Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

6 zasedání rady 21.3.2002

USNESENÍ

ze 6. jednání Rady města Litoměřic, které se konalo dne 21. března 2002 od 13:35 hod.

v kanceláři starosty města Litoměřice

Přítomno  8 členů rady města.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje

1.         uvolnění prostor 12. MŠ – třídy zdravých dětí od školního roku 2003-2004 za účelem rozšíření tříd pro zdravotně postižené děti a mládež Centra - Srdíčko.

2.         rozšíření statutu Centra – SRDÍČKO  pro zdravotně postižené  děti a mládež z věkové hranice věku dítěte pro příjem do zařízení z 18ti let do 26 let.

3.         částečnou úhradu nákladů mládeže nad 18 let věku ve Stacionáři –  SRDÍČKO ve výši

34,- Kč /den + 50 % příspěvku na bezmocnost + stravné.   

4.         přidělit byt:

- č. 6 v DPS Kosmonautů 2021/16 paní Pokorné Ingeborg, bytem Osvobození 10, Litoměřice – platba 30 tis.Kč

- č. 19 v DPS Kosmonautů 2021/16 pani Hendrychové Helze, bytem Smetanova 3, Litoměřice – platba 30 tis.Kč

- č. 22 v DPS Kosmonautů 2020/14 panu Popovskému Janu, bytem Pokratická 77, Litoměřice – platba 30 tis.Kč.

5.         účetní uzávěrku a předložení výsledku hospodaření příspěvkové organizace Centrum – Srdíčko za rok 2001 a zároveň návrh převodu zlepšeného hospodářského výsledku do fondu rezerv.

6.         účetní uzávěrky a předložené výsledky hospodaření příspěvkových organizací v r. 2001 a zároveň návrh převodů za zlepšeného hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací za dodržení zákonných podmínek. (Viz příloha orig. zápisu).

7.         návrh na úpravu dotací příspěvkovým organizacím pro r. 2002.

8.         dle předložených návrhů vyplacení mimořádných odměn za r. 2001 vedoucím příspěvkových organizací Jaroslavě Simonové, Zuzaně Bendové, Jaromíru Tvrzníkovi, Mgr. Veronice Rybové a Mgr. Martě Lutišanové.

9.         převod částky 31.928,- Kč z fondu reprodukce IM do rozpočtu Města Litoměřice a následně posílení Masarykovy ZŠ ve ul. Svojsíkova 5, Litoměřice.

10.       převod částky 421.591,80,- Kč z fondu reprodukce IM do rozpočtu Města Litoměřice a následně posílení ZŠ v ul. Ladova 5, Litoměřice.

11.       výměnu bytu mezi panem Jaroslavem Pelcem, bytem A.Muchy 424/3, Litoměřice a pí Evou Černou, bytem Havlíčkova 887, Mladá Boleslav.

12.       že v rámci konání akcí Májové veselice a Dětskému dnu na  Mírovém náměstí v Litoměřicích ve dnech 1.5. a 1.6. 2002 uhradí elektr. energii polit. strana ČSSD a o uvolněné parkov. místa zažádá ČSSD TSM Litoměřice, vše za předpokladu splnění podmínek udržení veřejného pořádku.

II.         neschvaluje

1.         fin. příspěvek Klubu zdraví MIRKA, se sídle 5. května 143/4, Litoměřice ve výši 100 tis. Kč.

III.        ukládá

1.         odboru územního rozvoje oznámení všech předvolebních akcí polit. stran MP s požadavkem na zvýšené kontroly.

2.         komisi územního rozvoje, aby ve spolupráci s odborem územního rozvoje navrhla soustavu pravidel pro zástavbu Miřejovické stráně.

3.         odboru SMMaBH jednat s nájemcem paní Fišerovou,bytem Hejdukova 16, o přechodu nájmu NP v ulici 5. května 1/154, Litoměřice.

 

IV.        doporučuje

1.         ZM udělit Čestná občanství města Litoměřic:

Genmjr. Františku Cháberovi – in memoriam – letec bojující ve II. Světové válce v Anglii

Dr. Carmelitě R. Salas – velvyslankyni Filipínské republiky

Msgre. Štěpánu kardinálu Trochtovi – in memoriam - biskupovi litoměřickému

2.         ZM nevysílat zástupce města na výroční valnou hromadu investičního fondu Pioneer Investments, s.r.o, Praha v Dublinu konané dne 28.3. 2002.  

V.         konstatuje,

1.         že požadavek DR MěN Litoměřice na dotace je vzhledem k možnostem rozpočtu města nereálný.

VI.        bere na vědomí

1.         oznámení ČSSD o konání Májové veselice a Dětského dnu na  Mírovém náměstí v Litoměřicích ve dnech 1.5. a 1.6. 2002. s tím, že připojení elektrické energie schvaluje za úhradu a o uvolnění parkovacích míst požádají TSM Litoměřice, vše za předpokladu splnění podmínek udržení veřejného pořádku.

2.         oznámení KSČM o konání akce v Jiráskových sadech v  Litoměřicích dne 1.5. 2002 od  8:00 -12:00 hod. a akce dne 9.5.od 16:30 – 17:30 hod., která se uskuteční u hrobu rudoarmějců a u památníků Richard, vše za předpokladu splnění podmínek udržení veřejného pořádku.

3.         oznámení ODS o konání akcí v termínech od 20.3. do 15.6. 2002, vše za předpokladu splnění podmínek udržení veřejného pořádku.

4.         zápis z jednání DR Městské nemocnice v Litoměřicích ze dne 14.2.2002.

VII        revokuje

1.         své usnesení č  II/3 ze dne 24.1. 2002. týkající se předání provozu Domova seniorů v Zahradnické ul. Předání provozování Domova seniorů je pozastaveno z důvodů nedokončených úprav.

2.         své usnesení č. III./1 ze dne 25.10.2001týkající se udělení Čestného občanství města Litoměřice.

3.         své usnesení č. II./1 ze dne 18.2.2002 týkající se neschválení pořádání „Pivního výcvikového tábora 2002“ ve dnech 23-24.8. 2002.

VIII.      vyzývá

1.         spoluobčany, aby finančně přispěli společnosti při České televizi Člověk v tísni o.p.s. Praha 4 do veřejné sbírky SOS Afghánistán, která byla vyhlášena 4.11.2001.

Jiří Landa

starosta

 

Antonín Terber

místostarosta

Zapsala:    Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu