Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

3. výpis usnesení Rady města Litoměřice - 16.11.2022

USNESENÍ
V Ý P I S
ze 3. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 16. 11. 2022
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

usnesení č. 21/03/2022
Schválení odvolání členů představenstva a dozorčí rady společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. a jmenování nových členů, schválení změny názvu společnosti
Rada města Litoměřice při výkonu funkce jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688, činí následující rozhodnutí:
a) Rada města Litoměřice odvolává pana Mgr. Ladislava Chlupáče, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, z funkce předsedy a člena představenstva společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688.
b) Rada města Litoměřice odvolává pana MUDr. Petra Pinku, nar.xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxLitoměřice, z funkce člena představenstva společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688.
c) Rada města Litoměřice ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti valné hromady Rozhodnutí o výše uvedeném usnesení.

 

usnesení č. 22/03/2022
Schválení odvolání členů představenstva a dozorčí rady společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. a jmenování nových členů, schválení změny názvu společnosti
RM při výkonu funkce jediného akcionáře v působnosti společníka obchodní společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688, činí následující rozhodnutí:
a) Rada města Litoměřice odvolává pana Mgr. Karla Krejzu, nar.xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, z funkce člena představenstva společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688.
b) Rada města Litoměřice ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti valné hromady Rozhodnutí o výše uvedeném usnesení.

 

usnesení č. 23/03/2022
Schválení odvolání členů představenstva a dozorčí rady společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. a jmenování nových členů, schválení změny názvu společnosti
RM při výkonu funkce jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688, činí následující rozhodnutí:
a) Rada města Litoměřice volí pana Ing. Radka Löwyho, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, do funkce člena představenstva společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688.
b) Rada města Litoměřice volí pana Mgr. Petra Panaše, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, do funkce člena představenstva společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688.
c) Rada města Litoměřice ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti valné hromady Rozhodnutí o výše uvedeném usnesení.

 

usnesení č. 24/03/2022
Schválení odvolání členů představenstva a dozorčí rady společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. a jmenování nových členů, schválení změny názvu společnosti
RM při výkonu funkce jediného akcionáře v působnosti společníka obchodní společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688, činí následující rozhodnutí:
a) Rada města Litoměřice volí pana Vladislava Lišku, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, do funkce člena představenstva společnosti 1.Geotermální Litoměřice a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688.
b) Rada města Litoměřice ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti jediného akcionáře Rozhodnutí o výše uvedeném usnesení.

 

usnesení č. 25/03/2022
Schválení odvolání členů představenstva a dozorčí rady společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. a jmenování nových členů, schválení změny názvu společnosti
Rada města Litoměřice při výkonu funkce jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688, činí následující rozhodnutí:
a) Rada města Litoměřice odvolává pana Jaroslava Růžičku, nar. xxxxxxxxxx bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, z funkce člena dozorčí rady společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688.
b) Rada města Litoměřice odvolává pana Bc. Petra Prchala, nar. xxxxxxxxxxxxxbytem Žalhostice xxxxxxxx, PSČ 411 01, z funkce člena dozorčí rady společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688.
c) Rada města Litoměřice odvolává pana Romana Kozáka, nar. xxxxxxxxxxxxbytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, z funkce člena dozorčí rady společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688.
d) Rada města Litoměřice ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti valné hromady Rozhodnutí o výše uvedeném usnesení.

 

usnesení č. 26/03/2022
Schválení odvolání členů představenstva a dozorčí rady společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. a jmenování nových členů, schválení změny názvu společnosti
Rada města Litoměřice při výkonu funkce jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688, činí následující rozhodnutí:
a) Rada města Litoměřice volí pana Ing. Lukáše Korbela, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, do funkce člena dozorčí rady společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688.
b) Rada města Litoměřice volí pana Jana Dostala, nar. xxxxxxxxx bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, do funkce člena dozorčí rady společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688.
c) Rada města Litoměřice volí pana Ing. Bc. Dominika Hanka, nar. xxxxxxxxxxx bytem xxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, do funkce člena dozorčí rady společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688.
d) Rada města Litoměřice ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti valné hromady Rozhodnutí o výše uvedeném usnesení.

 

usnesení č. 27/03/2022
Schválení odvolání členů představenstva a dozorčí rady společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. a jmenování nových členů, schválení změny názvu společnosti
RM při při výkonu funkce jediného akcionáře v působnosti společníka obchodní společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688, činí následující rozhodnutí:
a) Rada města Litoměřice volí paní PhDr. Lenku Simerskou, nar. xxxxxxxxxx bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx412 01 Litoměřice, do funkce členky dozorčí rady společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688.
b) Rada města Litoměřice volí paní Ing. Alenu Janošíkovou, nar. xxxxxxxxxx bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, do funkce členky dozorčí rady společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688.
c) Rada města Litoměřice ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti jediného akcionáře Rozhodnutí o výše uvedeném usnesení.

 

usnesení č. 28/03/2022
Schválení odvolání členů představenstva a dozorčí rady společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. a jmenování nových členů, schválení změny názvu společnosti
Rada města Litoměřice při výkonu funkce jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688, činí následující rozhodnutí:
a) Rada města Litoměřice schvaluje změnu názvu společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. na nový název: ENLITOS a.s.
b) Rada města Litoměřice pověřuje starostu města Ing. Radka Löwyho k podpisu notářského zápisu.

 

usnesení č. 29/03/2022
Poskytnutí dotace - Pavel Hajduch - ME v breakingu
RM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 3.000 Kč panu Pxxxx Hxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx1993, trvale bytem Velké Žernosekyxxxx, 412 01 Litoměřice pro účast na ME v breakingu, které se konalo ve dnech 5. - 6. 11. 2022 v Manchesteru, Anglie, tato dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP,
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/240/2022 mezi Pxxxxx Hxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx1993, trvale bytem Velké Žernosekyxxxx, 412 01 Litoměřice a městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 30/03/2022
Užití prostor konferenčního sálu Hradu Litoměřice - KŘ policie ÚK
RM schvaluje užití ceníku MKZ v Litoměřicích v úrovni minimálních přímých nákladů na zabezpečení akce, a to v případě konání slavnostního ceremoniálu při příležitosti 10. výročí vzniku Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, která se bude konat v prostorách konferenčního sálu a předsálí Hradu Litoměřice dne 6. 12. 2022.

 

usnesení č. 31/03/2022
Rozpočtové opatření - odbor ŠKSaPP
Rada města schvaluje rozpočtová opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 32/03/2022
Veřejnosprávní kontrola Základní umělecké školy Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Základní umělecká škola Litoměřice, se sídlem Masarykova 46, 412 01 Litoměřice,
IČO: 467 73 610 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 33/03/2022
Veřejnosprávní kontrola PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2021 u Příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice, IČO: 709 23 477 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 34/03/2022
Veřejnosprávní kontrola PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2021 u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice IČO: 467 73 363 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 35/03/2022
Souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace - předzahrádka celoročně
RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace pro pana Rxxxxx Pxxxxxxxx bytem xxxxxxxxxxx, Litoměřice, IČO: xxxxxxxxxx za účelem umístění předzahrádky na Mírovém náměstí před čp. 150 v Litoměřicích a to celoročně. Souhlas je udělen za dodržení podmínky minimálně 1,5 m volného průchodu a dále je souhlas udělen od 6,00 hod. v pracovní dny a od 8,00 hod. sobota, neděle a státem uznané svátky vždy do 22,00 hod. každého dne. Mimo tuto dobu není souhlas se zvláštním užíváním komunikace udělen, vyjma umístění zařízení samotné předzahrádky, kdy předzahrádka musí být zabezpečena tak, aby nebyla volně přístupná a byla pro návštěvníky provozovny uzavřena (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 36/03/2022
Souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace - předzahrádka celoročně - Settee, s.r.o.
RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace pro spol. Settee, s.r.o., Na Valech 370/50, Litoměřice, IČO: 254 57 136 za účelem umístění předzahrádky na Mírovém náměstí před čp. 13/21 v Litoměřicích a to celoročně. Souhlas je udělen za dodržení podmínky minimálně 1,5 m volného průchodu a dále je souhlas udělen od 6,00 hod. v pracovní dny a od 8,00 hod. sobota, neděle a státem uznané svátky vždy do 22,00 hod. každého dne. Mimo tuto dobu není souhlas se zvláštním užíváním komunikace udělen, vyjma umístění zařízení samotné předzahrádky, kdy předzahrádka musí být zabezpečena tak, aby nebyla volně přístupná a byla pro návštěvníky provozovny uzavřena (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 37/03/2022
Souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace - předzahrádka celoročně - Gelatoleonardo, s.r.o.
RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace pro spol. Gelatoleonardo, s.r.o., Odboje 1768/55, Litoměřice, IČO: 096 27 782 za účelem umístění předzahrádky na Mírovém náměstí před čp. 154 v Litoměřicích a to celoročně. Souhlas je udělen za dodržení podmínky minimálně 1,5 m volného průchodu a dále je souhlas udělen od 6,00 hod. v pracovní dny a od 8,00hod. sobota, neděle a státem uznané svátky vždy do 22,00 hod. každého dne. Mimo tuto dobu není souhlas se zvláštním užíváním komunikace udělen, vyjma umístění zařízení samotné předzahrádky, kdy předzahrádka musí být zabezpečena tak, aby nebyla volně přístupná a byla pro návštěvníky provozovny uzavřena (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 38/03/2022
VZ/032/2022 s názvem „Litoměřice, Jarní, Trnková - prodloužení ulice“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/032/2022 s názvem „Litoměřice, Jarní, Trnková - prodloužení ulice“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem SMOLA STAVBY s.r.o., sídlem Březová 652, 412 01 Litoměřice, IČO: 28731492 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 39/03/2022
VZ/001/2022 s názvem „Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití“ - schválení uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití“ s dodavatelem I S T A R , společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.), sídlem Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 41327331 (viz příloha orig. zápisu)

 

usnesení č. 40/03/2022
Spolufinancování zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2023
RM doporučuje ZM spolufinancovat zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2023 v Litoměřicích poskytnutím dotace ve výši 800.000,-Kč Ústeckému kraji a přijmout příslušné rozpočtové opaření.

 

usnesení č. 41/03/2022
Schválení termínů a časů svatebních obřadů pro rok 2023
RM schvaluje termíny a časy pro rok 2023 k provedení svatebních obřadů na Městském úřadu v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 42/03/2022
VZ/033/2022 s názvem „Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 - vybudování výtahu ve dvoře“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/033/2022 s názvem „Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 - vybudování výtahu ve dvoře“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem BUST spol. s r.o., sídlem Školská 322, 411 18 Budyně n. O., IČO: 47283173 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 43/03/2022

Přijetí neinvestiční účelové dotace JSDH Litoměřice za rok 2022
RM schvaluje
a) přijetí neinvestiční účelové dotace od Hasičského záchranného sboru ÚK Ústí n. L. pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Litoměřice za rok 2022
b) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 44/03/2022
Neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s Přípravnou fází voleb Prezidenta ČR 2023
RM schvaluje
a) přijetí neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s Přípravnou fází voleb Prezidenta ČR 2023.
b) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 45/03/2022
Schválení člena Rady Správy úložišť radioaktivních odpadů na volební období 2022 - 2026
RM schvaluje Ing. Pavla Gryndlera zástupcem města Litoměřice v Radě Správy úložišť radioaktivních odpadů na období 2022 - 2026.

 

usnesení č. 46/03/2022
Rozpočtové opatření odboru ekonomického
RM schvaluje rozpočtové opatření odboru ekonomického (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 47/03/2022
Prodloužení termínu vypořádání projektu z dotačního programu Zdravého města Litoměřice pro rok 2022
RM schvaluje
a) prodloužení realizace projektu do 30. 6. 2023 "Vnímáme všemi smysly" Asociaci turistických oddílů mládeže – TOM „Litomíci“ Litoměřice; č. odd.: 21205
b) uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy dle návrhu uvedeného v příloze (viz příloha orig. zápisu) s uvedeným příjemcem podpory z dotačního programu Zdravého města Litoměřice a MA21 pro rok 2022

 

usnesení č. 48/03/2022
Schválení Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 10/2022 "Předkládání interních inovačních námětů"
RM schvaluje Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ č. 10/2022 Předkládání interních inovačních námětů (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 49/03/2022
Zřízení služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 3718/106 v k.ú. Litoměřice (693)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 3718/106 v k.ú. Litoměřice, dle GP 5143-119/2022 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.000 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 50/03/2022
Zřízení služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 3718/92 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 455/1, 451/1 v k.ú. Pokratice (670)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 3718/92 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 455/1, 451/1 v k.ú. Pokratice, dle GP 1531,5137-96/2022 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 4.666 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 51/03/2022
Zřízení věcného břemene – služebnosti telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 3607/1, 3894/1, 3900/15 v k.ú. Litoměřice (689)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 3607/1, 3894/1, 3900/15 v k.ú. Litoměřice, podle GP 5165-372/2022, ve prospěch oprávněného spol. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, IČO: 04084063, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 34.415 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí

 

usnesení č. 52/03/2022
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2530/26 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2530/26, ostatní plocha o výměře cca 14 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce bez možnosti oplocení.
usnesení č. 53/03/2022
Rozpočtové opatření OSNMM OLH
RM schvaluje rozpočtové opatření Odboru správy nemovitého majetku města (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 54/03/2022
Nabídka pronájmu městského bytu č. 2 na Mírovém náměstí 10/2 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 2 na Mírovém náměstí 10/2 v Litoměřicích, o výměře 93,52 m2.

 

usnesení č. 55/03/2022
Nabídka pronájmu městského bytu č. 3 na Mírovém náměstí 169/38 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 3 na Mírovém náměstí 169/38 v Litoměřicích, o výměře 95,90 m2.

 

usnesení č. 56/03/2022
Přidělení bytu č. 6, Lidická 150/2, Litoměřice, na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu č. 6 v ul. Lidická 150/2 v Litoměřicích o výměře 71,88 m2 (1+1) paní Bc. Mxxxx Lxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx Litoměřice. Výše nájemného činí 85,-Kč/m2/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

usnesení č. 57/03/2022
Přidělení bytu č. 1, Mírové náměstí 19/11, Litoměřice, na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu č. 1 na Mírovém náměstí 19/11 v Litoměřicích o výměře 68,90 m2 (1+1) paní xxxxx Hxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxbytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice. Výše nájemného činí 85,-Kč/m2/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

usnesení č. 58/03/2022
Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 150, v ulici Lidická v Litoměřicích
RM neschvaluje nájemci panu Rxxxxx Pxxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx412 01 Litoměřice, prodloužení nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 195,88 m2 v budově č.p. 150, stojící na pozemku parc.č. 94/1 v k. ú. Litoměřice v ulici Lidická v Litoměřicích, na dobu určitou pěti let do 31.12.2027.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy, uzavřené s nájemcem dne 13.12.2021, jímž se prodlužuje doba nájmu na dobu určitou jednoho roku do 31.12.2023. Nájem je možné prodloužit v souladu s § 2230 občanského zákoníku; smlouva se prodlužuje vždy o 1 rok. Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají beze změn.

 

usnesení č. 59/03/2022
Změna nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 4008/15 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 129,59 m2, který se nachází na pozemku parc. č. 4008/15 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s organizací Diecézní charita Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939. Dodatkem č. 3 se upravuje doba nájmu na dobu určitou do 31.12.2025. Ostatní ujednání nájemní smlouvy ze dne 30.06.2016 zůstávají beze změn.

 

usnesení č. 60/03/2022
Jmenování předsedů, členů a sekretářů komisí při RM na volební období 2022-2026
RM jmenuje předsedy, členy a sekretáře komisí při RM na volební období 2022-2026 (viz příloha orig. zápisu).


Ing. Radek Löwy
starosta města

 

Mgr. Jiří Adámek
2.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne 21.11.2022

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu