Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

6. výpis usnesení Rady města Litoměřice - 20.3.2024

USNESENÍ
V Ý P I S

6. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 20. 3. 2024
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města
usnesení č. 172/6/2024

Účetní závěrka 2023/ plán hospodaření 2024 ZŠ U Stadionu Litoměřice
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, se sídlem U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO 46773401 za rok 2023 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2023 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, se sídlem U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO 46773401 do rezervního fondu ve výši 133 777,97 Kč a do fondu odměn 32 000,- Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2024 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí, že částka 4 272,48 Kč z rezervního fondu bude opět použita na financování činnosti školní družiny (jen pro základní školy).
d) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2024 s ohledem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023; roční plán nákladů a výnosů na rok 2024 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, sídlem U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO 46773401 za rok 2024 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 173/6/2024
Účetní závěrka 2023/ plán hospodaření 2024 ZŠ Ladova, Litoměřice
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, se sídlem Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice, IČO 46773380 za rok 2023. (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2023 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, se sídlem Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice, IČO 46773380 do rezervního fondu ve výši 191 119,29 Kč a do fondu odměn 5 000,-- Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2024. (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí, že částka 72 967,94 Kč z rezervního fondu bude opět použita na financování činnosti školní družiny
d) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2024 s ohledem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2024 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5 sídlem Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice, IČO 46773380 za rok 2023 (viz příloha orig. zápisu).


usnesení č. 174/6/2024
Účetní závěrka 2023/ plán hospodaření 2024 ZŠ Havlíčkova, Litoměřice
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 412 01 Litoměřice, Havlíčkova 32 příspěvková organizace IČ: 46773363 za rok 2023. (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2023 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 412 01 Litoměřice, Havlíčkova 32 příspěvková organizace IČ: 46773363 do rezervního fondu ve výši 69.175,96 Kč a do fondu odměn ve výši 17 000 Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2024. (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2024 s ohledem na rozdělení HV 2023; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2024 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 412 01 Litoměřice, Havlíčkova 32 příspěvková organizace IČ: 46773363 za rok 2023 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 175/6/2024
Účetní závěrka 2023/ plán hospodaření 2024 ZŠ Na Valech Litoměřice
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO 46773428 za rok 2023. (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2023 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO 46773428 do rezervního fondu ve výši 32.947,13 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2024. (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2024 s ohledem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2024 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 se sídlem Na Valech 583/53, 412 01 Litoměřice, IČO 46773428 za rok 2023 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 176/6/2024
Účetní závěrka 2023/ plán hospodaření 2024 ZŠ Masarykova, Litoměřice
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice za rok 2023. (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2023 příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice do rezervního fondu ve výši 35.058,06 Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2024. (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2024 s ohledem na rozdělení HV 2023; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2024 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice za rok 2023 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 177/6/2024
Účetní závěrka 2023/ plán hospodaření 2024 ZŠ Boženy Němcové, Litoměřice
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 2, 412 01 Litoměřice, IČO 46773312 za rok 2023. (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2023 příspěvkové organizace Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 2, 412 01 Litoměřice, IČO 46773312 do rezervního fondu ve výši 230 100,86 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2024. (viz příloha orig. zápisu) .
c) RM bere na vědomí, že částka 68.962,11 Kč z rezervního fondu bude opět použita na financování potřeb školní družiny.
d) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2024 s ohledem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2024 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 se sídlem Boženy Němcové 2, 412 01 Litoměřice, IČO 46773312za rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).

usnesení č. 178/6/2024
VZ/014/2023 s názvem „Litoměřice, Želetice – rekonstrukce objektu pro azylové bydlení a sociální byty“ - schválení prominutí smluvní pokuty
RM schvaluje uzavření Dohody o prominutí smluvní pokuty mezi městem Litoměřice a Urban Centre družstvo, se sídlem Pod Pekárnami 15, 190 00 Praha 9, IČO: 023 47 300 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 179/6/2024
Nesouhlas se záborem a zvláštním užívání komunikace pro Wine Food Klaret, s.r.o

a) RM neuděluje souhlas se zvláštním užívání komunikace pro celoroční provoz zahrádky (dříve předzahrádka patřící pod provozovnu vinotéky Klaret) na Kostelním náměstí pro žadatele společnost Wine Food Klaret, s.r.o., IČ: 036 01 676,
b) RM neschvaluje žádost o celoroční pronájem plochy na zahrádku v prostoru Kostelního náměstí ze dne 13.3.2024, společnosti Wine Food Klaret s.r.o., IČ: 036 01 676,
c) RM ukládá OÚRM písemně vyzvat společnost Wine Food Klaret, s.r.o. k odstranění veškerého mobiliáře z prostoru Kostelního náměstí do 1.4.2024.

 

usnesení č. 180/6/2024
Vyjádření Rady města Litoměřice k návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
RM schvaluje uplatnění připomínky k návrhu zprávy o uplatňování ZÚR ÚK (viz příloha orig.zápisu).

 

usnesení č. 181/6/2024
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o výpůjčce nebytových prostor - ZUŠ Litoměřice
RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o výpůjčce nebytových prostor podle § 1785 až §1788 a § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů viz příloha orig. zápisu.

 

usnesení č. 182/6/2024
Zadání VZ a podmínky pro výběr výukového klavíru do ZUŠ Litoměřice
RM schvaluje:
a) způsob zadání výběrového řízení na nákup výukového klavíru do učebny Základní umělecké školy Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)
b) návrh kupní smlouvy (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 183/6/2024
Prodloužení nájemní smlouvy Riviera club s.r.o.
RM uděluje souhlas Městským kulturním zařízením v Litoměřicích, příspěvkové organizaci, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 s uzavřením nájemní smlouvy na 2 roky, a to od 1.7.2024 do 30.6.2026 se subjektem Riviera Club s.r.o., se sídlem Krajská 66/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 04898621 za účelem provozování barů v prostorách Kulturního a konferenčního centra dle navrhovaného ceníku (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 184/6/2024
Maturitní plesy – změna ceníku pronájmu pro rok 2025
RM uděluje souhlas Městským kulturním zařízením v Litoměřicích, příspěvkové organizaci, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 s úpravou ceníku určeného na maturitní plesy s platností od 1.1.2025, kdy smlouvy za těchto podmínek budou podepisovány od 1.4.2024 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 185/6/2024
Přijetí účelově určeného finančního daru od Infinity Energy, s.r.o. - ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 15 000 Kč pro Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od Infinity Energy, s.r.o., se sídlem Slavíkova 284/2, 400 01 Ústí nad Labem-Bukov, IČO: 27337871 pro výuku robotiky a výměny mezinárodních zkušeností v rámci účasti na VEX Worlds, Dallas, USA.

 

usnesení č. 186/6/2024
Žádost o finanční příspěvek - Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Litoměřice
RM schvaluje:
a) poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč Českému svazu včelařů, z.s., okresní organizaci Litoměřice, se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00434621 na úhradu nákladů souvisejících s realizací edukativní expozice v rámci podzimní výstavy Zahrada Čech v Litoměřicích, která se bude konat ve dnech 13. - 18. 9. 2024,
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu),
c) rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 187/6/2024
VZ/001/2023 s názvem „Kulturní a kreativní centrum Litoměřice – stavební práce“ - schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Kulturní a kreativní centrum Litoměřice – stavební práce“ s dodavatelem HARTEX CZ s.r.o., sídlem Českolipská 325, 412 01 Litoměřice, IČO 25048902 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 188/6/2024
Užití prostor MKZ v Litoměřicích pro OSVaZ
RM ukládá:
a) PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko-organizační zajištění akcí včetně potřebné techniky za účelem konání Tematických přednášek v rámci kampaně Místa přátelská seniorům v Litoměřicích, které se budou konat ve dnech 22. 4. 2024 – Krásy Filipín a 17.10. 2024 – Egypt – země faraonů, vždy od 14.00 hodin v sále Kulturně konferenčního centra - Hradu Litoměřice.
b) PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko-organizační zajištění akcí včetně potřebné techniky za účelem konání Jarního setkání seniorů dne 19. 6. 2024 a Vánočního setkání seniorů dne 10.12. 2024 vždy od 14.00 hodin v sále Domu kultury v Litoměřicích.

 

usnesení č. 189/6/2024
Stravování žáků partnerské školy Alpnach v PO CŠJ v Litoměřicích
RM ukládá PO Centrální školní jídelně Litoměřice, Svojsíkova 7, se sídlem Svojsíkova 2027, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 poskytnout stravování žákům a učitelům z partnerské školy Alpnach ve dnech 8. 4., 9. 4. a 12. 4. 2024 za sníženou cenu ve výši 55 Kč/oběd.

 

usnesení č. 190/6/2024
Autobusová přeprava - zimní stadion/Kalich aréna
RM schvaluje další pokračování mimořádné autobusové přepravy cestujících na trase autobusové nádraží - Pokratice - zimní stadion a zpět na domácí hokejové zápasy Chance ligy HC Stadionu Litoměřice, z. s., a to pro období semifinále, popř. finále PLAY-OFF od 20.03.2024 - do konce soutěže 2024.

 

usnesení č. 191/6/2024
VZ/007/2024 s názvem „Litoměřice, Pekařská 2 - Energeticky úsporná opatření na budově MěÚ - schválení zadání VZ a složení komise
RM schvaluje způsob zadání zakázky a složení komise pro provádění úkonů v rámci zadávacího řízení, jejíž činnost bude spočívat v otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku ev. č. VZ/007/2024 s názvem „Litoměřice, Pekařská 2 - Energeticky úsporná opatření na budově MěÚ“ (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 192/6/2024
VZ/012/2024 s názvem „Litoměřice, Mírové náměstí 17/9 – oprava střechy a zateplení dvorního křídla“ - schválení zadání VZ a složení komise
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek účastníků ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/012/2024 s názvem „Litoměřice, Mírové náměstí 17/9 – oprava střechy a zateplení dvorního křídla“.

 

usnesení č. 193/6/2024
Memorandum o spolupráci mezi Městem Litoměřice a Charitou Česká republika
RM schvaluje uzavření memoranda o spolupráci mezi Městem Litoměřice a Charitou Česká republika (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 194/6/2024
Výsledky ověřovací ankety 10 Priorit města Litoměřice
RM bere na vědomí výsledky ankety 10 Priorit města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 195/6/2024
Schválení uzavření smlouvy se společností Newco parking s.r.o. na zřízení a provozování kontrolní aplikace
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení a provozování kontrolní aplikace pro kontrolu parkování prostřednictvím aplikace Supervision pro Android se společností Newco parking s.r.o., se sídlem Šaldova 417/26, Praha 8 – Karlín, 18600, IČO: 24218928 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 196/6/2024
Dodatek Smlouvy o podmínkách umístění stavby na pozemcích vlastníka a smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 9810000782 ze dne 31.1.2024
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o podmínkách umístění stavby na pozemcích vlastníka a smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 9810000782 ze dne 31.1.2024, uzavřené s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, z důvodu změny technického řešení a aktualizace jednorázové úplaty na částku ve výši 32.500 Kč + 21% DPH, zjištěné podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 434/2023 Sb.), za věcné břemeno k tíži pozemků parc.č. 2992, 2994/3 v k.ú. Litoměřice, Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

usnesení č. 197/6/2024
Zřízení věcného břemene – služebnosti telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 2984, 2986, 2991, 2992, 2994/4, 3016, 4006/2, 4006/4, 4006/90, 4005/1, 4005/6 v k.ú. Litoměřice (718)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 2984, 2986, 2991, 2992, 2994/4, 3016, 4006/2, 4006/4, 4006/90, 4005/1, 4005/6 v k.ú. Litoměřice, podle GP 5331-341/2023, ve prospěch oprávněného, spol. Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Praha 5 - Stodůlky, IČO: 25788001, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 136.594 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 198/6/2024
Odpis nevymahatelných pohledávek z účetní evidence
RM bere na vědomí a doporučuje ZM schválení odpisu nevymahatelných pohledávek z evidence odboru správy nemovitého majetku města v částce 994 351,21 Kč.

 

usnesení č. 199/6/2024
Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 156 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření aktualizované nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 53,32 m2, který se nachází v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 156 na Mírovém náměstí v Litoměřicích, s paní Mxxxxxxx Hxxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice a s paní Mxxxxxxx Uxxxxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01.04.2024. Smluvní nájemné činí 1 750 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 200/6/2024
Uzavření nájemního vztahu na pronájem tržního místa v areálu tržnice Felixe Holzmanna
RM schvaluje Ing. Mxxxxxx Hxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, Bohušovice nad Ohří, pronájem tržního místa na pozemku č. 123/1 k.ú. Litoměřice v areálu tržnice Felixe Holzmanna v Litoměřicích od 01.04.2024 do 31.10.2024.

 

usnesení č. 201/6/2024
Uzavření nájemního vztahu na pronájem tržního místa v areálu tržnice Felixe Holzmanna
RM schvaluje paní Mxxxx Pxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, Bohušovice nad Ohří, pronájem tržního místa na pozemku č. 123/1 k.ú. Litoměřice v areálu tržnice Felixe Holzmanna v Litoměřicích od 1.4.2024 do 31.10.2024.

 

usnesení č. 202/6/2024
Přidělení bytu č. 4, v ulici Kamýcká 1029/8, Litoměřice, na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu č. 4 v ulici Kamýcká 1029/8 v Litoměřicích o výměře 43,02 m2 (1+1) paní Mgr. Axxxxxx Kxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxBohušovice nad Ohří. Výše nájemného činí 90,-Kč/m2/měsíc + zálohy na služby. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

usnesení č. 203/6/2024
Přidělení bytu č. 5, na Mírovém náměstí 21/13, Litoměřice, na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu č. 5 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích o výměře 47,01 m2 (2+1) paní Mxxxxx Ixxxxxxxxxxxx, nar.xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLitoměřice Výše nájemného činí 114,-Kč/m2/měsíc + zálohy na služby. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

usnesení č. 204/6/2024
Adresný záměr vypůjčení části pozemku parc. č. 2563/127 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje adresný záměr vypůjčení části pozemku parc. č. 2563/127, ostatní plocha o výměře 4 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Družstevní č.p. 1756, 412 01 Litoměřice, Družstevní č.p. 1756, 412 01 Litoměřice, IČO: 28727096 za účelem instalace zdvižné plošiny a přístupového chodníku pro bezbariérový přístup osob s omezeným pohybem do objektu domu Družstevní č.p. 1756.

 

usnesení č. 205/6/2024
Souhlasné prohlášení o vlastnictví upevněných zařízení na budovách ve vlastnictví Města Litoměřice
RM schvaluje uzavření souhlasného prohlášení se společností ENLITOS s.s.,se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 24840688 o výhradě stroje - upevněného zařízení ve vlastnictví této společnosti umístěného na budovách ve vlastnictví města Litoměřice, které jsou součástí pozemků parc.č. 3066/1, 3736/14, 2530/19, 1345, 3010, 840/1 a 2563/111, vše v k.ú. Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 206/6/2024
Záměr adresné výpůjčky části objektu parc. č. 4008/18 v k.ú. Litoměřice pro dočasné uložení školního nábytku pro GJJ Litoměřice
RM schvaluje adresnou výpůjčku části budovy stojící na pozemku parc. č. 4008/18 v k.ú. Litoměřice, ve které se nachází skladový prostor o výměře cca 115 m2, pro Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice příspěvková organizace, ul. Svojsíkova 1, 412 01 Litoměřice (IČO: 46773673), za účelem uskladnění školního nábytku (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 207/6/2024
Schválení Nařízení RM č. 1/2024, kterým se mění Nařízení č. 2/2021 o parkování
RM schvaluje Nařízení Rady města Litoměřice č. 1/2024, kterým se mění Nařízení č. 2/2021 o placeném stání silničních vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy, ve znění pozdějších změn (viz. příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 208/6/2024
Pracovní pozice v projektu SYNERGYS
RM schvaluje vytvoření neúřednické pracovní pozice "Vedoucí projektu SYNERGYS", která je zřízena na dobu určitou od 1.4.2024 po dobu realizace projektu SYNERGYS, s rozsahem 0.10 pracovního úvazku, v organizační struktuře bude zařazena pod Odbor životního prostředí.

 

usnesení č. 209/6/2024
Poskytnutí dotace z rozpočtu města pro HZS Ústeckého kraje, na nákup věcných prostředků požární ochrany pro stanici Litoměřice v roce 2024
RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 100.000 Kč pro Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí n/L., IČO: 70886300, na nákup věcných prostředků požární ochrany pro stanici Litoměřice v roce 2024 ke zkvalitnění práce příslušníků HZS při technických zásazích a provádění odborné přípravy jednotek PO včetně JSDH. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu (viz přílohy orig. zápisu).

 

Mgr. Petr Panaš
místostarosta města

 

Alena Rožcová
místostarostka města

 

Vyhotoveno dne 21. března 2024

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu