Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

4. zasedání rady 22. února 2001

USNESENÍ
z 4. jednání Rady města Litoměřic, které se konalo dne 22. února 2001 od 15,20 hod.v kanceláři starosty

Přítomno: 5 členů rady města

Rada města projednala a:

I. schválila:

1. záměr presentovaný ředitelem Speciálních škol v Litoměřicích, aby namísto rekonstrukce budovy Pomocné školy v Dalimilově ul. byla postavena nová budova Pomocné školy v areálu centra Srdíčko v ul. Revoluční.

2. povolení čtvrtletních splátek p. Švárovi, bytem Rooseveltova 33, Ltm, za prodejní stánek na Vojtěšském nám.

3. vyslovení podpory projektu "Víceúčelový dům neziskových organizací" v obecné rovině.

4. zadání přepracování a zpracování nových zřizovacích listin příspěvkových organizací, jichž je Město Litoměřice zřizovatelem, společnosti AD auditoři a daňoví poradci a.s. Hradec Králové.

5. účetní uzávěrky a předložené výsledky hospodaření PO v roce 2000, návrh převodů ze zlepšeného HV do fondu PO dle přílohy s případným zvýšením fondu odměn dle původně platné vyhlášky 205/1991 Sb. na úkor reservního fondu.

6. úpravu dotací na r. 2001 příspěvkovým organizacím dle předloženého návrhu.

7. aby platy zaměstnanců příspěvkové organizaci MěN v Litoměřicích byly usměrňovány podle § 5, odst.1, písm. b) nařízení vlády č. 447/2000 Sb., tj. podílem mimotarifních složek platu.

8. návrh smlouvy o dílo mezi Městem Litoměřice a firmou Živnůstka Jan, Litoměřice na provádění servisu výtahů v období od 1.3. 2001 do 31.12. 2001.Podmínkou smlouvy je nepřekročit limit zakázky 499.000,- Kč.

9. formu prodeje bytů veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu. Otevírání obálek proběhne 19.3. 2001 v zasedací síni MěÚ v Pekařské ul.. 
Nabízené byty k prodeji:
· v ul.Dobrovského 235/27 - byt č.14, o vel. 2+1 
- vyvolávací cena dle znaleckého posudku 161.670,- Kč 
- byt č. 21, o vel. 2+1 
- vyvolávací cena dle znaleckého posudku 190.430,-Kč
· v ul. Družstevní 37/18 - byt č. 31 o vel. 4+1 
- vyvolávací cena dle znaleckého posudku 151.960,- Kč

II. neschválila:

1. zřízení přístupové cesty z ul. Družstevní k zadnímu traktu ul. Mrázova a to vzhledem k tomu, že se nezměnily podmínky a nedošlo k dohodě mezi spornými stranami.

2. přidělení bytu č. 11, 2+1 v ul. Karla IV. 2174/6 v Litoměřicích panu Stiborovi Františku jako služební byt s dispozičním právem Státního zastupitelství Litoměřice.

3. výměnu bytů mezi žadateli p. Petrem Šedem, bytem E. Krásnohorské 2015/7, Litoměřice a pí Strakovou Luisou, bytem Bělocerkevská 474/15 A, 
Praha 10.

4. návrh seznamu oslovených firem a složení výběr. komise na koupi osobního automobilu pro obnovení vozového parku MěÚ.
Oslovené firmy: Autostar Velimex s.r.o. Česká Lípa
Gerhard Horejsek v.o.s. Litoměřice
Auto Elán s.r.o. Teplice
Složení komise: p. Antonín Terber, p. Josef Betlam, p. Václav Knotek,pí Jana Smejkalová, ing. Milan Melcher, 
náhradník ing. Čeněk Paroulek, sekretář Jiří Lepšík

III. rozhodla:

1. o přídělu městských soc. bytů níže uvedeným žadatelům:
Paní Voldánové Petře, bytem Palachova 27....byt 1+2, Revoluční 8 
Paní Petrovičové Ivetě, bytem Pokratická ul. 87….byt 1+2, Revoluční 4
Paní Dunkové Heleně, bytem v DMD Liškova 43..byt 1+1, Dukelská 10.

IV. jmenovala:

1. ing. Margitu Kadeřábkovou členem výběrové komise pro prodej bytů v ul. Dobrovského 235/27 (byt č. 14 a č. 21) a v ul. Družstevní 37/18 (byt č. 31), které budou dne 19.3. 2001 nabízené k prodeji formou obálkové metody.

V. bere na vědomí:

1. petici podnikatelských subjektů proti rozhodnutí SÚ týkající se umístění reklamních, propagačních, informačních a firemních zařízeních na kulturní památky a objekty v městské památkové rezervaci a konstatuje, že tato záležitost není v její kompetenci.

VI. trvá:

1. na stanovisku MR ze dne 14.3. 1996 týkající se zřízení příjezdové cesty z ul. Družstevní k zadnímu traktu ul. Mrázova.

p. A. Terber ing. M. Kadeřábková
zástupci starosty

p. Jiří Landa
starosta

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu