Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

5. usnesení z jednání rady města 18.02.2003

U S N E S E N Í

z 5. jednání rady města konané dne 18. února 2003 od 13,30 hod. v kanceláři starosty města

Rada města projednala a

I.          schválila:

1.         pronájem Mírového náměstí v Litoměřicích firmě p. Václava Chaloupky, Donín 224,

Hrádek nad Nisou za účelem uspořádání prodejního trhu za částku 200,- Kč/1 stánek. /Seznam firem

pro pořádání reprezentativních trhů je tímto uzavřen./

2.         nákup 5 ks dřevěných stánků pro trhovce při pořádání trhů a podobných akcí na Mírovém náměstí v Litoměřicích

3.         předložené návrhy platových změn ředitelů příspěvkových organizací od 1. 2. 2003 /viz příloha orig. zápisu/

4.         a) účetní závěrku a předložený výsledek hospodaření Příspěvkové organizace  DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863/15, Litoměřice v roce 2002

b) pro PO DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863/15, Litoměřice návrh převodu ze zlepšeného

HV do fondů dle přílohy orig. zápisu

5.         PO DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863/15, Litoměřice převod finančních prostředků

ve výši 260.000,- Kč z rezervního fondu do fondu reprodukce IM dle návrhu /viz příloha orig. zápisu/

6.         po doplnění program jednání ZM dne 27. února 2003 /viz příloha orig. zápisu/

7.         prodloužení záboru veřejného prostranství pro prodej rybích specialit firmě Diana-Mrázek-Eko,

s.r.o. Kolín do 31. 12. 2003. Poplatek činí 150,- Kč/1 den

II.         neschvaluje:

1.         nájemci p. Josefu Betlamovi, bytem Na Kocandě 532/8, Litoměřice změnu užívání pozemku na parcele č. 121 /tržnice/

2.         přechod nájmu bytu na p. Dušana Matušíka bytem Střelecký ostrov č. 1013/10, Litoměřice

po paní Anně Matušíkové bytem č. 5 v ulici Dukelská 1857/4, Litoměřice, byt obecní I. kategorie,

o velikosti 2+0, zemřela 15.11.2002

III.        pověřuje:

1.         odbor územního rozvoje v souvislosti s přípravou územního rozhodnutí pro „Příjezd

do průmyslových zón Prosmyky – Litoměřice – úsek Kamýcká – Masarykova“ jednat s majiteli pozemků o kompenzaci ze strany Města Litoměřice

IV.        doporučuje ZM:

1.         uvolnit z rezervy Města pro dokončení technického zázemí hokejbalového hřiště SHC Killers Litoměřice dotaci ve výši 100.000,- Kč s podmínkou uzavření smlouvy na bezplatné užívání hřiště školami města Litoměřice           

2.         schválit předloženou Zřizovací listinu Knihovny K. H. Máchy Litoměřice /viz příloha orig. zápisu/

3.         schválit návrh na členy Správní rady a Dozorčí rady OP VZP Litoměřice jako zástupce pojištěnců:

            Správní rada:

-          Pavlu Matějkovou, nar. 19.11.1963, bytem Marie Pomocné 352/15, Litoměřice

-          Jana Kováře, nar. 4.9.1942, bytem Starý Týn 22, 411 45 Úštěk

-          JUDr. Pavla Krupku, nar. 8.6.1953, bytem Bezručova 1716/5, Litoměřice

Dozorčí rada:

-          Věru Šlegrovou, nar. 30.1.1938, bytem Marie Majerové 33, Litoměřice

-          Ing. Pavla Gryndlera, nar. 13.4.1965, bytem U Kapličky 441/9, Litoměřice

-          Ivanu Vinšovou, nar. 6.11.1954, bytem Strachaly 3, 411 08 Štětí

V.         potvrzuje:

1.         ve funkci stávající ředitele základních škol včetně ředitele ZUŠ Litoměřice a ředitelky CŠJ Litoměřice:

Mgr. Petra Hermanna                - Základní škola Litoměřice, Na Valech 53

            ( v současné době vykonává funkci místostarosty )

Mgr. Hanu Šebovou                   - Základní škola Litoměřice, Máchovy schody 4

PaedDr. Václava Hanče             - Základní škola Litoměřice, B. Němcové 2

Mgr. Aleše Žáka                       - Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5

pí Janu Šourkovou                     - Základní škola Litoměřice, U Stadionu 2

Mgr. Jiřího Kučeru                     - Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Mgr. Marcelu Matuškovou          - Základní škola Litoměřice, Ladova 5

p. Václava Neužila                     - Základní umělecká škola Litoměřice, Masarykova

pí Jaroslavu Simonovou              - Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7     

VI.        jmenuje:

1.         na základě výsledků výběrového řízení a na návrh tajemníka MěÚ Litoměřice ing. R. Löwyho s platností od 1. dubna 2003 do funkce vedoucího správního odboru MěÚ Litoměřice ing. Jana Prokopa

VII.       bere na vědomí:

1.         výsledky výběrového řízení na funkci vedoucího odboru státních sociálních dávek. Na základě rozhodnutí výběrové komise se na 1. místě umístil ing. Jaroslav Legner. /Výsledková tabulka viz. příloha orig. zápisu./

Jiří Landa                                                                  Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta                                                                          starosta

Zapsala:  Kühnová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu