RADA MĚSTA

usnesení rady města

24. zasedání rady 7. listopadu 2000

USNESENÍ
ze 24. jednání městské rady, které se konalo dne 7. 11. 2000 od 13,40 hod. v kanceláři starosty Města Litoměřice


Přítomno:    8  členů městské rady

Městská rada projednala a


I. schválila:

1. pronájem velkého sálu Domu kultury Litoměřice pro veslařský oddíl TJ Slavoj Litoměřice u příležitosti pořádání 4. ročníku českého poháru ve veslování na trenažérech dne 9. 12. 2000 za částku 1.000,- Kč/hod.

2. pronájem části parcely č. 2906/1 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, bez možnosti jakékoliv stavby, na zřízení zahrádky p. Vladimírovi Jenčekovi, Alšova 11, Litoměřice

3. pronájem části parcely č. 92/1 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Litoměřice na umístění traktorového vleku pro Sklenářství Komplet paní Janě Jirsákové, Mírové nám. 25, Litoměřice za 3,-Kč/m2

4. pro vyhotovení  "Prohlášení vlastníka "  a znaleckých posudků na prodej domů v ul. Družstevní čp. 1758 a1759, Litoměřice firmu  SEVER s.r.o Ústí n. L. za nabídkovou cenu 51 200,-Kč

5. prodej neobsazených bytů:

  • č. 21,  ul. Růžovka 115/3
  • č. 2,  ul. Palachova 712/26
  • č. 18 ul. Stránského 1764/37

obálkovou metodou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu. Termín vyvěšení nabídky je 8. 11. 2000. Otevírání obálek bude dne 12. 12. 2000.

6. dodatek č. 2 k nájemní smlouvě z  24. 8. 1994 a dodatku č.1. ze dne 30.4.1997 mezi smluvními stranami Městem Litoměřice a Českou spořitelnou a.s. (bankomat  ZUŠ 
Masarykova ul.) a změny v čl. IV. S navrhovanou změnou čl. V. této smlouvy MR nesouhlasí.

7. projektovou dokumentaci na stavební úpravy Knihovny K. H. Máchy, Litoměřice - část přízemí a 1. patro, tak jak byla předložena (I. etapa)

8. výměnu bytů a to tak, že pan Gustav Lukáč se přestěhuje z bytu č. 1 3+1 v ul. Pala-chova 712/26, Litoměřice do bytu č.10 1+1 v ul. Seifertova 1879/8, Litoměřice  (byt č. 1 v ul. Palachova 712/26 bude uvolněn - určen k prodeji)

9. na podkladě splněných podmínek předložené žádosti o půjčky z Fondu bydlení žadatelům:

  • Jiřímu Slabovi, Šafaříkova 12, Litoměřice (půjčka 100.000 Kč na 5 let)
  • ing. Richardu Bauerovi, Palackého 7, Litoměřice (půjčka 70.000 Kč na 3 roky)

10. pořádání svatebních obřadů na zámku v Ploskovicích v letech 2001 - 2005 v termínech stanovených na každý rok městskou radou (Termíny svat. obřadů na rok 2001 - viz příloha orig. zápisu.)

11. rozšíření systemizace správního odboru o 1 místo informatika MěÚ Litoměřice od 1. ledna 2001

12. přechod části správního odb.: cestovní ruch+ informatika pod vedení tajemníka MěÚ

13. program jednání městského zastupitelstva dne 16.11. 2000


II. neschválila:

1. jmenování jednatele firmy TSM s.r.o. Litoměřice ing. I. Palána


III. jmenuje:

1. Přestupkovou komisi Rady Města Litoměřice (nový zákon o obcích) ve složení:

předseda Jana Koňaříková
členové JUDr. Pavel Krupka, Vlasta Růžičková

náhradníci Jana Smejkalová
strážník městské policie


IV. pověřuje:

1. vedoucím správního odboru pí Janu Smejkalovu od 1. 1. 2001


V. ukládá:

1. odboru SMMaBH připravit návrh stálé výběrové komise na prodeje bytů

2. starostovi připravit ve spolupráci s právníkem do 31. 12. 2000 vymezení práce kontrolní komise v duchu Zákona 128/2000 Sb.

3. místostarostovi Terberovi projednat materiál předložený kontrolní komisí "Promlčené dluhy TEO plus a KUMATON" se zástupci obstaravatelských firem, ved. odboru SMMaBH a zastupujícími právníky obstaravatelských firem


VI. bere na vědomí:

1. Zprávu z kontroly Plánu kontrolní činnosti MěÚ a jeho plnění za rok 1999. Místostarosta p. Terber předal ing. Hrkalovi seznam připomínek k činnosti kontrolní komise.

2. výsledky hospodaření Města Litoměřice za období I. - X./2000 (viz. příloha orig. zápisu).


Antonín Terber ing. M. Kadeřábková
zástupci starosty

p. Jiří Landa
starosta


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..