Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

24. zasedání rady 7. listopadu 2000

USNESENÍ
ze 24. jednání městské rady, které se konalo dne 7. 11. 2000 od 13,40 hod. v kanceláři starosty Města Litoměřice


Přítomno:    8  členů městské rady

Městská rada projednala a


I. schválila:

1. pronájem velkého sálu Domu kultury Litoměřice pro veslařský oddíl TJ Slavoj Litoměřice u příležitosti pořádání 4. ročníku českého poháru ve veslování na trenažérech dne 9. 12. 2000 za částku 1.000,- Kč/hod.

2. pronájem části parcely č. 2906/1 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, bez možnosti jakékoliv stavby, na zřízení zahrádky p. Vladimírovi Jenčekovi, Alšova 11, Litoměřice

3. pronájem části parcely č. 92/1 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Litoměřice na umístění traktorového vleku pro Sklenářství Komplet paní Janě Jirsákové, Mírové nám. 25, Litoměřice za 3,-Kč/m2

4. pro vyhotovení  "Prohlášení vlastníka "  a znaleckých posudků na prodej domů v ul. Družstevní čp. 1758 a1759, Litoměřice firmu  SEVER s.r.o Ústí n. L. za nabídkovou cenu 51 200,-Kč

5. prodej neobsazených bytů:

  • č. 21,  ul. Růžovka 115/3
  • č. 2,  ul. Palachova 712/26
  • č. 18 ul. Stránského 1764/37

obálkovou metodou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu. Termín vyvěšení nabídky je 8. 11. 2000. Otevírání obálek bude dne 12. 12. 2000.

6. dodatek č. 2 k nájemní smlouvě z  24. 8. 1994 a dodatku č.1. ze dne 30.4.1997 mezi smluvními stranami Městem Litoměřice a Českou spořitelnou a.s. (bankomat  ZUŠ 
Masarykova ul.) a změny v čl. IV. S navrhovanou změnou čl. V. této smlouvy MR nesouhlasí.

7. projektovou dokumentaci na stavební úpravy Knihovny K. H. Máchy, Litoměřice - část přízemí a 1. patro, tak jak byla předložena (I. etapa)

8. výměnu bytů a to tak, že pan Gustav Lukáč se přestěhuje z bytu č. 1 3+1 v ul. Pala-chova 712/26, Litoměřice do bytu č.10 1+1 v ul. Seifertova 1879/8, Litoměřice  (byt č. 1 v ul. Palachova 712/26 bude uvolněn - určen k prodeji)

9. na podkladě splněných podmínek předložené žádosti o půjčky z Fondu bydlení žadatelům:

  • Jiřímu Slabovi, Šafaříkova 12, Litoměřice (půjčka 100.000 Kč na 5 let)
  • ing. Richardu Bauerovi, Palackého 7, Litoměřice (půjčka 70.000 Kč na 3 roky)

10. pořádání svatebních obřadů na zámku v Ploskovicích v letech 2001 - 2005 v termínech stanovených na každý rok městskou radou (Termíny svat. obřadů na rok 2001 - viz příloha orig. zápisu.)

11. rozšíření systemizace správního odboru o 1 místo informatika MěÚ Litoměřice od 1. ledna 2001

12. přechod části správního odb.: cestovní ruch+ informatika pod vedení tajemníka MěÚ

13. program jednání městského zastupitelstva dne 16.11. 2000


II. neschválila:

1. jmenování jednatele firmy TSM s.r.o. Litoměřice ing. I. Palána


III. jmenuje:

1. Přestupkovou komisi Rady Města Litoměřice (nový zákon o obcích) ve složení:

předseda Jana Koňaříková
členové JUDr. Pavel Krupka, Vlasta Růžičková

náhradníci Jana Smejkalová
strážník městské policie


IV. pověřuje:

1. vedoucím správního odboru pí Janu Smejkalovu od 1. 1. 2001


V. ukládá:

1. odboru SMMaBH připravit návrh stálé výběrové komise na prodeje bytů

2. starostovi připravit ve spolupráci s právníkem do 31. 12. 2000 vymezení práce kontrolní komise v duchu Zákona 128/2000 Sb.

3. místostarostovi Terberovi projednat materiál předložený kontrolní komisí "Promlčené dluhy TEO plus a KUMATON" se zástupci obstaravatelských firem, ved. odboru SMMaBH a zastupujícími právníky obstaravatelských firem


VI. bere na vědomí:

1. Zprávu z kontroly Plánu kontrolní činnosti MěÚ a jeho plnění za rok 1999. Místostarosta p. Terber předal ing. Hrkalovi seznam připomínek k činnosti kontrolní komise.

2. výsledky hospodaření Města Litoměřice za období I. - X./2000 (viz. příloha orig. zápisu).


Antonín Terber ing. M. Kadeřábková
zástupci starosty

p. Jiří Landa
starosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu