Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

5 zasedání rady 7. 3. 2002

U S N E S E N Í

z 5. jednání Rady města Litoměřic, které se konalo dne 7. března  2002 od 13,30 hod.

v kanceláři starosty města Litoměřice

Rada města projednala a

I.          schvaluje:

1.         předložené nájemní smlouvy mezi Městem Litoměřice a Technickými službami Města Litoměřic

2.         předložený seznam firem k oslovení a složení členů komise pro akci „Litoměřice, Želetice 706 – ubytování pro sociálně slabší občany“:

složení členů komise pro výběrové řízení na akci „Želetice 706 – ubytování pro sociálně slabší občany“:

                                                                        p. Terber A.

                                                            ing. Brunclíková V.

                                                            p. Hamele E.

                                                            ing. Paroulek Č.

                                                            p. Betlam  J.

                                                            Mgr. Z. Pěnka

                                                            p. Smolík J.

                                                            náhradník: ing. Hrkal J.

seznam firem k oslovení:                                   

                                                                        Stavební firma Hlaváček, Litoměřice

                                                                        Progres s.r.o. Louny

                                                                        Herstav s.r.o. Litoměřice

                                                                        Tersta s.r.o. Terezín

                                                                        Firma Purma Bohušovice nad Ohří

Fase s.r.o., Litoměřice

ing. Fibich Polepy

Juris s.r.o.  Litoměřice

Stanislav Chromý Litoměřice

3.         jmenování pí Miluše Hrachové do funkce ředitelky 14. mateřské školy, Masarykova 30, Litoměřice

od 1. 4. 2002

4.         předložený seznam firem k oslovení a složení členů komise pro akci „Oprava střechy a fasády domu, výměna oken v 1. NP, nátěr oken na objektu Sovova 2, Litoměřice“:

složení členů komise pro výběrové řízení na akci „Oprava objektu Sovova 2, Litoměřice“:

p. Smolík Jan             

                                                                     ing. Jindrová Jitka                                        

                                    Mgr.Ježková Blanka                                         

                                    ing. Grünnerová Anna

                                    Mgr. Pěnka Zbyněk                                                                    

Sekretář: pí Březinová Eva                                                                                                                                                               

seznam firem k oslovení:         

Tomáš Hlaváček, Dómské nám. 12, Litoměřice

                                                                        FASE s.r.o., U Katovny, Litoměřice

DUOSTAV s.r.o.,U Studně, Litoměřice

                                                                        BUST s.r.o., Školní,  Budyně n.O.

Progres s.r.o., tř.SNP 2667, Louny

Herstav s.r.o., Velká Krajská, Litoměřice

                                                             

5.         pronájem nebytových prostor v ulici Velká Dominikánská 284/31, Litoměřice – „Západní Bašta“

na kanceláře firmě Tomáš Hlaváček, Dómské náměstí 12, Litoměřice. Cena pronájmu činní 300,-Kč/m2/rok.

6.         snížení nájmu v domě Křižíkova 837/9, Litoměřice ve výši 30 % na období od 1. 10. 2001

do 30. 11. 2001 tj. dva měsíce (z důvodu nedostatečného vytápění bytů):

Otta Ladislav                měs.nájem 706,- Kč      sleva 30% /měs. 212,- Kč          celkem sleva 424,- Kč

Mrvíková Libuš              měs.nájem1102,- Kč     sleva 30% /měs. 331,- Kč          celkem sleva 662,- Kč

Cibulková Nina              měs.nájem 620,- Kč      sleva 30% /měs. 186,- Kč          celkem sleva 372,- Kč

7.         zastavení řízení o výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí a výkon rozhodnutí vyklizením pana Stanislava Šuláka  z bytu číslo 2, v ulici Čs.Armády 179/21, Litoměřice za podmínky,že do sedmi dnů po doručení rozhodnutí RM zaplatí dluh ve výši 222.607,20 Kč, náklady řízení ve výši 18.035,- Kč, náklady výkonu rozhodnutí ve výši 15.924,- Kč a zaplacení kupní ceny bytu.

8.         výměnu bytů mezi paní Helenou Vávrovou, bytem A.Muchy 425/7, Litoměřice (obecní, kategorie I.,

o velikosti 3+1) a paní Jaroslavou Samkovou, bytem Na Výsluní 434/10,Litoměřice (družstevní,kategorie I., o vel. 0+2)

9.         formu prodeje:                           nebytový prostor Palackého 1033/24

byt Dobrovského 236/29

byt Družstevní 37/18

byt Alšova 23/17          

obálkovou metodou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu. Termín vyvěšení nabídky je  8.3.2002. Otevírání obálek proběhne dne 27.3.2002.

10.       vyvěšení vlajky TIBETU dne 10. 3. 2002 na budově Městského úřadu Litoměřice (Den solidarity

s tibetským lidem)

11.       dle nařízení vlády č. 67 ze dne 11. února 2002 nové mzdové (platové) zařazení vedoucích odborů MěÚ Litoměřice, velitele Městské policie v Litoměřicích a ředitelů příspěvkových organizací Města Litoměřice s platnosti od 1. března 2002. /Na příštím jednání RM budou předložena nová mzdová zařazení ředitelů Městské nemocnice Litoměřice a Centrální školní jídelny Litoměřice/.

12.       termíny konání rad a zastupitelstev města na II. Q  r. 2002:

rada města:      2.4.                                         zastupitelstvo města:    

11.4.

                                   18.4.                                                                          

                                     2.5.

14.5.                                                                          

                                                                                                                       23.5.

                                   30.5.

                                   18.6.                                                              

27.6

II.         pověřuje:

1.         p. Terbera k jednáni o možnosti využití nebytových prostor na Tržnici Litoměřice pro účely společenství Klubu ochotníků a přátel loutkového divadla, Křižíkova 5, Litoměřice

Jiří Landa

starosta

                       

p. Antonín Terber

místostarosta

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu