Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

24. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic-11.10.2007

USNESENÍ

výpis

z 24. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 11.10.2007 od 10:00 hod.

v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 9 členů Rady Města Litoměřice.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         přidělení bytu č. 17 v DPS Švermova 2099/16 pani Čujdikové Emilii, r. 1936, trvale bytem Litoměřice. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

2.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou h-projekt, s.r.o., Podolská 5/90, Praha 4 na akci „Multifunkční hala Litoměřice – dostavba a modernizace – dokumentace pro zadání stavby“ (viz příloha orig.zápisu).

3.         zábor veřejného prostranství Mírového náměstí v Litoměřicích pro pí Blümlovou v termínu od  5.12. do 11.12.2007 za účelem umístění 2 stánků se jmelím, 1 stánku s cukrovinkami a dětského vláčku.

4.            předložený seznam firem a složení výběrové komise na akci „Plynofikace a komunikace – Miřejovická stráň, lokalita u hřiště – 20 rodinných domků“ (viz příloha orig. zápisu).

5.         uzavření dohody o splátkách pro společnost Beneš plus s.r.o. IČ: 25413392 (viz originál zápisu).

6.         Opatření č.1/2007, Řád veřejného pohřebiště (viz originál zápisu).

7.         výměnu bytu mezi nájemníkem bytu č. 12, Stavbařů 2002/2, Litoměřice a nájemníkem bytu  č. 3, Jungmannova 438/1, Litoměřice.

8.         přidělení bytu č. 12 o velikosti 1+1 v ulici Turgeněvova 618/18  v Litoměřicích pro žadatelku viz příl. orig.zápisu.

9.            ukončení NS k 31.10.2007 na NP v ulici Teplická 1671, Litoměřice, nájemce Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s.

10.       Pravidla pro přidělování sociálních bytů a pro uzavírání nájemních smluv na byty a ubytovny v majetku Města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

11.            rozdělení Komise kultury a cestovního ruchu na samostatnou Komisi kultury a Komisi cestovního ruchu a marketingu.

12.       použití znaku Města Litoměřic na propagační materiály na pořádání volejbalového turnaje středních škol litoměřického regionu konaného dne 23.10.2007 v Gymnáziu J.Jungmanna v Litoměřicích. 

13.       novou organizační strukturu dle varianty č.2 týkající se odborů správy bytového hospodářství a správy majetku města platnou ke dni 1.1.2008 (změny v org. struktuře viz. příloha orig. zápisu).

14.       novou organizační strukturu dle varianty 2A v oblasti cestovního ruchu platnou ke dni k 1.1.2008 (změny v org. struktuře viz. příloha orig.zápisu).

15.            podmínky vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice vedoucího  samostatného oddělení Cestovního ruchu a marketingu a zároveň složení výběrové komise (viz. příloha orig. zápisu)

16.            bezplatný výlep plakátů na výlepových plochách MKZ Litoměřice na „Motoshow Bezinka podzim 2007“ v rozsahu 1 plakátu A2 po dobu 2 týdnů.

17.       Akční plán zlepšování procesu Místní Agendy 21 v roce 2007.

18.            výpůjčku části pozemku p.č. 2663/1, ostatní plocha, o výměře 2415 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu  zřízení přístupové cesty a staveniště pro část  stavby (nového mostu)  „D8 - II/247 Litoměřice – přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky – 1.část“ společnosti  SMP CZ, a.s., Evropská 1692/37, Praha 6,  na dobu určitou od 1.11.2007 do 31.12.2009 za podmínky zpevnění vypůjčené části a umístění řádného dopravního značení u parkoviště na Písečném ostrově. Smlouvu o výpůjčce lze uzavřít po 15-ti denním zveřejnění na úřední desce.(smlouva o výpůjčce je přílohou orig.zápisu).

19.       uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Litoměřice a firmou DIGON spol. s r.o., zastoupenou Ing.Miroslavem Kukla – jednatelem, Louny, Na Valích 423, na přepracování a nové vydání knihy „Litoměřice a okolí“ (smlouva viz. příloha orig. zápisu).

20.        a)  mimořádnou odměnu pro paní Zuzanu Bendovou, ředitelku PO DDM Rozmarýn    v Litoměřicích za přípravu, organizaci a zdárný průběh letního tábora (viz. příloha orig. zápisu). 

b)  zvýšení osobního ohodnocení od 1.11.2007 pro paní Zuzanu Bendovou, ředitelku PO DDM Rozmarýn v Litoměřicích (viz. příloha orig. zápisu).

21.        změnu užívání NP v ulici Mírové náměstí 19/11, Litoměřice z prodejny oděvů na prodejnu zdravotních potřeb a zdravotních pomůcek pro nájemce paní Jitku Bártovou.

II.            jmenuje:

1.         MUDr. Petra Kubce za člena DR Městské nemocnice v Litoměřicích.

III.             potvrzuje:

1.            vítězného uchazeče výběrového řízení na vybavení nábytkem nově dostavěných  prostor v budově MěÚ v Pekařské ulici -  firma  Marek Hamšík – HOBBYT (viz příloha orig. zápisu).

IV.             revokuje:

1.         své usnesení č. I./16 RM ze dne 27.9.2007

V.         bere na vědomi:

1.         zprávu společnosti Dream Production s.r.o. Ústí nad Labem o pořádání Vinobraní 2007.

Ing. Ivan Palán                                                                                       Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                           starosta města

                                                                                   

                                                           

                                                                                   

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost: Bc. Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu