Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

26. usnesení z jednání rady města 18.12.2003

USNESENÍ

z 26. jednání Rady města Litoměřice

konaného dne 18.12. 2003 od 13:30 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno: 9 členů RM

Rada města Litoměřice po projednání:

I. schvaluje:

1. pronájem uvolněné školní budovy - ZŠ Litoměřice, Máchovy schody 4 pro Soukromou střední odbornou školu (1.KŠPA) s.r.o. – Sovova 2, 412 01 Litoměřice.

2. výměnu bytu mezi paní Libuší Horáčkovou, Revoluční 1834/8, Litoměřice, obecní, kat. I., velikosti 2+1, č.  bytu 69 a  panem Zdeňkem Příhodou,  U Katovny 2004/6, Litoměřice, obecní, kat. I., velikosti  3+1, č.bytu 19.

3. změnu v zadavateli forezního auditu společností Pekařství a.s., Litoměřice a Korunní pivovar s.r.o. Litoměřice tzn. že zadavatelem se stává Město Litoměřice.

II. rozhodla:

1. v souladu s ustanovením § 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění podat žádost na Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje o udělení souhlasu se jmenováním Mgr. Vladimíra Vaňka do funkce ředitele Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32 s účinností od 1.2. 2004. 

III. pověřuje

1. starostu města podáním žádosti na Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje o udělení souhlasu se jmenováním Mgr. Vladimíra Vaňka do funkce ředitele Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32 s účinností od 1.2.2004.

IV. jmenuje:

1. Bc. Petra Panaše do fce vedoucího sekretariátu starosty a tajemníka MěÚ Litoměřice s účinností od 1.1. 2004 a to na základě výběrového řízení a na návrh tajemníka MěÚ Litoměřice. 

2. Milenu Novákovou do fce vedoucího oddělení správních činností s účinností od 1.1. 2004 a to na základě výběrového řízení a na návrh tajemníka MěÚ Litoměřice.

V. bere na vědomí:

1. dopis Občanského sdružení První poliklinika Litoměřice ze dne 9.12. 2003 a stanovisko MUDr.Miroslava Jiránka, ředitele Městské nemocnice Litoměřice ze dne 18.12. 2003.

VI. ukládá:

1. ved. OSBH, Bc. Halíkovi, ve spolupráci s právním oddělením města připravit a předložit na další jednání RM návrh nájemní smlouvy o pronájmu uvolněné školní budovy, ZŠ Litoměřice, Máchovy schody 4, mezi Městem Litoměřice a Soukromou střední odbornou školou (1.KŠPA) s.r.o. – Sovova 2, 412 01 Litoměřice.

Ing. Ivan Palán                                      Mgr. Ladislav Chlupáč

                        místostarosta města                             starosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu