Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

6. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 5.4.2018

USNESENÍ
V Ý P I S
ze 6. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 5.4.2018
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 6. jednání projednala pod usnesením č.:

 

190/6/2018
Účetní závěrka, rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 a návrh ročního finančního plánu na rok 2018 příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, Litoměřice IČO: 70923477
a) RM schvaluje účetní závěrku Příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, Litoměřice IČO 70923777 za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2017 Příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, Litoměřice IČO 70923777 do rezervního fondu ve výši 233.147,03 Kč a do fondu odměn 200.000,- Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2018 s ohledem na rozdělení HV 2017; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2018 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti Příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, Litoměřice, IČO 70923777 za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

191/6/2018
Účetní závěrka, rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 a návrh ročního finančního plánu na rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 412 01 Litoměřice, IČO 46773363 za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 412 01 Litoměřice, IČO 46773363 do rezervního fondu ve výši 103 560, 59 Kč a do fondu odměn 40.000 Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2018 s ohledem na rozdělení HV 2017; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2018 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 412 01 Litoměřice, IČO 46773363 za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

192/6/2018
Účetní závěrka, rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 a návrh ročního finančního plánu na rok 2018 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, sídlo Litoměřice, Předměstí, Masarykova 621/46, IČO: 46773410
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, sídlo Litoměřice, Předměstí, Masarykova 621/46, IČO: 46773410 za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, sídlo Litoměřice, Předměstí, Masarykova 621/46, IČO: 46773410 do rezervního fondu ve výši 24.365 Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2018 s ohledem na rozdělení HV 2017; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2018 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, sídlo Litoměřice, Předměstí, Masarykova 621/46, IČO: 46773410 za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

193/6/2018
Účetní závěrka, rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 a návrh ročního finančního plánu na rok 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice p. o., se sídlem Masarykova 590/30, Litoměřice, IČO: 72744081
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice p. o., se sídlem Masarykova 590/30, Litoměřice, IČO: 72744081 za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2018 s ohledem na rozdělení HV 2017; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2018 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice p. o., se sídlem Masarykova 590/30, Litoměřice, IČO: 72744081 za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

194/6/2018
Účetní závěrka, rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 a návrh ročního finančního plánu na rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 do rezervního fondu ve výši 22.446,71Kč a do fondu odměn 20.000Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2018 s ohledem na rozdělení HV 2017; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2018 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

195/6/2018
Účetní závěrka, rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 a návrh ročního finančního plánu na rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 se sídlem v Litoměřicích, ul. B. Němcové 2, IČO: 46773312
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem v Litoměřicích, ul. B. Němcové 2, IČO: 46773312 za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem v Litoměřicích, ul. B. Němcové 2, IČO: 46773312 do rezervního fondu ve výši 170.069,32 Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí, že částka 20.483,32 Kč z rezervního fondu bude opět použita na financování potřeb školní družiny.
d) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2018 s ohledem na rozdělení HV 2017; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2018 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem v Litoměřicích, ul. B. Němcové 2, IČO: 46773312 za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

196/6/2018
Účetní závěrka, rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 a návrh ročního finančního plánu na rok 2018 příspěvkové organizace Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5, Litoměřice, IČO: 46773436
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5, Litoměřice, IČO: 46773436 za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5, Litoměřice, IČO: 46773436 do rezervního fondu ve výši 29.203,32 Kč a do fondu odměn 20.000,-- Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí, že částka 6.634,16 Kč z rezervního fondu bude opět použita na financování potřeb školní družiny.
d) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2018 s ohledem na rozdělení HV 2017; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2018 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5, Litoměřice, IČO: 46773436 za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

197/6/2018
Účetní závěrka, rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 a návrh ročního finančního plánu na rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO 46773401 za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO 46773401 do rezervního fondu ve výši 76.291,40 Kč a do fondu odměn ve výši 29.000,-Kč, dále RM schvaluje převod částky ve výši 61.080Kč z rezervního fondu do fondu investic a plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2018. (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí, že částka 45.424,36 Kč z rezervního fondu bude opět použita na financování potřeb školní družiny.
d) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2018 s ohledem na rozdělení HV 2017; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2018 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO 46773401 za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

198/6/2018
Účetní závěrka, rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 a návrh ročního finančního plánu na rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, IČO: 46773380
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 8, IČO: 46773380 za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, IČO: 46773380 do rezervního fondu ve výši 223.013,32 Kč a do fondu odměn 20.000,-- Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí, že částka 80.576,32 Kč z rezervního fondu bude opět použita ve prospěch žáků školní družiny.
d) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2018 s ohledem na rozdělení HV 2017; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2018 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, IČO: 46773380 za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).

199/6/2018
Informace z veřejnosprávní kontroly za rok 2017 provedené u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, Litoměřice, PSČ 412 01, IČO: 467 73 401
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2017 u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, Litoměřice PSČ 412 01, IČO: 467 73 401 (viz příloha orig. zápisu).

 

200/6/2018
Schválení výjimky ze Směrnice RM č. 4/2017 – PO MSZ v Litoměřicích
RM schvaluje
a) výjimku ze Směrnice RM č. 4/2017 „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Litoměřice“ a povoluje příspěvkové organizaci Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, Litoměřice IČO: 70923777 zadat veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie s názvem „Kalich Arena – vybavení sportoviště“ přímým oslovením dodavatele GRÜN SPORT s.r.o., K Rybníčku 635, 330 12 Horní Bříza, IČO: 26389045.
b) uzavření kupní smlouvy s dodavatelem GRÜN SPORT s.r.o., K Rybníčku 635, 330 12 Horní Bříza, IČO: 26389045.

 

201/6/2018
Poskytnutí dotací z Programu podpory v oblasti volného času dětí pro rok 2018
RM schvaluje
a) na základě návrhu kriteriálního hodnocení komise výchovy a vzdělání při RM poskytnutí účelových dotací z Programu podpory v oblasti volného času dětí pro rok 2018 žadatelům uvedeným v příloze orig. zápisu
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (příloha orig. zápisu).

 

202/6/2018
Dotace dětským spol. organizacím na částečné zabezpečení jejich činnosti v roce 2018
RM schvaluje
a) na základě návrhu komise výchovy a vzdělávání při RM poskytnutí účelových dotací dětským spol. organizacím na částečné zabezpečení jejich činnosti pro rok 2018 žadatelům uvedeným v příloze orig. zápisu

b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

203/6/2018
Žádost o poskytnutí dotace – Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Litoměřice - Žitenice, IČO: 70815372
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč Českému svazu chovatelů, z.s., Základní organizace Litoměřice-Žitenice, se sídlem Litoměřická 273, 411 41 Žitenice, IČO: 70815372 na uskutečnění projektu: „Okresní výstava mladých králíků a místní výstava králíků, drůbeže, holubů a okrasného ptactva Žitenice“ která se bude konat dne 25. 8. 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

204/6/2018
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, IČO: 62769693
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 25.000,-Kč pro PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, se sídlem Plešivecká 1863/15, 41201 Litoměřice, IČO: 62769693 od TRCZ s.r.o., Průmyslová 1165, 410 01 Lovosice, IČO: 26486059 na nákup nového vybavení pro Laboratoř robotiky.

 

205/6/2018
Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných Městem Litoměřice – mimoškolská zařízení – I.čtvrtletí 2018
RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Ing. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Karlu F. Tománkovi – Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení, Ing. Věře Kmoníčkové – Městská kulturní zařízení v Litoměřicích a Ing. Ivu Elmanovi – Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

206/6/2018
Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za I. čtvrtletí roku 2018
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu ředitelce CŠJ – Zdeňce Kovářové, ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu).

 

207/6/2018
Udělení odměn ředitelům ZŠ za I. čtvrtletí roku 2018
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petru Klupákovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig.zápisu).

 

208/6/2018
Změna organizační struktury PO DDM Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863 od 1.4.2018
RM schvaluje změnu organizační struktury PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 s účinností od 1.dubna 2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

209/6/2018
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO Litoměřice – schválení uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce
RM schvaluje
a) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 8. 3. 2002 mezi Městem Litoměřice, Litoměřice-Město, Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO 00263958 a Centrem pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO 70854165, parc. č. 3718 /79, stavba č.p. 1846, č. orient. 32 (smlouva viz příloha originál zápisu).
b) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 8. 3. 2002 mezi Městem Litoměřice, Litoměřice-Město, Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO 00263958 a Centrem pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO 70854165, parc. 3736/14, stavba č.p. 1845, č. orient. 30 (smlouva viz příloha originál zápisu).

 

210/6/2018
Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2018“ – doporučení dotací
a) RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2018“ subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 1.
b) RM doporučuje ZM schválit přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018 uvedené v příloze č. 1
c) RM doporučuje ZM schválit neposkytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2018“ subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 2

 

211/6/2018
Schválení poskytnutí finančních prostředků z Programu podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích
a) RM schvaluje poskytnutí dotace z „Programu podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích“ subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze návrhu.
b) RM zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu na období 1.1.2018 – 31.12.2018 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

212/6/2018
Schválení uzavření smlouvy o udělení individuální dotace mezi Městem Litoměřice a Diecézní charitou Litoměřice – Charitní šatník
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 50.000 Kč, určené na náklady přímo související se službou Charitní šatník poskytovanou Diecézní charitou Litoměřice. RM zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu na období 1.1.2018 – 31.12.2018 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

213/6/2018
Žádost o poskytnutí finančních prostředků Virtuální univerzitě třetího věku - Vyšší odborné škole, Obchodní akademii, Střední odborné škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o.p.s.
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000 Kč Vyšší odborné škole, Obchodní akademii, Střední odborné škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o.p.s., IČO: 25400681 zastoupena ředitelem Mgr. Miroslavem Pokorným se sídlem Palackého 730/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 25400681. RM zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Litoměřice k účelu zajištění vzdělání seniorů.

 

214/6/2018
Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Litoměřice na podporu činnosti „Fond ohrožených dětí - zařízení FOD Klokánek Litoměřice“
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace Fondu ohrožených dětí, se sídlem Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČO: 00 499 277, ve výši 200.000 Kč, určené na náklady zařízení FOD Klokánek Litoměřice. RM zároveň doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu na období 1.1.2018 – 31.12.2018 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

215/6/2018
Žádost Diecézní charity Litoměřice o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Litoměřice na podporu „Dobrovolnického centra“
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 150.000 Kč určené na náklady přímo související se službou „Dobrovolnického centra“. RM zároveň doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu na období 1.1.2018 – 31.12.2018 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

216/6/2018
Rozpočtové opatření správního odboru
RM schvaluje rozpočtové opatření odboru správního na pořízení nábytku do nových kanceláří odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu (viz příloha orig. zápisu).

 

217/6/2018
Podání informace o počtu záborů veřejného prostranství v r. 2017
RM bere na vědomí předloženou informaci o počtu záborů veřejného prostranství v roce 2017, při kterých OÚR vybral místní poplatek (viz příloha orig. zápisu).

 

218/6/2018
Schválení uzavření smlouvy – dopravní infrastruktura
RM schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a panem J.K. a paní J.K., oba bytem Litoměřice, na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz příloha orig. zápisu).

 

219/6/2018
Oznámení o shromáždění občanů – KSČM
RM bere na vědomí oznámení SR KSČM, zastoupené paní Janou Vojtilovou, Litoměřice o konání shromáždění občanů dne 1.5.2018 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

 

220/6/2018
Schválení uzavření Smlouvy o spolupráci na projektu „Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích“
RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci na projektu „Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích“ mezi Městem Litoměřice a České dráhy, a. s. se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČO: 70994226 (viz příloha orig. zápisu).

 

221/6/2018
Schválení Návodu k obsluze „Automatického parkovacího zařízení pro kola v Litoměřicích“ a poplatků souvisejících s uschováním kola
RM schvaluje
a) Návod k obsluze „Automatického parkovacího zařízení pro kola v Litoměřicích“
b) poplatek za uschování kola 5,- Kč vč. DPH/24 hodin
poplatek za ztrátu úschovního lístku a příjezd obsluhy 300,- Kč vč. DPH
poplatek za nevyzvednutí kola po dobu delší 30 dnů 300,- Kč vč. DPH

 

222/6/2018
Projekt „Litoměřice – objekt hromadného parkování u autobusového nádraží – parkovací systém P+R“
a) RM bere na vědomí informaci o stavu podané žádosti o dotaci na projekt „Litoměřice – objekt hromadného parkování u autobusového nádraží – parkovací systém P+R“ a struktuře financování projektu
b) RM ukládá OÚR hledat jiný finanční zdroj s vyšší mírou dotace
c) RM schvaluje ukončení projektu „Litoměřice – objekt hromadného parkování u autobusového nádraží – parkovací systém P+R“, č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006648, který byl předložen do 73. Výzvy IROP – Výstavba a modernizace přestupních terminálů II. – SC 1.2.

 

223/6/2018
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/013/2018 s názvem „Litoměřice, Vavřinecká - rekonstrukce ulice“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/013/2018 s názvem „Litoměřice, Vavřinecká – rekonstrukce ulice“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem Ing. Kamil Žilka, sídlem Velká Dominikánská 25, 412 01 Litoměřice, IČO 12791369 (viz příloha orig. zápisu).

 

224/6/2018
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/012/2018 s názvem „Litoměřice, Žernosecká – dešťová kanalizace“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/012/2018 s názvem „Litoměřice, Žernosecká – dešťová kanalizace“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem SMOLA STAVBY s.r.o., sídlem Dukelská 2050/3, 412 01 Litoměřice, IČO 28731492 (viz příloha orig. zápisu).

 

225/6/2018
Prodloužení Smlouvy o výpůjčce nemovitostí č. 9170000292 ze dne 18.6.2008, týkající se pozemků parc. č. 567, 568, 569/6, 571/2, 571/3, 571/4, 571/5, 571/7 o celkové výměře 3073 m2 v k.ú. Litoměřice – Hospic sv. Štěpána
RM schvaluje prodloužení Smlouvy o výpůjčce nemovitostí č. 9170000292 ze dne 18.6.2008, uzavřené s Hospicem sv. Štěpána, z.s., IČO: 650 81 374, Rybářské náměstí 662/4, 412 01 Litoměřice, týkající se pozemků parc. č. 567, 568, 569/6, 571/2, 571/3, 571/4, 571/5, 571/7 o celkové výměře 3073 m2 v k.ú. Litoměřice, k účelu umístění a provozu hospicového zařízení se zázemím, formou Dodatku č.1 na dobu určitou do 31.12.2035.

 

226/6/2018
Záměr pronájmu pozemku parc.č. 5507, zastavěná plocha nádvoří o výměře 21m2 v k.ú. Litoměřice
a) RM schvaluje nevyužití předkupního práva podle ust. § 3056 zák. č. 89/2012 Sb., ke stavbě garáže, zapsané na LV1630, umístěné na pozemku parc.č.5507, zastavěná plocha nádvoří o výměře 21m2 v k.ú. Litoměřice, v majetku Města Litoměřice
b) RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 5507, zastavěná plocha nádvoří o výměře 21m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby

 

227/6/2018
Prodej obsazeného bytu třetí osobě obálkovou metodou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu – Mrázova 29
RM schvaluje:
Prodej obsazeného bytu třetí osobě: BJ č. 63 – Mrázova 986/29, veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu.
Termín vyvěšení nabídek je od 9.4.2018 do 30.4.2018
Komise: V. Härting, L. Procházková, L. Jindřichová, zástupce RM Mgr. Krejza
Otevírání obálek proběhne dne 2.5.2018 v zasedací místnosti MěÚ, Mírové náměstí 15/7.

 

228/6/2018
Uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 142N01/08 se Státním pozemkovým fondem
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 142N01/08 s Českou republikou – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, kterým se mění předmět nájmu a výše ročního nájemného (viz příloha orig. zápisu).

 

229/6/2018
Schválení dohody o splátkách
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách splatného dluhu pro paní J.J., bytem Litoměřice, na částku 55.389,00 Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 4.000,00 Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem březen 2018, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

230/6/2018
Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 156/29 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření aktualizované smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 156/29, stojící na pozemku parcelní číslo 109 v k. ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích se stávajícím nájemcem paní Marcelou Heřmanovou, IČO: 18354190 se sídlem Mírové náměstí 156/29, Litoměřice – Město, 412 01 Litoměřice. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 15.04.2018 (návrh nájemní smlouvy přílohou originálního zápisu).

 

231/6/2018
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově stojící na stavební parcele č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje panu Milanovi Menhartovi, IČO: 11453311, se sídlem Terezínská 486/69, 410 02 Lovosice, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 140 m², který se nachází v budově stojící na stavební parcele č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.05.2018. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

232/6/2018
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích se společností MJ production s.r.o.
RM schvaluje společnosti MJ production s.r.o., se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 24214922, zastoupené jednatelem Markétou Pondělíčkovou, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 280 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.06.2018. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

233/6/2018
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích se společností Kingcern s.r.o.
RM schvaluje společnosti Kingcern s.r.o., se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 28943554, zastoupené jednatelem Tomášem Pomykaczem, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 280 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.06.2018. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

234/6/2018
Zveřejnění adresného záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 21/13 a v budově č .p. 22/14 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 239,97 m², který se nachází v budově č.p. 21/13 a v budově č.p. 22/14 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

 

235/6/2018
Zveřejnění záměru pronájmu části budovy na pozemku parc. č. 5251/32 v k.ú.Litoměřice o celkové výměře 51 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), za účelem pronájmu skladových či administrativních prostor
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části budovy na pozemku parc. č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 51 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), za účelem pronájmu skladových či administrativních prostor.

 

236/6/2018
Souhlas s podnájmem prostoru sloužícího podnikání v objektu bývalé vodárny v ulici Krajská v Litoměřicích
RM souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi spolkem ProLUKA o.s. se sídlem Velká Dominikánská 36, 412 01 Litoměřice, IČO: 22852697 a paní Petrou Dostalovou, IČO: 04301773, se sídlem Škrétova 1961/2, 412 01 Litoměřice – Předměstí na podnájem prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově stojící na pozemku parc. č. 689 v k.ú. Litoměřice v ulici Krajská v Litoměřicích.

 

237/6/2018
Nemocnice Litoměřice, a.s - Zpráva auditora o ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích 2017, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 2017, Účetní závěrka 2017, Výroční zpráva 2017 ověřená auditorem a Zpráva DR o výsledcích své činnosti 2017
RM, rozhodující ve věcech obce jako jediného společníka / akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., přijala toto rozhodnutí / schvaluje návrh na vydání rozhodnutí:

RM bere vědomí:
• Zprávu auditora o ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích 2017 (viz příloha orig. zápisu).
• Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami 2017 (viz příloha orig. zápisu).
• Zprávu DR o výsledcích své činnosti 2017(viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje:
• Účetní závěrku 2017 ověřenou auditorem (viz příloha orig. zápisu).
• Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2017 a to tak, že dosažený výsledek hospodaření po zdanění za rok 2017 ve výši 2.104.125,71 Kč bude převeden na účet Nerozděleného zisku minulých let.
• Výroční zprávu 2017 ověřenou auditorem (viz příloha orig. zápisu).

RM ukládá starostovi Města Litoměřice, aby Město Litoměřice, zastoupené starostou, vydalo při výkonu působnosti Valné hromady Rozhodnutí jediného společníka / akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s., o výše uvedených usneseních / rozhodnutích.

 

238/6/2018
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. VI/3034/2018/LT k umístění dešťové kanalizace na pozemku parc.č. 2573/1 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. VI/3034/2018/LT s Ústeckým krajem, IĆO: 70892156, Velká Hradební 3118, Ústí nad Labem, zast. Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o. IČO:00080837, Ruská 260, Dubí, k umístění dešťové kanalizace na pozemku parc.č. 2573/1 v k.ú. Litoměřice, za jednorázovou náhradu po dokončení stavby ve výši 4.000 Kč + DPH v zákonné výši a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí (návrh smlouvy viz příloha orig. zápisu).

 

239/6/2018
Souhlas vlastníka nemovitosti (Město Litoměřice) s umístěním sídla spolku – Svaz tělesně postižených Litoměřice – Okresní organizace (IČO: 627 686 89) v objektu DPS, ul. Kosmonautů 2021/16 v Litoměřicích
RM souhlasí s umístěním sídla zapsaného spolku – Svaz tělesně postižených Litoměřice – Okresní organizace (IČO: 627 686 89) na adrese ul. Kosmonautů 2021/16, 412 01 Litoměřice.

 

240/6/2018
Poskytnutí dotace TJ Slovan Litoměřice z.s. na pořádání NF v minibasketbale
RM schvaluje
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 30.000 Kč sportovnímu spolku TJ Slovan Litoměřice z.s., IČO: 467 68 955, Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice na pořádání Národního finále v minibasketbale v kategorii U11, které se bude konat ve dnech 20. – 22. 4. 2018 v Litoměřicích

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (příloha viz orig. zápisu)

 

241/6/2018
Jmenování hodnotící komise a vypsání výběrového řízení na nezávislého člena této komise – Nemocnice Litoměřice, a.s.
Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. takto:

1. RM schvaluje členy hodnotící komise koncesního řízení na Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností:
1. Doc. Ing. Antonín Kučera, CSc. MBA
2. MUDr. Ivan Brambaški
3. MUDr. Miroslav Jenček
4. Martin Bukvář
5. MUDr. Ondřej Štěrba
6. Ing. Pavel Grund
7. Nominant/ka

2. RM schvaluje vypsání výběrového řízení na nominanta/ku do hodnotící komise pro koncesní řízení na Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností. Zájemci jsou povinni předložit: strukturovaný životopis, motivační a průvodní dopis, aktuální výpis z rejstříku trestů a čestné prohlášení o tom, že nemají vazby na subjekty se shodným předmětem činnosti jako Nemocnice Litoměřice, a.s. Výhodou jsou znalosti v oboru zdravotnictví, ekonomie či práva.

3. RM ukládá představenstvu společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. provést úkony spojené s realizací usnesení 1. a 2., tedy jmenovat schválené členy hodnotící komise a vypsat výběrové řízení na nominanta/ky.

 

242/6/2018
Zrušení výběrového řízení na nadlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/002/2018 s názvem „Pořízení vozidel s alternativním pohonem pro Město Litoměřice – elektromobilů, plug-in hybridů“
RM zrušuje výběrové řízení na nadlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/002/2018 s názvem „Pořízení vozidel s alternativním pohonem pro Město Litoměřice – elektromobilů, plug-in hybridů“, schválenou RM dne 20.02.2018 pod usnesením č. 90/4/2018.

 

 

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

 

Ing. Pavel Grund
2.místostarosta města

 

 

Zhotovila: Jana Váchová
Dne: 11.4.2018
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu