Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

3 zasedání rady 7.2.2002

U S N E S E N Í

ze 3. jednání Rady města Litoměřic, které se konalo dne 7. února  2002 od 13,40 hod.

v kanceláři starosty města Litoměřice

Přítomno  6 členů rady města.

Rada města projednala a

I.          schvaluje:

1.         zábor veřejného prostranství firmě Diana Mrázek – Eko, s.r.o., Kolín s podmínkou souhlasu majitele grilovaných kuřat (firma ČS Holding) v ul. Na Valech – vedle prodeje grilovaných kuřat

2.         předložený ceník prodeje zvěřiny, zástřelného, dřevní hmoty, ubytování a zápůjčného s platností od 1. 3. 2002 /viz. příloha orig. zápisu/

3.         poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení manželům Lence a Petrovi Donefovým ve  výši 200.000,- Kč na dobu  5-ti let s úrokem 5% p.a.

4.         text přiloženého dopisu, nemá námitky proti provozování Školní jídelny v Sovově ul. čp. 2, Litoměřice, kterou provozuje Gymnázium, SOŠ a SOU  o.p.s., Litoměřice  (žádá Mgr. L. Šrejbr).

Text přílohou orig. zápisu.

     

5.         odstranění dočasné stavby na parcele č. 1527/14 a č. 1527/12 v areálu zimního stadionu

6.         ředitelce MKZ Litoměřice Mgr. Veronice Rybové používat služební vozidlo MKZ Škoda Octavia  SPZ  1U0 3919 pro soukromé účely na základě smlouvy o pronájmu služebního vozidla

ve smyslu § 6, odst. 6, zákona č. 586/92 Sb.

7.         užití městského znaku v „Atlasu měst libereckého a ústeckého kraje“ pro kartografické nakladatelství P.F. art, spol. s r.o., Brno

8.         jako formu příspěvku Města Litoměřice užití finančních prostředků ( 8.150,- Kč ) utržených v roce 2001 prodejem publikací „Malíři Litoměřicka“ svazky č. 1 – 6 v Okresním vlastivědném muzeu Litoměřice (OVM). Tyto finanční prostředky budou použity na rámy a rámování obrazů v OVM Litoměřice

         

9.         pro Městskou nemocnici v Litoměřicích možnost usměrňování prostředků na platy v roce 2002 podle Sb. č. 447/2000, § 5  odstavce 1, písmena b – podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům stanoveným pro zajištění přípustného objemu prostředků na platy (odstavec 4 a 5).

Finanční krytí bude zajištěno v rámci finančního plánu městské nemocnice.

II.         bere na vědomi:

1.         informaci o námitce dle § 53 a dále, Zákona č. 199/1994 Sb., která došla dne 6.2.2002

od firmy BREMA s.r.o. Praha 7 proti výsledku výběrového řízení na plnění veřejné zakázky „Strojovna chlazení – zimní stadion“ a souhlasí s tím, aby zadavatel výše uvedené námitce nevyhověl, neboť ji RM považuje za neoprávněnou a výběrem vítězné firmy nebyl porušen zákon (kopie písemné odpovědi viz příloha orig. zápisu).

III.        stojí:

1.         za skutečnostmi uvedenými v dopise, kterým ing. Brunclíková odpovídá na stížnost p.Jahody, Liškova 13, Litoměřice ze dne 21.1.2002 na nevyřízení petice ze dne 3.3.2000 (nebyla opravena komunikace u zadního traktu domu v Šafaříkově ul. - u garáže p. Jahody)

2.         za skutečnostmi uvedenými v dopise, kterým ing. Brunclíková odpovídá na stížnost p.Jahody, Liškova 13, Litoměřice ze dne 21.1.2002 na nevyřízení petice ze dne 30.8.2000 (stížnost především na hluk, prašnost, nepořádek, čištění ulic). V příloze orig. zápisu jsou odpovědi všech odborů, kterých se stížnost týká. RM dospěla k přesvědčení, že odpověď na původní petici byla úplná.

                         

IV.        přijala informaci:

1.         o pohledávkách na nájemném k 31.1.2002 a o počtu žalob (43 ) podaných na nájemníky obecních bytů ke dni 31.12.2001

           

V.         ukládá:

1.         po projednání problematiky potřeby administrativních prostorů pro potřeby Města Litoměřice v souvislosti s probíhající II. etapou reformy veřejné správy, starostovi města požádat krajskou dislokační komisi o přidělení části budovy Okresního úřadu Litoměřice dle dosud známých předpokladů potřeby

VI.        rozhodla:

1.         o podání žádosti na Okresní úřad Litoměřice o přidělení čísla dopravního úřadu, aby Město Litoměřice získalo statut MHD

Jiří Landa

starosta

 

Antonín Terber

ověřovatel


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu