Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

27. zasedání rady 12. prosince 2000

USNESENÍ
z 27. jednání (RM) Rady města Litoměřic, které se konalo dne 12.12. 2000 od 13,35 hod. v kanceláři starosty města


Přítomno: 7 členů rady města

Rada města projednala a:


I. schválila:

1) návrh vybudování madla u vstupu do Domu kultury v Litoměřicích ze zůstatku na rekonstrukci kina Máj.

2) Dodatek č. 2 k 6. MŠ, Baarova 2, Litoměřice dle předloženého návrhu.
(Dodatek viz orig. tohoto zápisu)

3) žadateli Miroslavovi Slavíkovi, bytem Štursova 21, Litoměřice, půjčku z "Fondu bydlení" na opravu jeho rodinného řadového domku ve výši 77.000,- Kč a to na podkladě splněných podmínek výběrového řízení.

4) navýšení nepeněžního plnění nájmu za výstaviště společnosti Výstavy, spol. s r.o., Litoměřice o stavební úpravy v pavilonu B o 123.000,-Kč.

5) Program na zasedání ZM dne 21.12.2000

 1. Zahájení, jmenování pracovního předsednictva, volba návrhové komise
 2. Prodej nemovitostí :
  a) prodej pozemku p.č. 92/3 o výměře 113 m2 v k.ú. Litoměřice žadatel : Liegertová Dana, Liškova 59
  b) prodej pozemku p.č. 17/1 o výměře 237 m2 a p.č. 17/2 o výměře 315 m2 v k.ú. Pokratice zájemci : Čobanjanovi, Družstevní 7 a Bezděková Tereza, Šeříkova 15
  c) prodej pozemku p.č. 1240/28 o výměře 92 m2 v k.ú. Litoměřice žadateli Sýkorovi Zdenku, Jarošova 7
  d) prodej pozemku p.č. 2884/3 o výměře 182 m2 v k.ú. Litoměřice žadatel : ing. Kopecký Miroslav, Alšova 6
  e) prodej pozemku p.č. 95/5 o výměře 36 m2 v k.ú. Litoměřice žadatel : Gurela Miloš, Michalovická 12
 3. Záměry prodeje nemovitostí :
  a) prodej pozemku p.č. 5369/2 o výměře 1 320 m2 a p.č. 5333 o výměře 965 m2 v k.ú. Litoměřice
  b) prodej pozemku p.č. 681/30 o výměře 14 m2 v k.ú. Litoměřice
  c) prodej pozemku p.č. 1313/38 o výměře 66 m2 v k.ú. Litoměřice ing. Bezděka
 4. Bytové družstvo Pokratice starosta
 5. Dopravní zbožové centrum starosta
 6. Informace
 7. Interpelace
 8. Diskuze
 9. Závěr

II. neschválila:

1) návrh ing. Kadeřábkové, aby správní odbor vypracoval návrh vnitřního předpisu definující etický kodex zaměstnance městského úřadu.

2) návrh smlouvy o sdružení Města Litoměřice a Bytovým družstvem Pokratice z důvodů vysokého rizika, které není možno ošetřit v návrhu smlouvy.


III. bere na vědomí:

1) informaci o použití již uvolněné finanční částky 95.000,- Kč z fondu rezerv MKZ na opravu střechy - terasy Domu kultury (usnesení pod bodem č. I./4 z 8. jednání ZM 16.3. 2000). Výše uvedená částka bude využita v první polovině roku 2001.


IV. doporučuje:

1) ZM (zastupitelstvu města) revokovat své usnesení ze 2. zasedání ZM pod bodem č. III./1,2 ze dne 9.3. 2000 týkající se sdružení Města Litoměřice a Bytového podniku Pokratice. Toto doporučuje s ohledem k bodu tohoto usnesení č. II./2.


V. ukládá:

1) starostovi převzít za přítomnosti vedoucího ekon. odboru klíče od trezoru, nacházejícího se v nově zakoupené budově ČNISu a prozatím uložit do bezpečnostní schránky v bankovním ústavu KB v Litoměřicích.


p. A. Terber a ing. Kadeřábková
zástupci starosty

p. Jiří Landa
starosta

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu