Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

26. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 13.12.2021

USNESENÍ
V Ý P I S
z 26. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 13.12.2021
od 13:00 hodin v kanceláři starosty městausnesení č. 600/26/2021
Schválení uzavření dodatku č. 2 - REKLAMA STOFI.CZ, s.r.o.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o přenechání částí sloupů veřejného osvětlení do nájmu za účelem zřízení reklamní plochy se spol. REKLAMA STOFI.CZ, s.r.o., se sídlem Přemyslovců 617/8, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 287 38 845, za podmínky navýšení ceny o inflaci (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 601/26/2021
VZ/001/2022 s názvem „Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití“ - schválení zadání VZ a komise
RM schvaluje způsob zadání zakázky a složení komise pro provádění úkonů v rámci zadávacího řízení, jejíž činnost bude spočívat v otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku ev. č. VZ/001/2022 s názvem „Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití“ (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 602/26/2021
Rozpočet 2021, 2022 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2023-2024 Centra pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO
a) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2023–2024 příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM schvaluje rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 603/26/2021
Plán prevence kriminality města Litoměřice na období 2022 - 2026
RM schvaluje Plán prevence kriminality města Litoměřice na období 2022 - 2026 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 604/26/2021
Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2022
RM schvaluje podmínky pro Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2022 a ukládá odboru ŠKSaPP jeho vyhlášení - Program podpory přílohou orig. zápisu.

 

usnesení č. 605/26/2021
Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2022
RM schvaluje stanovení podmínek Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2022 (viz příloha orig. zápisu) a ukládá odboru ŠKSaPP jeho vyhlášení.

 

usnesení č. 606/26/2021
Program podpory "Sport pro zdraví/sport pro všechny" na rok 2022
RM schvaluje stanovení podmínek Programu podpory "Sport pro zdraví/sport pro všechny" na rok 2022 (viz. příloha orig. zápisu) a ukládá odboru ŠKSaPP jeho vyhlášení.

 

usnesení č. 607/26/2021
Program podpory v oblasti volného času dětí na rok 2022
RM schvaluje stanovení podmínek dotačního Programu podpory v oblasti volného času dětí na rok 2022 (viz příloha orig. zápisu) a ukládá odboru ŠKSaPP jejich vyhlášení.

 

usnesení č. 608/26/2021
Program podpory - reklamy a označování provozoven na rok 2022
RM schvaluje podmínky Programu podpory reklamy a označování provozoven na území Městské památkové rezervace Litoměřice, jejího ochranného pásma a na nemovitých kulturních památkách na rok 2022 (viz. příloha orig. zápisu) a ukládá odboru ŠKSaPP jeho vyhlášení.

 

usnesení č. 609/26/2021
Příspěvek na lyžařský výcvik žáků 7. ročníků základních škol
RM schvaluje finanční příspěvek na lyžařský výcvik žáků 7. ročníků základních škol pro školní rok 2021/2022 ve výši 1 500 Kč na žáka s trvalým pobytem v Litoměřicích, navštěvujícího základní školu zřízenou městem Litoměřice.

 

usnesení č. 610/26/2021
Rozpočet 2021, 2022 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2023 – 2024 - příspěvkové organizace zřízené městem Litoměřice
a) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, se sídlem U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2023 – 2024 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, se sídlem U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, se sídlem U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2023 – 2024 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (viz příloha orig. zápisu).

c) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, se sídlem Ladova 5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2023 – 2024 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, se sídlem Ladova 5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, se sídlem Ladova 5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 (viz příloha orig. zápisu).

d) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2023 – 2024 příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu).

e) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice, IČO: 70923477 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2023 – 2024 příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice, IČO: 70923477 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice, IČO: 70923477 (viz příloha orig. zápisu).

f) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2023 – 2024 příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

g) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2023 – 2024 příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 (viz příloha orig. zápisu).

h) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2023 – 2024 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu).

i) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2023 – 2024 příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 (viz příloha orig. zápisu).

j) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, se sídlem Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2023 – 2024 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, se sídlem Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, se sídlem Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 (viz příloha orig. zápisu).

k) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2023 – 2024 příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 (viz příloha orig. zápisu).

l) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2023 – 2024 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).

m) RM bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2023 – 2024 příspěvkové organizace Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 611/26/2021
Aktualizace odpisového plánu, čerpání fondů a pořízení a oprav majetku v roce 2021 – PO MKZ v Litoměřicích
RM schvaluje změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů, změnu plánu pořízení a oprav majetku a změnu odpisového plánu na rok 2021 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 41201 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 612/26/2021
Aktualizace odpisového plánu, čerpání fondů a pořízení a oprav majetku v roce 2021 – PO MSZ v Litoměřicích
a) RM schvaluje změnu plánu pořízení a oprav majetku na rok 2021, změnu plánu tvorby a čerpání fondů PO na rok 2021 a změnu odpisového plánu na rok 2021 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, IČO: 709 23 477, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)
c) RM bere na vědomí změnu finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2021 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, IČO: 709 23 477, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 613/26/2021
Šablony III. výzva č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020620 MŠMT - ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
RM bere na vědomí uzavření dohody o provedení práce mezi Základní školou Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 a ředitelem školy Mgr. Františkem Kindermannem na administrování a koordinaci projektu "Podpora vzdělávání na Základní škole Litoměřice, Na Valech 53", Šablony III v rámci výzvy č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020620 vyhlášené MŠMT ČR, a to podobu realizace projektu.

 

usnesení č. 614/26/2021
Nájemní smlouva k areálu výstaviště „Zahrada Čech“ - dodatek č. 1
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu výstaviště „Zahrada Čech“ s Městskými kulturními zařízeními v Litoměřicích, příspěvkovou organizací, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141, a to s účinností od 1.1.2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 615/26/2021
Poskytnutí dotace TJ Sokol Pokratice-Litoměřice z.s. - fotbalový kemp
RM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000 Kč spolku TJ Sokol Pokratice – Litoměřice z.s., Pokratická 80/44, 412 01 Litoměřice, IČO: 005 24 280 na pořádání fotbalového kempu mládeže, který se konal ve dnech 15. - 18. 7. 2021
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/192/2021 mezi TJ Sokol Pokratice – Litoměřice z.s., Pokratická 80/44, 412 01 Litoměřice, IČO: 005 24 280 a Městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 616/26/2021
Udělení odměn ředitelům ZŠ za IV. čtvrtletí roku 2021
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Františku Kindermannovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 617/26/2021
Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za IV. čtvrtletí roku 2021
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli CŠJ – Martinu Mudrovi, ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 618/26/2021
Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných městem Litoměřice – mimoškolská zařízení – IV. čtvrtletí 2021
RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Ing. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Ing. Martině Vondrákové– Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení, Bc. Michaele Mokré - Městská kulturní zařízení v Litoměřicích a Ing. Ivu Elmanovi – Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 619/26/2021
Revokace usnesení - ZUŠ Litoměřice
a) RM revokuje své usnesení č. 172/6/2020 b) ze dne 30. 3. 2020 a schvaluje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola v Litoměřicích, Masarykova 46, Litoměřice, IČ 46773410 převod výsledku hospodaření za rok 2019 ve výši 24.137,16 Kč do rezervního fondu organizace a aktualizovaný odpisový plán pro rok 2020 (viz příloha orig. zápisu),
b) RM revokuje své usnesení č. 206/9/2021 b) ze dne 26. 4. 2021 a RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2020 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, sídlo Litoměřice předměstí, Masarykova 621/46, IČO 46773410 do rezervního fondu ve výši 49.539, 50 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 620/26/2021
Dotace / účelově určené finanční podpory - MKZ - 2021
RM uděluje souhlas Městským kulturním zařízením v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141 s přijetím dotací a účelově určených finančních podpor v průběhu roku 2021 (seznam viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 621/26/2021
Změna čerpání rezervního fondu – Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2
RM schvaluje změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů v roce 2021 PO Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem B. Němcové 2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 (viz příloha orig. zápisu).
RM bere na vědomí změnu finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2021 PO Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem B. Němcové 2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 622/26/2021
1. Geotermální Litoměřice, a.s. - oček. plnění rozpočtu 2021, návrh rozpočtu 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 – 2024
RM rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti 1. Geotermální Litoměřice, a.s., se sídlem se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 248 40 688 a přijímá toto rozhodnutí / schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:
a) RM bere na vědomí očekávanou skutečnost plnění rozpočtu společnosti roku 2021 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje rozpočet společnosti na rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu společnosti na období 2023–2024 (viz. příloha orig. zápisu).
d) RM ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti valné hromady Rozhodnutí jediného akcionáře 1. Geotermální Litoměřice, a.s. o výše uvedených usneseních.

 

usnesení č. 623/26/2021
Upravený rozpočet 2021, návrh rozpočtu 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2024 – Technické služby města Litoměřice
a) RM bere na vědomí schválený rozpočet pro rok 2021 a upravený rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace, Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)
b) RM schvaluje rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace, Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)
c) RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2024 příspěvkové organizace, Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)

 

usnesení č. 624/26/2021
Vypořádání technického zhodnocení po ukončení nájemní smlouvy s PO TSM a odvod z fondu investic PO TSM
a) RM schvaluje vypořádání technické zhodnocení při ukončení nájemní smlouvy ze dne 6.3. 2003 ve znění pozdějších dodatků k datu 31.7. 2021 mezi městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČO: 00263958 a příspěvkovou organizací Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace, Technická 2335/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 00080128, daňovým postupem dle § 23 odst. 6b) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů – tj. náhrada bude stanovena ve výši zůstatkové ceny při rovnoměrném odepisování podle zákona o daních z příjmů – ve výši 988 tis. Kč + DPH, tj. ve výši 1 197 tis. Kč.
b) RM ukládá příspěvkové organizací Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace, Technická 2335/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 00080128, v souladu s §28 odst. 9 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod z fondu investic ve výši 1 197 tis. Kč do rozpočtu města.
c) RM schvaluje rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu)

 

usnesení č. 625/26/2021
PO TSM - navýšení příspěvku na provoz, odvod z fondu investic PO TSM
a) RM schvaluje navýšení příspěvku na provoz o částku 500 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace, Technická 2335/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 00080128.
b) RM ukládá příspěvkové organizací Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace, Technická 2335/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 00080128, v souladu s §28 odst. 9 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod z fondu investic ve výši 500 tis. Kč do rozpočtu města.
c) RM schvaluje rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu)

 

usnesení č. 626/26/2021
PO TSM - Aktualizace plánu nákladů a výnosů, čerpání fondů, odpisového plánu a plánu pořízení a oprav majetku v roce 2021
a) RM bere na vědomí plán nákladů a výnosů TSM Litoměřice IČO: 080128, Technická 2335/1, na rok 2021.
b) RM schvaluje odpisový plán TSM Litoměřice IČO: 080128, Technická 2335/1, na rok 2021.
c) RM schvaluje plán stavu a čerpání fondů TSM Litoměřice IČO: 080128, Technická 2335/1 na rok 2021.
d) RM schvaluje plán investic TSM Litoměřice IČO: 080128, Technická 2335/1, na rok 2021.

 

usnesení č. 627/26/2021
VZ/029/2021 s názvem “Litoměřice, park Václava Havla – rekonstrukce veřejného osvětlení“ - schválení výjimky
a) RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku ev. č. VZ/029/2021 s názvem „Litoměřice, park Václava Havla – rekonstrukce veřejného osvětlení“ zadat přímým oslovením dodavatele ElektroSever spol. s.r.o., sídlem Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 04797426;
b) RM schvaluje uzavření smlouvy s dodavatelem ElektroSever spol. s.r.o., sídlem Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 04797426 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 628/26/2021
Úprava ceny svozu směsného komunálního odpadu na rok 2022
RM schvaluje dodatek č.13 ke smlouvě o nakládání s komunálním a jemu podobným odpadem č.50/98 uzavřené dne 18.12.1997 mezi Městem Litoměřice a společností FCC BEC, s.r.o., Prosmycká 2/č.p.88, Lovosice 410 02, IČO: 61054259, DIČ: CZ61054259. (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 629/26/2021
Akční plán zlepšování kvality ovzduší města Litoměřice 2020+ (AP ZKO)
RM schvaluje Akční plán zlepšování kvality ovzduší města Litoměřice 2020+ (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 630/26/2021
Pronájem pozemku parc. č. 4025/31 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc. č.4025/31, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 552 m2 v k.ú. Litoměřice společnosti VÝSTAVY, spol. s r.o., Předměstí, Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 60280301 za účelem umístění stávající stavby bez č.p. Smlouva o pronájmu pozemku bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. Výše měsíčního nájmu je 5.000 Kč bez DPH (tj. 60.000 Kč bez DPH za rok) v případě užití předmětu nájmu jako skladové či administrativní prostory. Pokud budou tyto prostory užívány k totožnému účelu či činnosti (zejména výstavní, prodejní a reklamní akce), ke kterým užívá prostory areálu výstaviště Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace Města Litoměřice, bude výše měsíčního nájmu 50.000 Kč bez DPH za každý započatý měsíc, ve kterém bude tato shodná či obdobná činnost provozována.

 

usnesení č. 631/26/2021
Pronájem pozemku parc. č. 4030/3 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc. č.4030/3, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 222 m2 v k.ú. Litoměřice společnosti VITALMAX CZECH s.r.o., Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha, IČO: 01441566 za účelem umístění stávající stavby č.p. 2346. Smlouva o pronájmu pozemku bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. Výše ročního nájmu je 15.000 Kč bez DPH.

 

usnesení č. 632/26/2021
Vypůjčení části pozemku parc. č. 2560/1 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje vypůjčení části pozemku parc. č. 2560/1, druh pozemku ostatní plocha o výměře cca 13 m2 v k.ú. Litoměřice společnosti DE – VOZ s.r.o., Hrušovany 17, 411 45 Polepy, IČO: 25453327 za účelem změny vnitřního uspořádání provozovny (z důvodu snížení hlukové zátěže v dané lokalitě) na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

 

usnesení č. 633/26/2021
Adresný záměr pronájmu části bývalého areálu TSM v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje adresný záměr pronájmu pozemků parc. č. 4724/2, ostatní plocha o výměře 6 293 m2, parc. č. 4724/4, ostatní plocha o výměře 7 204 m2, parc. č. 4724/5, ostatní plocha o výměře 26 m2, parc. č. 4733/3, ostatní plocha o výměře 45 m2, parc. č. 4726, ostatní plocha o výměře 318 m2 a parc. č. 4724/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 639 m2 společnosti PEDASTA dopravní stavby, s.r.o., 8.května 19/5, 410 02 Lovosice, IČO: 01717243 za účelem zřízení deponie pro chystanou revitalizaci tratě Lovosice – Česká Lípa, na dobu určitou od 17.01.2022 do 31.07.2022.

 

usnesení č. 634/26/2021
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemku parc.č. 5221/1 v k.ú. Litoměřice (706)
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „LT-Litoměřice, vým. PB s US_LT_7977-MKPB; IE-12-4007357“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti č. 9810000706 s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák. č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 488/2020 Sb.) ve výši 2.000 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno z tíži pozemku parc. č. 5221/1 v k. ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

usnesení č. 635/26/2021
Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově č.p. 154 v ul. 5. května v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy, uzavřené dne 24.02.2021 se společností gelatoleonardo s.r.o., se sídlem Odboje 1768/55, Předměstí, 412 01 Litoměřice, na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 175,06 m2, který se nachází v budově č.p. 154, stojící na pozemku parc.č. 98 v k.ú. Litoměřice v ul. 5. května v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 636/26/2021
Přidělení bytu č. 5, Mírové náměstí 21/13, Litoměřice, na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu č. 5 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích o výměře 47,01 m2 (2+1) paní Bxxx Žxxxxxx, nar. xxxxx, Litoměřice, bytem xxxxxxxxx, 41201 Litoměřice. Výše nájemného činí 85 Kč/m2/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

usnesení č. 637/26/2021
Směna městského bytu č. 2 na Mírovém náměstí 10/2, Litoměřice za byt č. 5 na Mírovém náměstí 43/21, Litoměřice
RM schvaluje paní Lxxxx Šxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, směnu stávajícího bytu za byt č. 5 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.

 

usnesení č. 638/26/2021
Nabídka pronájmu městského bytu č. 1 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 1 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích, o výměře 75,33 m2.

 

usnesení č. 639/26/2021
Nabídka pronájmu městského bytu č. 3 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 3 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích, o výměře 78,15 m2.

 

usnesení č. 640/26/2021
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/38 v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/38 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích pro žadatele společnost CARGONET s.r.o., IČO: 25031180 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 641/26/2021
Schválení dodatku č. 8 ke smlouvě o střežení kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích se společností ARGUS, spol. s r.o. (navýšení hodinové sazby za střežení objektů z důvodu zvýšení minimální mzdy)
RM Litoměřice schvaluje uzavření dodatku č. 8 smlouvy o „Poskytnutí bezpečnostních služeb“ se společností ARGUS, spol. s r.o., Lisabonská 799/8, 190 00 Praha 9 (IČO: 00203459) s tím, že bude navýšena cena služeb účtovaná za hodinu činnosti jednoho zaměstnance ze stávajících 159 Kč (vč. DPH) na 165 Kč (vč. DPH) s platností od 01.01.2022.

 

usnesení č. 642/26/2021
Výpůjčka části pozemku parc.č. 614/1 o výměře cca 2150 m2 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje vypůjčení části pozemku parc.č. 614/1 o výměře cca 2150 m2 v k.ú. Pokratice CYKLISTICKÉMU KLUBU SLAVOJ TEREZÍN, zapsaný spolek, Akademická 409, 411 55 Terezín, IČO: 43225675, na dobu určitou na den 18.12.2021, za účelem krátkodobého rozšíření bikrosové dráhy po dobu pořádání sportovních závodů – Předvánoční cyklokros.

 

usnesení č. 643/26/2021
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemku parc.č. 5222/1 v k.ú. Litoměřice (708)
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „IP-12-4012827 - LT-Litoměřice, ppč.5282/9 nová PS + kNN“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 488/2020 Sb.) ve výši 2.000 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno z tíži pozemku parc.č. 5222/1 v k.ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

usnesení č. 644/26/2021
Revokace usnesení RM č. 525/23/2021 - uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově č.p. 293 v ulici Krajská v Litoměřicích
RM stahuje bod z dnešního jednání.

 

usnesení č. 645/26/2021
Dotační program Zdravého města Litoměřice pro rok 2022
a) RM schvaluje pravidla pro poskytování finančních příspěvků z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice a MA21 pro rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice na rok 2022.

 

usnesení č. 646/26/2021
Aktualizace členů komise Zdravého města Litoměřice
a) RM bere na vědomi rezignaci paní Šárky Hájkové na členství v Komisi Zdravého města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).
b) RM jmenuje novou členkou komise Zdravého města Litoměřice paní Veroniku Krištofovou, xxxxxxxxxxxxxx, Rohatce.

 

usnesení č. 647/26/2021
VZ/024/2021 s názvem "Portál občana města Litoměřice" - schválení zadání VZ a složení hodnotící komise
RM schvaluje způsob zadání, podmínky výběrového řízení a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/024/2021 s názvem „Portál občana města Litoměřice“ (viz přílohy orig. zápisu).

 

usnesení č. 648/26/2021
Veřejnosprávní kontrola PO Základní umělecká škola Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2020 u Příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, se sídlem Masarykova 46, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 610 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 649/26/2021
Veřejnosprávní kontrola PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2020 u organizace příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice IČO: 445 51 141. (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 650/26/2021

Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2022 pro Útvar kontroly a interního auditu
RM schvaluje plán veřejnosprávních kontrol na rok 2022 pro Útvar kontroly a interního auditu. (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 651/26/2021
Pověření osob příslušných k přijímání a vyřizování oznámení podaných podle SMĚRNICE EU č. 2019/1937
RM pověřuje Mgr. Šárku Pěknou, nar. xxxxxxx, bytem xxxxxxx, 412 01 Litoměřice a Mgr. Kateřinu Moučkovou, nar. xxxxxxx, bytem xxxxxxx, 411 55 Terezín, zaměstnankyně města Litoměřice na pozici kontrolorka – interní audit, jako nestranné osoby příslušné k přijímání a vyřizování oznámení ve smyslu Článku 9 odst. 1 písm. c) SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

 

usnesení č. 652/26/2021
Poskytnutí individuální dotace spolku MUSICA AT EDUCATION, z. s.
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000 Kč na 6. benefiční adventní koncert pro nevidomé, který se bude konat dne 19. 12. 2021 v kostele Všech svatých v Litoměřicích spolku Musica et educatione, z. s., Dalimilova 27, Litoměřice 412 01, IČO: 01709968 (viz příloha orig. zápisu). Finanční částka ve výši 20.000 Kč bude uvolněna až po doložení originálu výpisu z evidence skutečných majitelů vedené Krajským soudem v Ústí nad Labem.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
Starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města


Vyhotoveno dne 14.12.2021

 

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu