Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

3. usnesení z mimoř.jednání Rady města Litoměřic - 25.11.2010

 

USNESENÍ

3. mimořádného jednání Rady města Litoměřic konaného dne 25.11.2010

od 10 hod. v kanceláři starosty

Přítomno 7 členů RM

 

R a d a  m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  3.  j e d n á n í 

projednala pod usnesením č:

56/3/2010

Schválení 5. dodatku ke smlouvě s Konstruktiva Konsit a.s., Praha 6 na akci „Svatostánek českého vinařství“

RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě mezi Městem Litoměřice a firmou Konstruktiva Konsit, a.s., Půlkruhová 20, Praha 6 na akci „Svatostánek českého vinařství“ (viz příloha orig. zápisu).           

57/3/2010

Volba členů dozorčí rady Městské nemocnice

RM bere na vědomí rezignacičlenů dozorčí rady Městské nemocnice Jiřího Landy a MUDr.Petra Jilicha a jmenuje členy Jana Szánta a MUDr. Hassana Meziana.

58/3/2010

Rezignace na členství v řídícím výboru GTE

RM bere na vědomí rezignaci MUDr.Hassana Meziana na členství v řídícím výboru GTE ke dni 25.11.2010.

59/3/2010

Písemný souhlas s přijetím účelově určených peněžitých a věcných darů pro Městskou nemocnici v Litoměřicích

a)       RM ruší pověření Jiřího Landy (usn. RM VII/1. ze dne 17.12.2009) k písemnému souhlasu s přijetím účelově určených peněžitých a věcných darů pro Městskou nemocnici v Litoměřicích.

b)       RM pověřuje místostarostu Jana Szánta vydávat za zřizovatele Město Litoměřice předchozí písemný souhlas s příjetím účelově určených peněžitých a věcných darů pro Městskou nemocnici v Litoměřicích.

 Mgr. Karel Krejza                                                                                            Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                                             starosta města

Zapsala: Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu