/7/2022
Pronájem části pozemku parc. č. 4008/74 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 4008/74, ostatní plocha o výměře cca 10000 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, organizaci Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 za účelem zajištění parkování návštěvníků všech akcí pořádaných příspěvkovou organizací v areálu Zahrady Čech, za roční nájemné ve výši 70.000 Kč + DPH v platné sazbě.

 

usnesení č. 135/7/2022
Adresný záměr vypůjčení části pozemku parc. č. 3183 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje adresný záměr vypůjčení části pozemku parc. č. 3183, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 5 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, pro Společenství pro dům Tylova č.p. 1035, 412 01 Litoměřice, Tylova 1035, 412 01 Litoměřice, IČO: 28722051 za účelem instalace vertikální zdvižné plošiny pro bezbariérový přístup osob s omezeným pohybem do objektu bytového domu Tylova 8.

 

usnesení č. 136/7/2022
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 2676/2 v k.ú. Litoměřice, v bývalém vojenském areálu v ulici Pobřežní v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 100,10 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 2676/2 v k.ú. Litoměřice, v bývalém vojenském areálu v ulici Pobřežní v Litoměřicích, se společností BOAT POINT s.r.o., se sídlem Brožíkova 284/8, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun, IČO: 09382224. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

usnesení č. 137/7/2022
Ukončení nájmu nebytového prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice, v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje panu Jxxxxx Kxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, 411 56 Bohušovice nad Ohří, ukončení nájmu prostoru o výměře 110 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice, v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích. Smluvní vztah se ukončuje písemnou dohodou smluvních stran ke dni 30.04.2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 138/7/2022
Ukončení Smlouvy o nájmu č. 9470000064 ze dne 1.7.2016 k části pozemku parc.č. 657/42 v k.ú. Pokratice
a) RM schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu č. 9470000064 ze dne 1.7.2016 k části pozemku parc.č. 657/42 v k.ú. Pokratice, uzavřené se spol. Mozaika Lovosice s.r.o., xxxxxxxxxxxxxxxxxx 410 02 Lovosice, IČO: 03573303, dohodou k 25.4.2022
b) RM schvaluje adresný záměr pronájmu části pozemku parc.č. 657/42 v k.ú. Pokratice o výměře cca 24 m2, k účelu umístění nákladové rampy spol. AP-Rent s.r.o., xxxxxxxxxxxxxxxx, 41201 Litoměřice, IČO: 25010077, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

 

usnesení č. 139/7/2022
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemků parc.č. 2472/197 v k.ú. Litoměřice (724)
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „IZ-12-4001610; LT_Litoměřice, ppč. 2472_197 přeložka PS“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 424/2021 Sb.) ve výši 2.000 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemků parc.č. 2472/197 v k.ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

usnesení č. 140/7/2022
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemku parc.č. 53/1 v k.ú. Čeřeniště (725)
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „UL- Malečov, Čeřeniště, p.p.č. 88 - OM,IP-12-4013486“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 424/2021 Sb.) ve výši 2.000 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemku parc.č. 53/1 v k.ú. Čeřeniště. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

usnesení č. 141/7/2022
Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice
RM stahuje bod z jednání.

 

usnesení č. 142/7/2022
Aktualizace složení komise ZML od 1. 4. 2022
a) RM bere na vědomí rezignaci paní Ireny Vodičkové na členství v Komisi Zdravého města Litoměřice
b) RM jmenuje novou tajemnicí komise Zdravého města Litoměřice paní Ladislavu Čelkovou, dosavadní projektovou manažerku ZML

 

usnesení č. 143/7/2022
Schválení vyřazení (odpisu) nevymahatelných pohledávek vzniklých na nákladech za nucený odtah vozidel z účetní evidence

a) RM schvaluje vyřazení (odpis) pohledávek vzniklých na nákladech za nucené odtahy vozidel z účetní evidence města Litoměřice z důvodu osvobození provozovatelů vozidel v insolvenčním řízení (seznam pohledávek viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje upuštění od vymáhání pohledávek po panu Rxxxxxx Bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modra, Slovenská republika, provozovateli vozidla, který je cizím státním příslušníkem, a to z důvodu že náklady na vymáhání by přesáhly výši pohledávek. RM zároveň schvaluje odpis těchto pohledávek z účetní evidence města Litoměřice (seznam pohledávek viz příloha orig. zápisu).
c) RM schvaluje upuštění od vymáhání úroku z prodlení ve výši 335 Kč po panu Jxxxxx Pxxxxxxx nar. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice. RM zároveň schvaluje odpis této pohledávky z účetní evidence města Litoměřice.
d) RM schvaluje upuštění od vymáhání úroku z prodlení ve výši 142 Kč po paní Axxxx Uxxxxxxxxx, nar.xxxxxxxxxxxxxx bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice. RM zároveň schvaluje odpis této pohledávky z účetní evidence města Litoměřice.

 


usnesení č. 144/7/2022
Schválení uhrazení zálohy na náklady exekuce – nucené odtahy vozidel
RM neschvaluje uhrazení zálohy na náklady exekuce soudnímu exekutorovi JUDr. Ondřeji Marešovi, LL.M., Exekutorský úřad Litoměřice, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, IČO: 66253799, ve výši 605 Kč za každý jednotlivý případ exekučního řízení vedeného pro vymožení pohledávek města vzniklých na nákladech za nucené odtahy vozidel (seznam dotčených exekucí viz příloha orig. zápisu).
RM bere na vědomí, že exekuce budou zastaveny.

 

usnesení č. 145/7/2022
Uzavření smlouvy o poskytování služeb zajištění požární asistence od Sboru dobrovolných hasičů v rámci akce Obnova Extrakce SO 6020 (HE 2021)
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb zajištění požární asistence od Sboru dobrovolných hasičů v rámci akce Obnova Extrakce SO 6020 (HE 2021) se společností PREOL a.s., Terezínská 1214, Lovosice, IČO: 26311208 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy (viz příloha orig. zápisu).

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

 

Vyhotoveno dne: 22. 3. 2022

 

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu