Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

26. usnesení z mimořádného jednání Rady města Litoměřic - 17.9.2015

USNESENÍ

z 26. mimořádného jednání Rady města Litoměřic konaného dne 17.9.2015
od 15:40 hodin v hodin ve VIP salonku Hradu Litoměřice

Přítomno 8 členů RM

Rada města Litoměřic na svém mimořádném 26. jednání projednala pod usnesením č.:

 

681/26/2015
Doporučení ZM schválit dodatek č.1 zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s. a jmenování člena správní rady za Město Litoměřice
a) RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 zakládací smlouvu obecně prospěšné společnosti Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s. (viz příloha orig.zápisu).
b) RM potvrzuje na další období a jmenuje jako zakladatel do správní rady Střediska ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s. Ing. Pavla Gryndlera.

 

682/26/2015
Schválení uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky ev. č. VZ/029/2014 s názvem „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa – část veřejné zakázky č. 1 - Modernizace autobusového nádraží – stavební práce“
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky ev. č. VZ/029/2014 s názvem „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa – část veřejné zakázky č. 1 - Modernizace autobusového nádraží – stavební práce“ uzavřené mezi Městem Litoměřice a Chládek & Tintěra a.s., Nerudova 16, 41201 Litoměřice, IČ 62743881 (viz příloha orig.zápisu).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Ing. Pavel Grund
2.místostarosta města

 

Zapsala: Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu